I Israel er bruk av marihuana tillatt til medisinsk bruk, og pasienter kjøper selv marihuana direkte fra dyrkere uten en mellommann. Nå vil imidlertid det israelske helsedepartementet sikre seg bedre kontroll med medisinbruken, og er i ferd med å innføre en reform der staten tar direkte ansvar for kjøp og for å gi cannabis til pasienter som trenger det, skriver Haaretz. Helsedepartementet vil snart presentere et forslag for regjeringen for å regulere den medisinske marihuanaindustrien, basert på internasjonale standarder og avtaler. Departementet ønsker å være den eneste kjøper og distributør av stoffet til pasientene. Israel er forpliktet av internasjonale traktater til å etablere en statlig etat som regulerer fordelingen av marihuana og opium for medisinske formål, men har ennå ikke gjort det. "Siden dette er et medikament uten en fast og definert kjemisk base, og en plante som blir røkt, og også et farlig stoff, er det ingen enkel måte å selge det på. Målet er å øke statlig regulering og tilsyn," sier avdelingsdirektør i det israelske helsedepartementet, Dr. Boas Lev, til Haaretz. Departementet vurderer å importere marihuana fra Canada og Nederland. "Disse landene har lang erfaring i voksende kvalitetskontroll og tilsyn med mengden av aktive ingredienser," sier Lev. "Dette er standardiseringer og reguleringer som ikke finnes i Israel, og vi kan stole på dem." Departementet vil imidlertid fortsatt undersøke saken, og frykter at prisen på import av cannabis kan vise seg å være så høy at pasienter ikke vil ha råd til kjøp. De fleste resepter for medisinsk marihuana blir i dag gitt til pasienter som lider av kroniske smerter, inkludert pasienter med kreft, HIV / AIDS, nevrologiske lidelser, multippel sklerose, astma og glaukom. Israelske krigsveteraner som lider av post-traumatisk stresslidelse blir også tilbudt marihuana. Departementet vurderer å foreta distribusjonen ved å bruke utpekte sykehus og apotek.  "Vi har tenkt å bryte den direkte koblingen mellom pasienten og dyrker," sier Lev. “Men selv om departementet bestemmer seg for å importere stoffet, vil vi ikke slutte å bruke lokale dyrkere”, legger han til. Antallet pasienter som får medisinsk marihuana har vokst raskt de siste årene. I dag er det ca. 5 400 personer med tillatelse til å bruke stoffet, og antallet er forventet å øke til 40 000 innen et tiår. Marihuanaen er ikke subsidiert, og pasientene må betale 360 shekel i måneden for 50 gram, og 180 shekel i tillegg dersom cannabisen levers hjem. Helsedepartementet og politiet anslår at ca. 15 % av den medisinske marihuanaen som selges til pasienter havner på det illegale narkotikamarkedet. Den medisinske marihuanaen anses å være av meget høy kvalitet, og myndighetene er bekymret for at kriminelle elementer vil bli involvert i markedet - noe som er grunnen til at departementet ønsker å ta over og føre tilsyn med hele det medisinske marihuanasystemet.  Lokale dyrkere motsetter seg forståelig nok endringene, og kaller det et forsøk på å tvinge dem ut av markedet på pasientenes bekostning.

I Israel er bruk av marihuana tillatt til medisinsk bruk, og pasienter kjøper selv marihuana direkte fra dyrkere uten en mellommann. Nå vil imidlertid det israelske helsedepartementet sikre seg bedre kontroll med medisinbruken, og er i ferd med å innføre en reform der staten tar direkte ansvar for kjøp og for å gi cannabis til pasienter som trenger det, skriver Haaretz. Helsedepartementet vil snart presentere et forslag for regjeringen for å regulere den medisinske marihuanaindustrien, basert på internasjonale standarder og avtaler.

Departementet ønsker å være den eneste kjøper og distributør av stoffet til pasientene. Israel er forpliktet av internasjonale traktater til å etablere en statlig etat som regulerer fordelingen av marihuana og opium for medisinske formål, men har ennå ikke gjort det.

“Siden dette er et medikament uten en fast og definert kjemisk base, og en plante som blir røkt, og også et farlig stoff, er det ingen enkel måte å selge det på. Målet er å øke statlig regulering og tilsyn,” sier avdelingsdirektør i det israelske helsedepartementet, Dr. Boas Lev, til Haaretz.

Departementet vurderer å importere marihuana fra Canada og Nederland. “Disse landene har lang erfaring i voksende kvalitetskontroll og tilsyn med mengden av aktive ingredienser,” sier Lev. “Dette er standardiseringer og reguleringer som ikke finnes i Israel, og vi kan stole på dem.” Departementet vil imidlertid fortsatt undersøke saken, og frykter at prisen på import av cannabis kan vise seg å være så høy at pasienter ikke vil ha råd til kjøp.

De fleste resepter for medisinsk marihuana blir i dag gitt til pasienter som lider av kroniske smerter, inkludert pasienter med kreft, HIV / AIDS, nevrologiske lidelser, multippel sklerose, astma og glaukom. Israelske krigsveteraner som lider av post-traumatisk stresslidelse blir også tilbudt marihuana.

Departementet vurderer å foreta distribusjonen ved å bruke utpekte sykehus og apotek.  “Vi har tenkt å bryte den direkte koblingen mellom pasienten og dyrker,” sier Lev. “Men selv om departementet bestemmer seg for å importere stoffet, vil vi ikke slutte å bruke lokale dyrkere”, legger han til.

Antallet pasienter som får medisinsk marihuana har vokst raskt de siste årene. I dag er det ca. 5 400 personer med tillatelse til å bruke stoffet, og antallet er forventet å øke til 40 000 innen et tiår. Marihuanaen er ikke subsidiert, og pasientene må betale 360 shekel i måneden for 50 gram, og 180 shekel i tillegg dersom cannabisen levers hjem.

Helsedepartementet og politiet anslår at ca. 15 % av den medisinske marihuanaen som selges til pasienter havner på det illegale narkotikamarkedet. Den medisinske marihuanaen anses å være av meget høy kvalitet, og myndighetene er bekymret for at kriminelle elementer vil bli involvert i markedet – noe som er grunnen til at departementet ønsker å ta over og føre tilsyn med hele det medisinske marihuanasystemet.  Lokale dyrkere motsetter seg forståelig nok endringene, og kaller det et forsøk på å tvinge dem ut av markedet på pasientenes bekostning.