En liten forseggjort boks som ble funnet på en utgravd gate i Jerusalem er et tegn på kristen tro fra 1400 år siden, sier israelske arkeologer. Boksen er skåret fra benet av en ku, hest eller kamel, er dekorert med et kryss på lokket og måler bare 2 x 1,5 cm. Den ble trolig laget av en kristen troende rundt slutten av 6. århundre e.Kr., ifølge Yana Tchekhanovets fra Israel Antiquities Authority. Når lokket er fjernet er restene av to portretter fortsatt synlige i maling og bladgull. Figurene, en mann og en kvinne, er sannsynligvis kristne helgener og muligens Jesus og Jomfru Maria, skriver avisen Chicago Sun-Times. Boksen ble funnet i en utgravning utenfor murene til Jerusalems gamleby, sier hun. Den ble oppdaget for to år siden og ble deretter behandlet av bevaringseksperter og undergitt mye forskning før den i forrige uke ble presentert på en arkeologisk konferanse. Boksen er viktig blant annet fordi funnet gir det første arkeologiske beviset for at bruk av ikoner i den bysantinske perioden ikke var begrenset til kirkens seremonier, sier Yana Tchekhanovets. Del av en lignende boks ble funnet for tre tiår siden i Jordan, men dette er det eneste bevarte eksempelet som er funnet så langt, sier hun. Lignende ikoner blir fortsatt laget i dag av noen kristne troende, spesielt fra de østlige ortodokse kirkene.  

En liten forseggjort boks som ble funnet på en utgravd gate i Jerusalem er et tegn på kristen tro fra 1400 år siden, sier israelske arkeologer. Boksen er skåret fra benet av en ku, hest eller kamel, er dekorert med et kryss på lokket og måler bare 2 x 1,5 cm. Den ble trolig laget av en kristen troende rundt slutten av 6. århundre e.Kr., ifølge Yana Tchekhanovets fra Israel Antiquities Authority. Når lokket er fjernet er restene av to portretter fortsatt synlige i maling og bladgull. Figurene, en mann og en kvinne, er sannsynligvis kristne helgener og muligens Jesus og Jomfru Maria, skriver avisen Chicago Sun-Times.

Boksen ble funnet i en utgravning utenfor murene til Jerusalems gamleby, sier hun. Den ble oppdaget for to år siden og ble deretter behandlet av bevaringseksperter og undergitt mye forskning før den i forrige uke ble presentert på en arkeologisk konferanse.
Boksen er viktig blant annet fordi funnet gir det første arkeologiske beviset for at bruk av ikoner i den bysantinske perioden ikke var begrenset til kirkens seremonier, sier Yana Tchekhanovets. Del av en lignende boks ble funnet for tre tiår siden i Jordan, men dette er det eneste bevarte eksempelet som er funnet så langt, sier hun. Lignende ikoner blir fortsatt laget i dag av noen kristne troende, spesielt fra de østlige ortodokse kirkene.