Trivsel på jobben kan faktisk vise seg å være livsviktig. En studie fra Tel Aviv University i Israel, som fulgte arbeidstagere i 20 år, viser nemlig at deltagerne som hadde lite kontakt med og følte lite sosial støtte fra sine kolleger, hadde 2,4 ganger så stor risiko for å dø i løpet av årene studien foregikk som de lykkelige arbeidstagerne, skriver forskning.no. 820 deltagere i alderen 25 til 65 ble rekruttert til studien i forbindelse med en vanlig helsesjekk i 1988.  Deltagerne arbeidet i gjennomsnitt 8,8 timer per dag i ulike sektorer som finans og helse. Forskerne fulgte helsejournalene deres i 20 år, og evaluerte de sosiale forholdene på arbeidsstedene deres. Det ble gjort ved hjelp av spørreskjemaer som undersøkte forholdet deltagerne hadde til sjefen, til sine kolleger, og om de følte at kollegene var vennlige og lette å komme i kontakt med. Etter å ha kontrollert for psykologiske, atferdsmessige eller fysiologiske faktorer som kunne påvirke resultatet – for eksempel alder, røyking eller depresjon – viser det seg at følelsesmessig støtte er den sterkeste indikatoren for fremtidig helse, skriver forskning.no. I løpet av studien døde 53 deltagere, og flesteparten av disse hadde lite eller ingen sosial kontakt med sine kolleger. Alt i alt hadde deltagerne som rapporterte om dårlig kontakt med medarbeidere en 140 prosent større risiko for å dø i løpet av 20-årsperioden. “Vi tilbringer det meste av den våkne tiden på jobb, og vi har ikke så mye tid til å møte venner i arbeidsuken”, påpeker Sharon Toker, hovedforfatteren bak studien, i en pressemelding fra universitetet. “Arbeidsplassen burde være et sted der folk kan få den emosjonelle støtten de trenger”, mener hun. Selv om for eksempel åpne landskap har blitt vanlig på mange kontorer, mener Toker det ikke er nok.Hun mener arbeidsgivere bør legge opp til områder der de ansatte kan være sammen mer uformelt, som kaffehjørner og sofakroker. Andre forslag er sosiale sammenkomster utenfor jobbsammenheng, og at man ikke blokkerer sosiale sider som for eksempel Facebook – som hun mener kan være en viktig kilde til sosial kontakt. Et annet forslag er programmer der de ansatte får tilbud om å diskutere stress og personlige problemer knyttet til jobben. Studien er publisert i tidsskriftet Health Psychology.

Trivsel på jobben kan faktisk vise seg å være livsviktig. En studie fra Tel Aviv University i Israel, som fulgte arbeidstagere i 20 år, viser nemlig at deltagerne som hadde lite kontakt med og følte lite sosial støtte fra sine kolleger, hadde 2,4 ganger så stor risiko for å dø i løpet av årene studien foregikk som de lykkelige arbeidstagerne, skriver forskning.no. 820 deltagere i alderen 25 til 65 ble rekruttert til studien i forbindelse med en vanlig helsesjekk i 1988.

 Deltagerne arbeidet i gjennomsnitt 8,8 timer per dag i ulike sektorer som finans og helse. Forskerne fulgte helsejournalene deres i 20 år, og evaluerte de sosiale forholdene på arbeidsstedene deres. Det ble gjort ved hjelp av spørreskjemaer som undersøkte forholdet deltagerne hadde til sjefen, til sine kolleger, og om de følte at kollegene var vennlige og lette å komme i kontakt med.

Etter å ha kontrollert for psykologiske, atferdsmessige eller fysiologiske faktorer som kunne påvirke resultatet – for eksempel alder, røyking eller depresjon – viser det seg at følelsesmessig støtte er den sterkeste indikatoren for fremtidig helse, skriver forskning.no.

I løpet av studien døde 53 deltagere, og flesteparten av disse hadde lite eller ingen sosial kontakt med sine kolleger. Alt i alt hadde deltagerne som rapporterte om dårlig kontakt med medarbeidere en 140 prosent større risiko for å dø i løpet av 20-årsperioden.

“Vi tilbringer det meste av den våkne tiden på jobb, og vi har ikke så mye tid til å møte venner i arbeidsuken”, påpeker Sharon Toker, hovedforfatteren bak studien, i en pressemelding fra universitetet. “Arbeidsplassen burde være et sted der folk kan få den emosjonelle støtten de trenger”, mener hun.

Selv om for eksempel åpne landskap har blitt vanlig på mange kontorer, mener Toker det ikke er nok.Hun mener arbeidsgivere bør legge opp til områder der de ansatte kan være sammen mer uformelt, som kaffehjørner og sofakroker. Andre forslag er sosiale sammenkomster utenfor jobbsammenheng, og at man ikke blokkerer sosiale sider som for eksempel Facebook – som hun mener kan være en viktig kilde til sosial kontakt. Et annet forslag er programmer der de ansatte får tilbud om å diskutere stress og personlige problemer knyttet til jobben.

Studien er publisert i tidsskriftet Health Psychology.