Det israelske selskapet Gilat Satellite Networks Ltd sitt amerikanske datterselskap Spacenet Integrated Government Solutions Inc (SIGS) har vunnet sin tredje kontrakt med den amerikanske regjeringen for å levere satellittkommunikasjonstjenester. Gilat bygger terminaler for satellittkommunikasjon.  I de siste to årene har selskapet fokusert oppmerksomhet på det militære markedet, og etablerte datterselskapet målrettet for å komme inn på det amerikanske markedet. "Agenter for USAs regjering og NATO vil nå ha bredere og enklere tilgang til vår kompetanse og SatCom produkter og tjenester," sier administrerende direktør i SIGS Susan Miller. Selskapets aksjer på Nasdaq børsen har i dag en verdi på ca. 134 millioner dollar. SIGS har tidligere inngått kontrakter med US Naval Air Warfare Center Aircraft Division og NATO Consultation, Command, and Control Agency.

Det israelske selskapet Gilat Satellite Networks Ltd sitt amerikanske datterselskap Spacenet Integrated Government Solutions Inc (SIGS) har vunnet sin tredje kontrakt med den amerikanske regjeringen for å levere satellittkommunikasjonstjenester. Gilat bygger terminaler for satellittkommunikasjon.  I de siste to årene har selskapet fokusert oppmerksomhet på det militære markedet, og etablerte datterselskapet målrettet for å komme inn på det amerikanske markedet.

“Agenter for USAs regjering og NATO vil nå ha bredere og enklere tilgang til vår kompetanse og SatCom produkter og tjenester,” sier administrerende direktør i SIGS Susan Miller.

Selskapets aksjer på Nasdaq børsen har i dag en verdi på ca. 134 millioner dollar. SIGS har tidligere inngått kontrakter med US Naval Air Warfare Center Aircraft Division og NATO Consultation, Command, and Control Agency.