Vannteknologikonferansen i Israel i 2009 ble en gedigen suksess med mange deltakere fra Norsk Israelsk Handelskammer. Nå håper arrangørene på å gjenta suksessen og handelskammeret håper på interesse fra norske aktører, og arbeider med et opplegg til en fellesreise. Vannteknologikonferansen 2011 (Watec 2011) vil i år finne sted i Tel Aviv 15-17 november. Også i år blir det et sammensatt og spennende program. Personer og firma som ønsker hjelp til å delta kan henvende seg til styreleder Dag Abrahamsen. ”Ved å bringe sammen israelske og internasjonale bedriftsledere, politiske beslutningstakere, og ledende forskere, vil WATEC 2011 være et utstillingsvindu for de mest avanserte teknologier og løsninger fra hele verden”, mener konferansedirektøren Booky Oren. Som i tidligere år, vil WATEC 2011 inkludere Innovation Pavilion, en spotlight på israelsk start-ups.. Det er en unik mulighet for start-ups for å markedsføre sine produkter, utforske partnerskap, tiltrekke seg investorer, og utvide internasjonal eksponering, mener arrangøren. WATEC 2011 vil være vertskap for prominente selskaper som dekker et spekter av miljøteknologiløsninger i det globale markedet. Selskapene vil bli delt etter land i den internasjonale Pavilion seksjonen, bl.a. Belgia, Italia, Frankrike, Sør Korea, Sverige, Danmark, Kina og andre. Den prestisjetunge WEF - Water Environmental Federation - vil sponse den amerikanske paviljongen. Dette er en perfekt mulighet til å høre fra og møte en rekke vann, -energi og -miljøselskaper som ønsker en kombinasjon av partnere, investeringer og profesjonelle tjenester for å utvikle sine bedrifter. Det er nok av muligheter for nettverksbygging, til å møte med potensielle investorer og samarbeidspartnere i løpet av de tre dagene av arrangementet. Gjennom et “Chance2Meet online”-verktøy vil deltakerne få direkte tilgang til de andre deltakernes profiler, og hjelp til å lage nye forbindelser i forkant av konferansen, og dermed maksimere utbyttet av tilstedeværelse på messen. Det er ingen tilfeldighet at verdens viktigste vannteknologikonferanse arrangeres nettopp i Israel. Det israelske vannmarkedet er internasjonalt oppfattet som høyt utviklet, og drar nytte av flere års erfaring i å håndtere knappe vannressurser, mens den nasjonale industrien er ansett som et kraftsenter i verdensklasse når det gjelder ekspertise på området. Volumet av israelsk vann-relatert industriell eksport har doblet seg mellom 2006-2009. Sektoren tellet ca. 200 bedrifter med en rekke teknologier. Israel regnes som verdensledende innen avsalting, vannbehandling og gjenvinning, vannsikkerhet, og landbrukets vannforbruk via drypp vanning - en israelsk innovasjon. Landets spesielle behov har ført til en rekke fremtredende utviklingstrekk fremgår det av den israelske regjeringens plandokument for satsing på vannteknologi: Flere av verdens største avsaltingsanlegg er lokalisert i Israel (Ashkelon og Hadera). Israel har verdens lederskap i å bruke resirkulert vann (ca. 75 % av landbrukets forbruk), samt et av verdens mest avanserte systemer av renseanlegg og sanering, og en unik integrerende ledelse av varierte vannkilder. Basert på tiår med israelsk erfaring innen fornybar energi og i erkjennelse av den strategiske betydningen av alternative energiteknologier, lanserte regjeringen i Israel i 2008 det nasjonale programmet for Alternative Energy Technologies - the NEWTech.  Målet med programmet er å holde Israels fornybare energi i forkant av den globale arena.

Vannteknologikonferansen i Israel i 2009 ble en gedigen suksess med mange deltakere fra Norsk Israelsk Handelskammer. Nå håper arrangørene på å gjenta suksessen og handelskammeret håper på interesse fra norske aktører, og arbeider med et opplegg til en fellesreise. Vannteknologikonferansen 2011 (Watec 2011) vil i år finne sted i Tel Aviv 15-17 november. Også i år blir det et sammensatt og spennende program. Personer og firma som ønsker hjelp til å delta kan henvende seg til styreleder Dag Abrahamsen.

”Ved å bringe sammen israelske og internasjonale bedriftsledere, politiske beslutningstakere, og ledende forskere, vil WATEC 2011 være et utstillingsvindu for de mest avanserte teknologier og løsninger fra hele verden”, mener konferansedirektøren Booky Oren.

Som i tidligere år, vil WATEC 2011 inkludere Innovation Pavilion, en spotlight på israelsk start-ups.. Det er en unik mulighet for start-ups for å markedsføre sine produkter, utforske partnerskap, tiltrekke seg investorer, og utvide internasjonal eksponering, mener arrangøren.

WATEC 2011 vil være vertskap for prominente selskaper som dekker et spekter av miljøteknologiløsninger i det globale markedet. Selskapene vil bli delt etter land i den internasjonale Pavilion seksjonen, bl.a. Belgia, Italia, Frankrike, Sør Korea, Sverige, Danmark, Kina og andre. Den prestisjetunge WEF – Water Environmental Federation – vil sponse den amerikanske paviljongen.

Dette er en perfekt mulighet til å høre fra og møte en rekke vann, -energi og -miljøselskaper som ønsker en kombinasjon av partnere, investeringer og profesjonelle tjenester for å utvikle sine bedrifter. Det er nok av muligheter for nettverksbygging, til å møte med potensielle investorer og samarbeidspartnere i løpet av de tre dagene av arrangementet. Gjennom et “Chance2Meet online”-verktøy vil deltakerne få direkte tilgang til de andre deltakernes profiler, og hjelp til å lage nye forbindelser i forkant av konferansen, og dermed maksimere utbyttet av tilstedeværelse på messen.

Det er ingen tilfeldighet at verdens viktigste vannteknologikonferanse arrangeres nettopp i Israel. Det israelske vannmarkedet er internasjonalt oppfattet som høyt utviklet, og drar nytte av flere års erfaring i å håndtere knappe vannressurser, mens den nasjonale industrien er ansett som et kraftsenter i verdensklasse når det gjelder ekspertise på området. Volumet av israelsk vann-relatert industriell eksport har doblet seg mellom 2006-2009.

Sektoren tellet ca. 200 bedrifter med en rekke teknologier. Israel regnes som verdensledende innen avsalting, vannbehandling og gjenvinning, vannsikkerhet, og landbrukets vannforbruk via drypp vanning – en israelsk innovasjon.

Landets spesielle behov har ført til en rekke fremtredende utviklingstrekk fremgår det av den israelske regjeringens plandokument for satsing på vannteknologi: Flere av verdens største avsaltingsanlegg er lokalisert i Israel (Ashkelon og Hadera). Israel har verdens lederskap i å bruke resirkulert vann (ca. 75 % av landbrukets forbruk), samt et av verdens mest avanserte systemer av renseanlegg og sanering, og en unik integrerende ledelse av varierte vannkilder.

Basert på tiår med israelsk erfaring innen fornybar energi og i erkjennelse av den strategiske betydningen av alternative energiteknologier, lanserte regjeringen i Israel i 2008 det nasjonale programmet for Alternative Energy Technologies – the NEWTech.  Målet med programmet er å holde Israels fornybare energi i forkant av den globale arena.