For Miri Ziv, generaldirektør for Israel Cancer Association (ICA), er det mest meningsfylte aspektet av arbeidet henne sjansen til å redde liv, skriver Israel21c. Nylig dro hun til New York for å delta i en aksjon for å sette ikke smittsomme sykdommer på den globale dagsorden. Hun ble brakt til USA av American Cancer Society (ACS), som hentet inn kreftaktivister, overlevende og journalister fra hele verden til arrangementet. Målet: Å overtale FN til å kreve en koordinert innsats fra alle regjeringer for å bekjempe ikke smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes. Hun ønsket dermed å bidra til å sette kreft på verdens helsedagsorden, skriver Israel21c. De nevnte sykdommene er ansvarlige for 63 prosent av verdens dødsfall og tar livet av 36.1 millioner mennesker årlig, ifølge rapport fra Verdens helseorganisasjon. "Du må dø av noe. Men du trenger ikke å dø tidlig av noe," sier Nathan Grey, som er visepresident i American Cancer Society. Kreft er den fremste dødsårsaken i Israel. “Det er rundt 200.000 pasienter/overlevende i Israel i dag. Rundt 28 000 israelere er diagnostisert med kreft årlig. Og rundt 10.000 israelere dør hvert år av kreft,” forteller Miri Ziv. Hun har mistet både sin sønn og sin bror på grunn av kreft. At hun skulle lede Israel Cancer Association var et siste ønske fra sønnen før han døde. Israel er anerkjent som en enestående kilde til faglig fornyelse og blant de fremste forskningsmiljøene for kreft i dag, skriver Israel21c. Professor Sandeep Kishore ved Cornell University sier til Israel21c at mange unge israelske forskere er svært lovende, og at de faglige organisasjonene i Israel er svært godt respektert ute i verden.

For Miri Ziv, generaldirektør for Israel Cancer Association (ICA), er det mest meningsfylte aspektet av arbeidet henne sjansen til å redde liv, skriver Israel21c. Nylig dro hun til New York for å delta i en aksjon for å sette ikke smittsomme sykdommer på den globale dagsorden. Hun ble brakt til USA av American Cancer Society (ACS), som hentet inn kreftaktivister, overlevende og journalister fra hele verden til arrangementet. Målet: Å overtale FN til å kreve en koordinert innsats fra alle regjeringer for å bekjempe ikke smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes. Hun ønsket dermed å bidra til å sette kreft på verdens helsedagsorden, skriver Israel21c.

De nevnte sykdommene er ansvarlige for 63 prosent av verdens dødsfall og tar livet av 36.1 millioner mennesker årlig, ifølge rapport fra Verdens helseorganisasjon. “Du må dø av noe. Men du trenger ikke å dø tidlig av noe,” sier Nathan Grey, som er visepresident i American Cancer Society.

Kreft er den fremste dødsårsaken i Israel. “Det er rundt 200.000 pasienter/overlevende i Israel i dag. Rundt 28 000 israelere er diagnostisert med kreft årlig. Og rundt 10.000 israelere dør hvert år av kreft,” forteller Miri Ziv. Hun har mistet både sin sønn og sin bror på grunn av kreft. At hun skulle lede Israel Cancer Association var et siste ønske fra sønnen før han døde.

Israel er anerkjent som en enestående kilde til faglig fornyelse og blant de fremste forskningsmiljøene for kreft i dag, skriver Israel21c. Professor Sandeep Kishore ved Cornell University sier til Israel21c at mange unge israelske forskere er svært lovende, og at de faglige organisasjonene i Israel er svært godt respektert ute i verden.