Den israelske økonomien fortsetter å ekspandere, og sysselsettingen går opp. Dette viser tall fra Israels nasjonalbank. Banken besluttet å holde renten uendret på 3,25%, skriver antisemittisme.no med Israel National News som kilde. Tall fra arbeidsmarkedet forteller også at det er en viss økning i sysselsettingen, og arbeidsledigheten går ned. Den sivile andelen arbeidstagere uten jobb er nå på 5,8%. Gjennomsnittlig nominell lønn har vist en viss økning på 0,8% i månedene januar til mars sammenlignet med de tre foregående månedene, mens virkelig lønn har gått ned 0,9% når man justerer for sesongsvingninger. Beregninger for verden forøvrig viser at USA og Europa viser de største svakhetstegn i en økonomi som er på vei mot en langsom stagnasjon i den forbedring man nå har sett etter krakket. Tyskland regnes ikke å ha den samme svake utvikling. Enkelte øst-asiatiske økonomier har også vist tegn til stagnasjon. De store investeringsfirmaene  estimerer noe lavere vekst i tiden som kommer, og man tenker derfor at stagnasjonen er midlertidig. OECD og IMF antar derfor at utviklingen stort sett  vil bli en langsom økning av den økonomiske vekst.

Den israelske økonomien fortsetter å ekspandere, og sysselsettingen går opp. Dette viser tall fra Israels nasjonalbank. Banken besluttet å holde renten uendret på 3,25%, skriver antisemittisme.no med Israel National News som kilde. Tall fra arbeidsmarkedet forteller også at det er en viss økning i sysselsettingen, og arbeidsledigheten går ned. Den sivile andelen arbeidstagere uten jobb er nå på 5,8%.

Gjennomsnittlig nominell lønn har vist en viss økning på 0,8% i månedene januar til mars sammenlignet med de tre foregående månedene, mens virkelig lønn har gått ned 0,9% når man justerer for sesongsvingninger.

Beregninger for verden forøvrig viser at USA og Europa viser de største svakhetstegn i en økonomi som er på vei mot en langsom stagnasjon i den forbedring man nå har sett etter krakket. Tyskland regnes ikke å ha den samme svake utvikling. Enkelte øst-asiatiske økonomier har også vist tegn til stagnasjon. De store investeringsfirmaene  estimerer noe lavere vekst i tiden som kommer, og man tenker derfor at stagnasjonen er midlertidig. OECD og IMF antar derfor at utviklingen stort sett  vil bli en langsom økning av den økonomiske vekst.