Israel blir med i CERN, det europeiske partikkelfysikk laboratoriet like vest for Genève i Sveits. Offisielt har Israel blitt assosiert medlem av laboratoriet. Etter 2 års prøvetid vil Israel etter all sannsynlighet bli CERNs tjueførste medlemsland. Israel vil bli det første nye medlem siden Bulgaria ble med i 1999, skriver Science Insider. Romania er også i ferd med å bli med, men har av historiske årsaker en 5-års prøvetid. Vedtaket kan vise seg kontroversielt i noen miljøer. I de senere år har blant annet akademikere i Storbritannia og Sør-Afrika oppfordret til boikott av samarbeidet med Israel i respons til den pågående konflikten mellom Israel og palestinerne, skriver Science Insider. “Men forholdet mellom israelere og palestinere ved laboratoriet har vært konstruktivt”, sier Elieser Rabinovici, en teoretisk fysiker fra The Hebrew University of Jerusalem og Israels representant i det styrende CERN-rådet. “Israelske fysikere har jobbet på CERN i flere tiår og har gjort et poeng av å bringe palestinske studenter med seg”, sier han. Rabinovici anslår at israelske forskere har brakt rundt 10 palestinske studenter til laboratoriet. Medlemskap i CERN vil gi Israel en stemme i laboratoriets styrende råd. Siden 1991 har Israel vært i en praktisk "observatørtilstand", som har betydd at en representant kan delta på rådsmøtene, men uten stemmerett. Medlemskap vil også bety at Israel må bidra til CERNs årlige budsjett med om lag 1150 millioner dollar, et beløp som står i forhold til landets brutto nasjonalprodukt. Medlemskapet vil fjerne et tak på mengden oppdrag israelske selskaper i dag kan bruke laboratoriet til. Det regnes som sikkert at Israel vil bli medlem etter prøveperioden, spesielt på grunn av israelske forskeres lange tilstedeværelse på laboratoriet. "Det er ingen grunn til å tro at Israel ikke vil bli medlem. Israelske fysikere har jobbet her i lang tid, og de er allerede ganske godt integrert. 61 israelske forskere er registrerte som brukere av laboratoriet”, sier CERNs talsmann James Gillies til Science Insider. Rabinovici håper at Israels medlemskap vil inspirere arabiske nasjoner til å prøve å bli med også. "For meg er CERN et bedre FN enn FN," sier han. Marokko og Egypt har allerede kontingenter ved CERN. Fullt CERN medlemskap er åpent for enhver nasjon.

Israel blir med i CERN, det europeiske partikkelfysikk laboratoriet like vest for Genève i Sveits. Offisielt har Israel blitt assosiert medlem av laboratoriet. Etter 2 års prøvetid vil Israel etter all sannsynlighet bli CERNs tjueførste medlemsland. Israel vil bli det første nye medlem siden Bulgaria ble med i 1999, skriver Science Insider. Romania er også i ferd med å bli med, men har av historiske årsaker en 5-års prøvetid.

Vedtaket kan vise seg kontroversielt i noen miljøer. I de senere år har blant annet akademikere i Storbritannia og Sør-Afrika oppfordret til boikott av samarbeidet med Israel i respons til den pågående konflikten mellom Israel og palestinerne, skriver Science Insider.

“Men forholdet mellom israelere og palestinere ved laboratoriet har vært konstruktivt”, sier Elieser Rabinovici, en teoretisk fysiker fra The Hebrew University of Jerusalem og Israels representant i det styrende CERN-rådet. “Israelske fysikere har jobbet på CERN i flere tiår og har gjort et poeng av å bringe palestinske studenter med seg”, sier han. Rabinovici anslår at israelske forskere har brakt rundt 10 palestinske studenter til laboratoriet.

Medlemskap i CERN vil gi Israel en stemme i laboratoriets styrende råd. Siden 1991 har Israel vært i en praktisk “observatørtilstand”, som har betydd at en representant kan delta på rådsmøtene, men uten stemmerett. Medlemskap vil også bety at Israel må bidra til CERNs årlige budsjett med om lag 1150 millioner dollar, et beløp som står i forhold til landets brutto nasjonalprodukt. Medlemskapet vil fjerne et tak på mengden oppdrag israelske selskaper i dag kan bruke laboratoriet til.

Det regnes som sikkert at Israel vil bli medlem etter prøveperioden, spesielt på grunn av israelske forskeres lange tilstedeværelse på laboratoriet.

“Det er ingen grunn til å tro at Israel ikke vil bli medlem. Israelske fysikere har jobbet her i lang tid, og de er allerede ganske godt integrert. 61 israelske forskere er registrerte som brukere av laboratoriet”, sier CERNs talsmann James Gillies til Science Insider. Rabinovici håper at Israels medlemskap vil inspirere arabiske nasjoner til å prøve å bli med også. “For meg er CERN et bedre FN enn FN,” sier han. Marokko og Egypt har allerede kontingenter ved CERN. Fullt CERN medlemskap er åpent for enhver nasjon.