Arabisk-israelske og palestinske forretningsmenn har gått sammen om å utvikle et forsikringsselskap som vil konkurrere i Israels forsikringsmarked og appellere til den arabiske befolkningen i landet. Samarbeidet omfatter tre grupper forretningsfolk - en israelsk og to palestinske - som hver skal ha lik eierandel i forsikringsselskapet, og allerede har forpliktet seg til å gi sin andel av nødvendige investeringer, skriver Haaretz. Innledende beregninger tyder på at selskapet vil trenge en kapitalinvestering av 60-90 millioner shekel, i samsvar med det uavhengige kapitalkravet til alle israelske forsikringsselskaper I starten vil forsikringsselskapet fokusere på elementære forsikringer som bilforsikring og eiendomsforsikring, og kan utvide sitt virkeområde i fremtiden til andre områder, som helse-forsikring og livsforsikring, skriver avisen. Ifølge israelske forsikringsselskaper er andelen israelske arabere som allerede har forsikring av denne typen i eksisterende selskaper i prosentvis like stor som resten av befolkningen. Hvis dette initiativet lykkes vil alle Israels eksisterende store forsikringsselskaper bli like påvirket av effekten. Men de små forsikringsselskapene - som har en tendens til å appellere til nisjemarkeder – vil sannsynligvis merke den nye konkurrenten sterkere, skriver Haaretz. Enkelte eksperter mener at det nye forsikringsselskapet vil tjene på at det vil bli etablert i en full arabisk atmosfære, i motsetning til et forsikringsselskap som appellerer til et arabisk marked, men fortsatt er under jødisk eierskap. Språkproblemer og kulturelle forskjeller har av og til gjort det vanskelig for etablerte selskaper å yte maksimal tilfredsstillende service til alle de arabiske kundene. Eksisterende israelske forsikringsselskaper sier likevel at de ikke ser virksomheten som en trussel ennå. "Jeg tror ikke et slikt initiativ vil lykkes. Det som bestemmer hvor kundene går er prisen, og ikke menneskene bak selskapet," sier en senior medarbeider i et av Israels største forsikringsselskap til Haaretz. "Bedrifter har en tendens til å behandle de religiøse (jødiske) og arabisk sektorer som lokalsamfunn som krever spesiell oppmerksomhet. Du kan ikke være for sikker på at de opplever språkproblemer. De fleste av araberne forstår hebraisk godt nok til at de vet hvilke tjenester vi yter. Uansett, det som betyr mest for forsikringskunden er ikke selskapet selv, men heller forsikringsagenten som jobber med ham eller henne. Det er mange arabiske og jødiske forsikringsagenter som spesialiserer seg i den arabiske sektoren og er svært kjent med den,” sier en annen representant for et av de etablerte forsikringsselskapene.

Arabisk-israelske og palestinske forretningsmenn har gått sammen om å utvikle et forsikringsselskap som vil konkurrere i Israels forsikringsmarked og appellere til den arabiske befolkningen i landet. Samarbeidet omfatter tre grupper forretningsfolk – en israelsk og to palestinske – som hver skal ha lik eierandel i forsikringsselskapet, og allerede har forpliktet seg til å gi sin andel av nødvendige investeringer, skriver Haaretz.

Innledende beregninger tyder på at selskapet vil trenge en kapitalinvestering av 60-90 millioner shekel, i samsvar med det uavhengige kapitalkravet til alle israelske forsikringsselskaper

I starten vil forsikringsselskapet fokusere på elementære forsikringer som bilforsikring og eiendomsforsikring, og kan utvide sitt virkeområde i fremtiden til andre områder, som helse-forsikring og livsforsikring, skriver avisen.

Ifølge israelske forsikringsselskaper er andelen israelske arabere som allerede har forsikring av denne typen i eksisterende selskaper i prosentvis like stor som resten av befolkningen. Hvis dette initiativet lykkes vil alle Israels eksisterende store forsikringsselskaper bli like påvirket av effekten. Men de små forsikringsselskapene – som har en tendens til å appellere til nisjemarkeder – vil sannsynligvis merke den nye konkurrenten sterkere, skriver Haaretz.

Enkelte eksperter mener at det nye forsikringsselskapet vil tjene på at det vil bli etablert i en full arabisk atmosfære, i motsetning til et forsikringsselskap som appellerer til et arabisk marked, men fortsatt er under jødisk eierskap. Språkproblemer og kulturelle forskjeller har av og til gjort det vanskelig for etablerte selskaper å yte maksimal tilfredsstillende service til alle de arabiske kundene.

Eksisterende israelske forsikringsselskaper sier likevel at de ikke ser virksomheten som en trussel ennå. “Jeg tror ikke et slikt initiativ vil lykkes. Det som bestemmer hvor kundene går er prisen, og ikke menneskene bak selskapet,” sier en senior medarbeider i et av Israels største forsikringsselskap til Haaretz.

“Bedrifter har en tendens til å behandle de religiøse (jødiske) og arabisk sektorer som lokalsamfunn som krever spesiell oppmerksomhet. Du kan ikke være for sikker på at de opplever språkproblemer. De fleste av araberne forstår hebraisk godt nok til at de vet hvilke tjenester vi yter. Uansett, det som betyr mest for forsikringskunden er ikke selskapet selv, men heller forsikringsagenten som jobber med ham eller henne. Det er mange arabiske og jødiske forsikringsagenter som spesialiserer seg i den arabiske sektoren og er svært kjent med den,” sier en annen representant for et av de etablerte forsikringsselskapene.