Israel har tidligere søkt om å arrangere de olympiske sommerlekene, og presentert ferdige planer for Den Internasjonale Olympiske Komite, uten å lykkes. For mange virker det nok også ganske optimistisk med en søknad fra et lite land i en fiendtligsinnet region, men kanskje kan nettopp avholdelse av en olympiade bidra til både fred og økonomisk vekst, ikke bare for israelerne, men også for palestinerne. Nå har tre Harvardbloggere lansert ideen om å tildele Jerusalem sommerolympiaden i 2024, skriver forretningsbladet Bloomberg. De tre Harvardbloggerne mener at en olympiade med utgangspunkt i Jerusalem vil kunne dra inn så mye som 50 milliarder dollar i omsetning. Den åndelige symbolikken av at mange millioner mennesker besøker kildene til deres tro, mens de oppholder seg i Israel og de palestinske områdene for å se på OL-aktiviteter, er uvurderlig, mener de. De foreslår at det først dannes en komite som skal forberede søknaden om Jerusalem OL 2024, og at komiteen består av medlemmer fra de viktigste lokale valgkretsene i Israel og de palestinske områdene, og at også Jordan, Libanon og Syria kan trekkes inn, avhengig av hvordan de politiske forholdene utvikler seg. De mener at konkurransestedene kan spres på ulike steder i Israel og de palestinske områdene, og kanskje også i nabolandene. Det kan arrangeres sandvolleyballkamper i Gaza og roing i Genesaretsjøen. Sikkerhet er ikke en så stor hindring som mange kanskje tror, mener de, og viser til at dødeligheten av vold i Israel, selv under intifadaene, ikke var større enn i normale tider i USA, og bare en fjerdedel av voldsdødeligheten i Rio de Janeiro, som skal arrangere sommerolympiaden i 2016. En sommerolympiade i Jerusalem vil gi en voldsom økning av turismen, få sentrale regionale aktører interessert i å jobbe sammen, lokke multinasjonale selskaper til å investere i regionen, og kan også plante et frø som kan ende med dannelsen av en bredere Midtøsten Commercial Union, akkurat som den europeiske kull- og stålfellesskap ga opphav til EU, mener de tre bloggerne, ifølge Bloomberg.

Israel har tidligere søkt om å arrangere de olympiske sommerlekene, og presentert ferdige planer for Den Internasjonale Olympiske Komite, uten å lykkes. For mange virker det nok også ganske optimistisk med en søknad fra et lite land i en fiendtligsinnet region, men kanskje kan nettopp avholdelse av en olympiade bidra til både fred og økonomisk vekst, ikke bare for israelerne, men også for palestinerne. Nå har tre Harvardbloggere lansert ideen om å tildele Jerusalem sommerolympiaden i 2024, skriver forretningsbladet Bloomberg.

De tre Harvardbloggerne mener at en olympiade med utgangspunkt i Jerusalem vil kunne dra inn så mye som 50 milliarder dollar i omsetning. Den åndelige symbolikken av at mange millioner mennesker besøker kildene til deres tro, mens de oppholder seg i Israel og de palestinske områdene for å se på OL-aktiviteter, er uvurderlig, mener de.

De foreslår at det først dannes en komite som skal forberede søknaden om Jerusalem OL 2024, og at komiteen består av medlemmer fra de viktigste lokale valgkretsene i Israel og de palestinske områdene, og at også Jordan, Libanon og Syria kan trekkes inn, avhengig av hvordan de politiske forholdene utvikler seg. De mener at konkurransestedene kan spres på ulike steder i Israel og de palestinske områdene, og kanskje også i nabolandene. Det kan arrangeres sandvolleyballkamper i Gaza og roing i Genesaretsjøen.

Sikkerhet er ikke en så stor hindring som mange kanskje tror, mener de, og viser til at dødeligheten av vold i Israel, selv under intifadaene, ikke var større enn i normale tider i USA, og bare en fjerdedel av voldsdødeligheten i Rio de Janeiro, som skal arrangere sommerolympiaden i 2016.

En sommerolympiade i Jerusalem vil gi en voldsom økning av turismen, få sentrale regionale aktører interessert i å jobbe sammen, lokke multinasjonale selskaper til å investere i regionen, og kan også plante et frø som kan ende med dannelsen av en bredere Midtøsten Commercial Union, akkurat som den europeiske kull- og stålfellesskap ga opphav til EU, mener de tre bloggerne, ifølge Bloomberg.