The World Economic Forum (WEF) har offentliggjort sin rangering over verdens mest konkurransedyktige økonomier i 2011-2012, og har plassert Israel som nummer 22, som er to plasser bedre enn i fjor, og fem plasser bedre enn i 2009, skriver Globes.  Av 139 rangerte land topper Sveits foran Singapore og Sverige.  Også Finland og Danmark er i motsetning til Norge blant de ti mest konkurransedyktige nasjonene i verden. World Economic Forums rapport peker på flere utfordringer for den globale økonomien og konkluderer med at det fortsatt er en forskyvning i balansen av økonomisk aktivitet bort fra avanserte økonomier og mot vekstmarkeder. “Politikere sliter med å finne måter å håndtere de nåværende økonomiske utfordringene på, mens de forbereder sine økonomier til å fungere bra i et stadig mer komplekst globalt landskap,” står det i rapporten. "Israels største styrke er at landet er i verdensklasse når det gjelder kapasitet for innovasjon (nummer seks i verden), som hviler på svært innovative bedrifter som drar nytte av tilstedeværelsen av verdens beste forskningsinstitusjoner, rettet mot behovene i næringslivet. Israel har en utmerket innovasjonskapasitet, som i tillegg støttes av regjeringens offentlige anskaffelsespolitikk, og gjenspeiles i landets høye antall patenter (nummer fire i verden). Det gunstige finansielle miljøet (nummer ti i verden), spesielt solide tilgjengeligheten av venture-kapital (nummer to i verden), har ytterligere bidratt til å gjøre Israel til en nyskapningsdrivkraft, og disse elementene har blitt sterkere i løpet av det siste året, " heter det i rapporten. Israels utfordringer består i å oppgradere utdanningsinstitusjonene.  Rapporten mener også at det er rom for forbedring med hensyn til det makroøkonomiske miljøet (nummer 53 i verden), hvor økt budsjettdisiplin med sikte på å redusere gjeldsnivået vil hjelpe landet å opprettholde stabilitet og støtte økonomisk vekst gå inn i fremtiden.

The World Economic Forum (WEF) har offentliggjort sin rangering over verdens mest konkurransedyktige økonomier i 2011-2012, og har plassert Israel som nummer 22, som er to plasser bedre enn i fjor, og fem plasser bedre enn i 2009, skriver Globes.  Av 139 rangerte land topper Sveits foran Singapore og Sverige.  Også Finland og Danmark er i motsetning til Norge blant de ti mest konkurransedyktige nasjonene i verden.

World Economic Forums rapport peker på flere utfordringer for den globale økonomien og konkluderer med at det fortsatt er en forskyvning i balansen av økonomisk aktivitet bort fra avanserte økonomier og mot vekstmarkeder. “Politikere sliter med å finne måter å håndtere de nåværende økonomiske utfordringene på, mens de forbereder sine økonomier til å fungere bra i et stadig mer komplekst globalt landskap,” står det i rapporten.

“Israels største styrke er at landet er i verdensklasse når det gjelder kapasitet for innovasjon (nummer seks i verden), som hviler på svært innovative bedrifter som drar nytte av tilstedeværelsen av verdens beste forskningsinstitusjoner, rettet mot behovene i næringslivet. Israel har en utmerket innovasjonskapasitet, som i tillegg støttes av regjeringens offentlige anskaffelsespolitikk, og gjenspeiles i landets høye antall patenter (nummer fire i verden). Det gunstige finansielle miljøet (nummer ti i verden), spesielt solide tilgjengeligheten av venture-kapital (nummer to i verden), har ytterligere bidratt til å gjøre Israel til en nyskapningsdrivkraft, og disse elementene har blitt sterkere i løpet av det siste året, ” heter det i rapporten.

Israels utfordringer består i å oppgradere utdanningsinstitusjonene.  Rapporten mener også at det er rom for forbedring med hensyn til det makroøkonomiske miljøet (nummer 53 i verden), hvor økt budsjettdisiplin med sikte på å redusere gjeldsnivået vil hjelpe landet å opprettholde stabilitet og støtte økonomisk vekst gå inn i fremtiden.