Den israelske regjeringen godkjente forrige uke en langsiktig plan for å fremme produksjon av elektrisitet fra fornybare, ikke-forurensende kilder, som en del av sin "go green"-kampanje, skriver Israel National News. Målet med planen er å arbeide for å redusere klimagasser og luftforurensning fra kraftbransjen og å sikre langsiktig energikilder for Israel, og samtidig utvikle en stabil industri og oppmuntre til innovativ forskning.   Vedtaket ble gjort etter initiativ fra statsminister Benjamin Netanyahu og National Economics Council, i samarbeid med Infrastruktur- og miljøverndepartementet. Vedtaket setter et kvantitativt mål for kraftproduksjon fra fornybare kilder på 2760 megawatt innen utgangen av 2020, som utgjør 10 % av strømproduksjonen i Israel. Et midlertidig mål på 1550 megawatt innen utgangen av 2014 ble også satt, skriver avisen.   Mesteparten av energien fra fornybare, ikke-forurensende kilder er produsert direkte og indirekte fra solenergi. I den første fasen av planen, mellom 2011-2014, vil kvotene som allerede er avsatt til produksjon av elektrisitet fra fornybare, ikke-forurensende kilder, samt ytterligere kvoter, bli realisert: 460 megawatt fra store installasjoner, 110 megawatt fra installasjoner utpekt for uavhengig forbruk, ca. 210 megawatt for kraftproduksjon fra bio-gass og avfall, og 800 megawatt elektrisitet fra vindkraft.  I 2014 vil det nasjonale Infrastruktur og miljøverndepartementet formulere en oppdatert politikk for å oppfylle målene for 2020.   Regjeringens mål er å fremme innovative israelske teknologier på dette feltet. Et interdepartementalt team vil bli etablert for å føre tilsyn med evaluering og utvikling av israelsk teknologi. Regjeringen vil også bevilge ytterligere 50 megawatt til evaluering av installasjoner med innovative israelske teknologier.

Den israelske regjeringen godkjente forrige uke en langsiktig plan for å fremme produksjon av elektrisitet fra fornybare, ikke-forurensende kilder, som en del av sin “go green”-kampanje, skriver Israel National News. Målet med planen er å arbeide for å redusere klimagasser og luftforurensning fra kraftbransjen og å sikre langsiktig energikilder for Israel, og samtidig utvikle en stabil industri og oppmuntre til innovativ forskning.
 
Vedtaket ble gjort etter initiativ fra statsminister Benjamin Netanyahu og National Economics Council, i samarbeid med Infrastruktur- og miljøverndepartementet. Vedtaket setter et kvantitativt mål for kraftproduksjon fra fornybare kilder på 2760 megawatt innen utgangen av 2020, som utgjør 10 % av strømproduksjonen i Israel. Et midlertidig mål på 1550 megawatt innen utgangen av 2014 ble også satt, skriver avisen.
 
Mesteparten av energien fra fornybare, ikke-forurensende kilder er produsert direkte og indirekte fra solenergi. I den første fasen av planen, mellom 2011-2014, vil kvotene som allerede er avsatt til produksjon av elektrisitet fra fornybare, ikke-forurensende kilder, samt ytterligere kvoter, bli realisert: 460 megawatt fra store installasjoner, 110 megawatt fra installasjoner utpekt for uavhengig forbruk, ca. 210 megawatt for kraftproduksjon fra bio-gass og avfall, og 800 megawatt elektrisitet fra vindkraft.  I 2014 vil det nasjonale Infrastruktur og miljøverndepartementet formulere en oppdatert politikk for å oppfylle målene for 2020.
 
Regjeringens mål er å fremme innovative israelske teknologier på dette feltet. Et interdepartementalt team vil bli etablert for å føre tilsyn med evaluering og utvikling av israelsk teknologi. Regjeringen vil også bevilge ytterligere 50 megawatt til evaluering av installasjoner med innovative israelske teknologier.