USA bør støtte Israel av ren egeninteresse. Ikke fordi Israel er et demokrati, men fordi Israel er av vital betydning for USAs og den vestlige verdens økonomi. Det mener den amerikanske forfatteren, sosionomen og økonomen George Gilder. Han fremførte sitt budskap i en artikkel i Wall Street Journal forrige uke. Der viser han til at Israel kruset gjennom den globale nedgangen knapt uten et eneste kvartal med økonomisk nedgang og uten tiltakspakker. “Innen en rekke ledende teknologier har Israel økt sitt globale herredømme, bak bare USA”, skriver han. “De er den globale mester i microchip design, nettverkalgoritmer og medisinske instrumenter. Under en periode med vannkrise rundt om i verden, er Israel verdensledende i vannresirkulering og avsalting”, legger han til. George Gilder, som er født i 1939, fikk et internasjonalt gjennombrudd med sin bok “Rikdom og fattigdom” som kom ut i 1981 og ble en bestselger.  Han har i alt skrevet 15 bøker om økonomi, teknologi, vitenskap og sosiologi. I juli 2009 ga han ut boken The Israel Test, og senere samme år arrangerte Gilders en stor konferanse i New York der søkelyset blir satt på den blomstrende høyteknologiindustrien i Israel. I et intervju med CBN betegnet Gilder den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, som vår tids Ronald Reagan. Han mener at det er for liten forståelse i USA for den positive betydningen Israel har for amerikansk økonomi, amerikansk forsvar og amerikansk etterretning. Israel er en dominerende kraft i verdensøkonomien, mener Gilder, som hevder at palestinerne har dratt store økonomiske fordeler av den israelske økonomiske suksessen etter at Israel gikk over fra en sosialistisk økonomisk modell til mer markedsøkonomi for ca. 20 år siden. I boken påpeker han det faktum at jøder har dominert når det gjelder sjakk og nobelpriser, og konkluderer med at Israel i dag konsentrerer de jødiske geniene på et sted. Han fremstilles Israel som den avgjørende kampplassen for kapitalisme og frihet i vår tid, og mener at mye av Israelhatet skyldes misunnelse over Israels økonomiske suksess. httpv://www.youtube.com/watch?v=qOw59nQJ-YI Her taler Gilders om den israelske suksessen: httpv://www.youtube.com/watch?v=YAxgdnvKbtQ httpv://www.youtube.com/watch?v=bSN0mfET2h8

USA bør støtte Israel av ren egeninteresse. Ikke fordi Israel er et demokrati, men fordi Israel er av vital betydning for USAs og den vestlige verdens økonomi. Det mener den amerikanske forfatteren, sosionomen og økonomen George Gilder. Han fremførte sitt budskap i en artikkel i Wall Street Journal forrige uke. Der viser han til at Israel kruset gjennom den globale nedgangen knapt uten et eneste kvartal med økonomisk nedgang og uten tiltakspakker.

“Innen en rekke ledende teknologier har Israel økt sitt globale herredømme, bak bare USA”, skriver han. “De er den globale mester i microchip design, nettverkalgoritmer og medisinske instrumenter. Under en periode med vannkrise rundt om i verden, er Israel verdensledende i vannresirkulering og avsalting”, legger han til.

George Gilder, som er født i 1939, fikk et internasjonalt gjennombrudd med sin bok “Rikdom og fattigdom” som kom ut i 1981 og ble en bestselger.  Han har i alt skrevet 15 bøker om økonomi, teknologi, vitenskap og sosiologi. I juli 2009 ga han ut boken The Israel Test, og senere samme år arrangerte Gilders en stor konferanse i New York der søkelyset blir satt på den blomstrende høyteknologiindustrien i Israel.

I et intervju med CBN betegnet Gilder den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, som vår tids Ronald Reagan. Han mener at det er for liten forståelse i USA for den positive betydningen Israel har for amerikansk økonomi, amerikansk forsvar og amerikansk etterretning.

Israel er en dominerende kraft i verdensøkonomien, mener Gilder, som hevder at palestinerne har dratt store økonomiske fordeler av den israelske økonomiske suksessen etter at Israel gikk over fra en sosialistisk økonomisk modell til mer markedsøkonomi for ca. 20 år siden.

I boken påpeker han det faktum at jøder har dominert når det gjelder sjakk og nobelpriser, og konkluderer med at Israel i dag konsentrerer de jødiske geniene på et sted. Han fremstilles Israel som den avgjørende kampplassen for kapitalisme og frihet i vår tid, og mener at mye av Israelhatet skyldes misunnelse over Israels økonomiske suksess.

Her taler Gilders om den israelske suksessen: