Forrige mandag var mye av Israels arbeidskraft i streik i flere timer i en aksjon ledet av den israelske fagbevegelsen Histradrut. Streiken skyldtes bekymring over at så mange arbeidere er ansatt gjennom arbeidskraftbyråer som Manpower og andre, i stedet for å være fast ansatt gjennom den arbeidsplassen de arbeider på. Den største brukeren av arbeidskraftbyråer er de offentlige lokalmyndighetene, skriver Haaretz. Rundt halvparten av kommunalt ansatte er ansatt gjennom slike byråer. En representant for fagbevegelsen sier at outsourcingen av arbeidere i praksis betyr at mange arbeidere bare får halv eller til og med en tredjedel av hva vanlige ansatte får i lønn. “Praksisen med å bruke ansatte fra arbeidskraftbyråene begynte hos de lokale myndighetene for 20 år siden. På den tiden forsøkte kommunale myndigheter å oppnå større fleksibilitet når det kom til å rekruttere og permittere arbeidere eller overføre dem fra en posisjon til en annen, uten involvering av fagbevegelsen,” sier han. Fenomenet er blitt stadig mer utbredt de siste ti årene på grunn av krise i kommuneøkonomien mange steder samt nye lovpålagte arbeidsoppgaver fra de nasjonale myndighetene. 20.000 av de 100.000 mennesker som arbeider for lokale myndigheter i Israel er lærere. Hvis de er ekskludert fra beregningene består over 62 % av arbeidsstokken til de lokale myndighetene i kontraktsarbeidere som ikke er direkte ansatt. De vanligste funksjonene som er outsourcet involverer vedlikeholdsarbeider som rengjøring, søppelrydding, hagearbeid og reparasjoner av fortau og veier. Antallet outsourcet kontorpersonale er derimot lavt, skriver Haaretz. I privat sektor var de tre største bankene bedt av Histradrut om informasjon om outsourcet personale som jobber for dem. Kun Israel Discount Bank ga nøyaktige tall. Banken har 500 innleide arbeidere i tillegg til en stab på 6.000 ansatt i banken direkte. Bank Leumi sier at den har flere hundre innleide arbeidere som jobber som sikkerhetsvakter.

Forrige mandag var mye av Israels arbeidskraft i streik i flere timer i en aksjon ledet av den israelske fagbevegelsen Histradrut. Streiken skyldtes bekymring over at så mange arbeidere er ansatt gjennom arbeidskraftbyråer som Manpower og andre, i stedet for å være fast ansatt gjennom den arbeidsplassen de arbeider på. Den største brukeren av arbeidskraftbyråer er de offentlige lokalmyndighetene, skriver Haaretz. Rundt halvparten av kommunalt ansatte er ansatt gjennom slike byråer.

En representant for fagbevegelsen sier at outsourcingen av arbeidere i praksis betyr at mange arbeidere bare får halv eller til og med en tredjedel av hva vanlige ansatte får i lønn.

“Praksisen med å bruke ansatte fra arbeidskraftbyråene begynte hos de lokale myndighetene for 20 år siden. På den tiden forsøkte kommunale myndigheter å oppnå større fleksibilitet når det kom til å rekruttere og permittere arbeidere eller overføre dem fra en posisjon til en annen, uten involvering av fagbevegelsen,” sier han. Fenomenet er blitt stadig mer utbredt de siste ti årene på grunn av krise i kommuneøkonomien mange steder samt nye lovpålagte arbeidsoppgaver fra de nasjonale myndighetene.

20.000 av de 100.000 mennesker som arbeider for lokale myndigheter i Israel er lærere. Hvis de er ekskludert fra beregningene består over 62 % av arbeidsstokken til de lokale myndighetene i kontraktsarbeidere som ikke er direkte ansatt. De vanligste funksjonene som er outsourcet involverer vedlikeholdsarbeider som rengjøring, søppelrydding, hagearbeid og reparasjoner av fortau og veier. Antallet outsourcet kontorpersonale er derimot lavt, skriver Haaretz.

I privat sektor var de tre største bankene bedt av Histradrut om informasjon om outsourcet personale som jobber for dem. Kun Israel Discount Bank ga nøyaktige tall. Banken har 500 innleide arbeidere i tillegg til en stab på 6.000 ansatt i banken direkte. Bank Leumi sier at den har flere hundre innleide arbeidere som jobber som sikkerhetsvakter.