Bank of Israels direktør, Stanley Fischer, uttrykt optimisme over Israels økonomiske situasjon i et intervju med israelsk radio søndag. “Israel kan ikke kontrollere den geo-politiske situasjonen i verden, inkludert den palestinske kampanjen for en selvstendig stat”, sa han, “men vi har de økonomiske verktøyene og evne til å håndtere virkningene på Israels økonomi. I forbindelse med de sosiale protestene som har rystet nasjonen de siste to månedene, der protestantene har krevd statlige inngrep for å redusere de økende levekostnadene, sa Fischer at det er nødvendig å vente på en utvalgsrapport og forslagene i rapporten før det kan treffes beslutninger. Komiteen skal se på problemene med høye boligpriser og høye levekostnader, men dens forslag skal være innenfor budsjettrammene. Likevel mente Fischer at utvalget har "grader av frihet" til å få vedtatt reformer. Da han ble spurt om han var i favør av økt skatt for de rike, sa sentralbanksjefen at mens han forstår "hvorfor folk ønsker å gjøre det av politiske grunner, vil det få konsekvenser, og jeg ønsker å sjekke hva jeg ville gjøre." Om de høye boligprisene som utløste protestene sa Fischer at prisene enda ikke er begynt å avta, men at "vi går inn i en periode med stabilitet." "Vi har håndtert disse problemene før, og vi kan gjøre det igjen," sa han. httpv://www.youtube.com/watch?v=zSefb8u2l1c  

Bank of Israels direktør, Stanley Fischer, uttrykt optimisme over Israels økonomiske situasjon i et intervju med israelsk radio søndag. “Israel kan ikke kontrollere den geo-politiske situasjonen i verden, inkludert den palestinske kampanjen for en selvstendig stat”, sa han, “men vi har de økonomiske verktøyene og evne til å håndtere virkningene på Israels økonomi. I forbindelse med de sosiale protestene som har rystet nasjonen de siste to månedene, der protestantene har krevd statlige inngrep for å redusere de økende levekostnadene, sa Fischer at det er nødvendig å vente på en utvalgsrapport og forslagene i rapporten før det kan treffes beslutninger.

Komiteen skal se på problemene med høye boligpriser og høye levekostnader, men dens forslag skal være innenfor budsjettrammene. Likevel mente Fischer at utvalget har “grader av frihet” til å få vedtatt reformer.

Da han ble spurt om han var i favør av økt skatt for de rike, sa sentralbanksjefen at mens han forstår “hvorfor folk ønsker å gjøre det av politiske grunner, vil det få konsekvenser, og jeg ønsker å sjekke hva jeg ville gjøre.”

Om de høye boligprisene som utløste protestene sa Fischer at prisene enda ikke er begynt å avta, men at “vi går inn i en periode med stabilitet.” “Vi har håndtert disse problemene før, og vi kan gjøre det igjen,” sa han.