Etter at det ble funnet store mengder gass i havet utenfor Israel i fjor, har landet vært ivrig på å utvinne sine hydrokarboner.  Det ble sendt en henvendelse fra Israels ambassade i Oslo tidligere i år, med ønske om å sende en delegasjon til Norge for å lære av den norske forvaltningsmodellen, men UD ga et svar som ble tolket som negativt. Noe blant annet leder for NIHK, Dag Abrahamsen, og stortingsrepresentant Jørund Rytman, FrP, reagerte på. Nå har israelerne likevel bestemt seg for å sende en delegasjon til Norge, skriver Teknisk Ukeblad. Utenriksdepartementet besvarte henvendelsen med referanse til den norske holdningen i forhold til havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold. Det ble oppfattet som en kald skulder fra flere aktører. I går skrev den israelske ambassaden i Norge i en epost til Teknisk Ukeblad at de likevel kommer til å sende en delegasjon fra det israelske Infrastrukturdepartementet. Formålet er å lære fra norske erfaringer på forskjellige områder innen utvinning av hydrokarboner, og i tillegg organisatoriske og miljømessige sider av utvinningen, skriver ambassaden. Ambassaden mener at den siste tids funn av gass- og oljeressurser ved den israelske kysten kan endre Israels plassering på verdens energikart, skriver Teknisk Ukeblad. «Norge, som Israel har vennskapelige relasjoner til, har bygget opp en meget stor erfaring når det gjelder offshoreleting og -produksjon. Norge er også ett av de fremste landene i verden når det gjelder avansert offshoreteknologi,» skriver ambassaden. Ifølge ambassaden ser nå både norske og israelske myndigheter på saken, og det håpes at besøket skal finne sted allerede i løpet av første halvdel av kommende år.

Etter at det ble funnet store mengder gass i havet utenfor Israel i fjor, har landet vært ivrig på å utvinne sine hydrokarboner.  Det ble sendt en henvendelse fra Israels ambassade i Oslo tidligere i år, med ønske om å sende en delegasjon til Norge for å lære av den norske forvaltningsmodellen, men UD ga et svar som ble tolket som negativt. Noe blant annet leder for NIHK, Dag Abrahamsen, og stortingsrepresentant Jørund Rytman, FrP, reagerte på. Nå har israelerne likevel bestemt seg for å sende en delegasjon til Norge, skriver Teknisk Ukeblad.

Utenriksdepartementet besvarte henvendelsen med referanse til den norske holdningen i forhold til havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold. Det ble oppfattet som en kald skulder fra flere aktører.

I går skrev den israelske ambassaden i Norge i en epost til Teknisk Ukeblad at de likevel kommer til å sende en delegasjon fra det israelske Infrastrukturdepartementet. Formålet er å lære fra norske erfaringer på forskjellige områder innen utvinning av hydrokarboner, og i tillegg organisatoriske og miljømessige sider av utvinningen, skriver ambassaden.

Ambassaden mener at den siste tids funn av gass- og oljeressurser ved den israelske kysten kan endre Israels plassering på verdens energikart, skriver Teknisk Ukeblad. «Norge, som Israel har vennskapelige relasjoner til, har bygget opp en meget stor erfaring når det gjelder offshoreleting og -produksjon. Norge er også ett av de fremste landene i verden når det gjelder avansert offshoreteknologi,» skriver ambassaden.

Ifølge ambassaden ser nå både norske og israelske myndigheter på saken, og det håpes at besøket skal finne sted allerede i løpet av første halvdel av kommende år.