Etter terrorhandlingene på Utøya ble 25 Røde Kors-medarbeidere invitert på seminar av søsterorganisasjonen Røde Davidstjerne (Magen David Adom) i Israel, skriver Vårt Land. Invitasjonen fra Israel kom fordi Røde Davidstjerne har lang erfaring i traumebehandling. Til avisen Dagen sier sykepleier Asaf Ovadia at de kanskje er det eneste i verden som forstår hva Røde Kors-medarbeiderne som var på Utøya har gjennomgått. Allerede dagen etter tragedien ble Norge tilbudt hjelp fra Israel. Den israelske forsvarsministeren, Ehud Barak, ringte sin norske kollega og tilbød rettsmedisinske assistanse, hjelp til evakuering av sårede, og medisinsk støtte. Den norske forsvarsministeren skal ifølge en kilde ved Baraks kontor ha takket for tilbudet, men sagt at Norge for øyeblikket ikke hadde behov for utenlandsk bistand. Røde Kors takket imidlertid ikke nei til støtte fra den israelske søsterorganisasjonen. Det førte til protester fra en av de inviterte røde Kors-medlemmene, Harald Haukaa Fjørtoft, skriver Vårt Land. Ifølge Klassekampen takket han nei og meldte seg ut av organisasjonen.  Også lege Mads Gilbert protesterte mot at Utøya-ofrene nå får hjelp via Israel. Mediesjef Jon Martin Larsen i Røde Kors poengterer overfor Klassekampen at Røde Kors ikke er noen politisk organisasjon og har forholdt seg til en invitasjon fra en søsterorganisasjon. Han sier det er helt vanlig å takke ja til slike invitasjoner så fremt man har mulighet til å delta. “Det ville brutt med våre prinsipper om upartiskhet og nøytralitet hvis vi skulle begynne å sortere søsterorganisasjonene”, sier han til Klassekampen. Hamas-legen og Palestina-aktivisten Mads Gilbert går i Dagen 23. september til frontalangrep på Røde Kors som sendte 25 av sine medarbeidere fra redningsaksjonen på Utøya til  kurs i Israel om behandling av traumatiske lidelser. Det har fått lederen for Senter mot Antisemittisme, dr. Michal Rachel Suissa til å minne Mads Gilbert på at han selv som lege hver eneste dag drar nytte av medisiner, kunnskap og teknologi som er utviklet av jødene i Israel. "Mens han i sin legegjerning støtter seg på israelsk teknologi og kunnskap, vil han nekte andre denne fordelen.  Han har åpent erklært at han støtter islamsk terror og boikotter Israel, men tjener selv penger på å praktisere et fag som i betydelig grad baserer seg på israelsk forskning og utvikling.  Dette stuntet vil vi karakterisere som dobbeltmoral og politisk hykleri, men det er mer alvorlig enn som så.  Den anti-israelske agitasjonen Mads Gilbert driver med i arbeidstiden, er direkte i strid med hans eget legeløfte, den hippokratiske ed," skriver hun på organisasjonens hjemmeside, og fortsetter: "Hver gang Gilbert gir Aspirin til sine pasienter, er det til ære for oppdageren, en jøde ved navn Arthur Eichengrün, som overlevde Theresienstadt konsentrasjonsleir mens han arbeidet for Bayer. Gilberts legepraksis bygger på det jødiske folks arbeid som gjennom generasjoner har bidratt med oppfinnelser og utvikling av kunnskap som har spart utallige menneskeliv.  På samme måte som Gilbert nyter godt av jødisk og israelsk kunnskap innen medisin og teknologi, har også Røde Kors både rett og plikt til å gi sine medarbeidere den beste opplæring som finnes på dette området.  De må ikke hindres i dette gjennom norsk politisk trangsyn, løgner og hykleri".

Etter terrorhandlingene på Utøya ble 25 Røde Kors-medarbeidere invitert på seminar av søsterorganisasjonen Røde Davidstjerne (Magen David Adom) i Israel, skriver Vårt Land. Invitasjonen fra Israel kom fordi Røde Davidstjerne har lang erfaring i traumebehandling. Til avisen Dagen sier sykepleier Asaf Ovadia at de kanskje er det eneste i verden som forstår hva Røde Kors-medarbeiderne som var på Utøya har gjennomgått.

Allerede dagen etter tragedien ble Norge tilbudt hjelp fra Israel. Den israelske forsvarsministeren, Ehud Barak, ringte sin norske kollega og tilbød rettsmedisinske assistanse, hjelp til evakuering av sårede, og medisinsk støtte. Den norske forsvarsministeren skal ifølge en kilde ved Baraks kontor ha takket for tilbudet, men sagt at Norge for øyeblikket ikke hadde behov for utenlandsk bistand.

Røde Kors takket imidlertid ikke nei til støtte fra den israelske søsterorganisasjonen. Det førte til protester fra en av de inviterte røde Kors-medlemmene, Harald Haukaa Fjørtoft, skriver Vårt Land. Ifølge Klassekampen takket han nei og meldte seg ut av organisasjonen.  Også lege Mads Gilbert protesterte mot at Utøya-ofrene nå får hjelp via Israel.

Mediesjef Jon Martin Larsen i Røde Kors poengterer overfor Klassekampen at Røde Kors ikke er noen politisk organisasjon og har forholdt seg til en invitasjon fra en søsterorganisasjon. Han sier det er helt vanlig å takke ja til slike invitasjoner så fremt man har mulighet til å delta. “Det ville brutt med våre prinsipper om upartiskhet og nøytralitet hvis vi skulle begynne å sortere søsterorganisasjonene”, sier han til Klassekampen.

Hamas-legen og Palestina-aktivisten Mads Gilbert går i Dagen 23. september til frontalangrep på Røde Kors som sendte 25 av sine medarbeidere fra redningsaksjonen på Utøya til  kurs i Israel om behandling av traumatiske lidelser.

Det har fått lederen for Senter mot Antisemittisme, dr. Michal Rachel Suissa til å minne Mads Gilbert på at han selv som lege hver eneste dag drar nytte av medisiner, kunnskap og teknologi som er utviklet av jødene i Israel.

“Mens han i sin legegjerning støtter seg på israelsk teknologi og kunnskap, vil han nekte andre denne fordelen.  Han har åpent erklært at han støtter islamsk terror og boikotter Israel, men tjener selv penger på å praktisere et fag som i betydelig grad baserer seg på israelsk forskning og utvikling.  Dette stuntet vil vi karakterisere som dobbeltmoral og politisk hykleri, men det er mer alvorlig enn som så.  Den anti-israelske agitasjonen Mads Gilbert driver med i arbeidstiden, er direkte i strid med hans eget legeløfte, den hippokratiske ed,” skriver hun på organisasjonens hjemmeside, og fortsetter:

“Hver gang Gilbert gir Aspirin til sine pasienter, er det til ære for oppdageren, en jøde ved navn Arthur Eichengrün, som overlevde Theresienstadt konsentrasjonsleir mens han arbeidet for Bayer.

Gilberts legepraksis bygger på det jødiske folks arbeid som gjennom generasjoner har bidratt med oppfinnelser og utvikling av kunnskap som har spart utallige menneskeliv.  På samme måte som Gilbert nyter godt av jødisk og israelsk kunnskap innen medisin og teknologi, har også Røde Kors både rett og plikt til å gi sine medarbeidere den beste opplæring som finnes på dette området.  De må ikke hindres i dette gjennom norsk politisk trangsyn, løgner og hykleri”.