Intel Corp planlegger en utvidelse av sitt chip-anlegg i det sørlige Israel, og søker et offentlig tilskudd for en del av finansieringen, opplyser det israelske Nærings -og Handelsdepartementet i følge Ynet News. Departementet sier at chipmaker-bedrifter planlegger en 4.8 milliarder dollar dyr ekspansjon og teknologioppgradering for å produsere wafere med 15-nanometerteknologi på sitt Fab 28 chipanlegg i Israels sørlige by Kiryat Gat. Departementet opplyser at Intel har bedt regjeringen om en uspesifisert bevilgning, og israelske medier mener beløpet er på et sted mellom 500 millioner 960 millioner dollar, siden Intel vanligvis spør etter 12-20 prosent av sine planlagte investeringer. Intel vil ifølge det israelske Nærings- og Handelsdepartementet ansette 1300 nye medarbeidere i det nye anlegget. Dermed vil den samlede arbeidsstyrken økes til 4400. En Intel talsmann i Israel bekrefter at selskapet har søkt om et støttebeløp, men han sier at dette ikke betyr at Intel nødvendigvis vil gå videre med oppgradering og utvidelse. Nærings- og handelsminister Shalom Simhon sier i en uttalelse at departementet vil vurdere Intels anmodning. Han legger til at søknaden var en tillitserklæring fra Intel til selskapets Israel-operasjoner og at han håper det vil bety utvidelse av deres virksomhet og investeringer. Verdens største chipmaker åpnet sin 3.5 milliarder dollar Fab 28 chipfabrikk i 2008, og produserer prosessorer med 45-nanometerkretser. Kiryat Gat-anlegget er allerede oppgradert til å bli Intels andre over hele verden til å produsere mindre nestegenerasjons 22-nanometer chips til en kostnad på 2,7 milliarder dollar. Den første vil plasseres i USA. Oppgraderingen til å satse på 22-nanometerchips ble offentliggjort i februar dette året. Selv om Intel ikke vil gå i detalj om hva den nye teknologien vil bety for vår hverdag, fortalte Intel Israels talsmann, Koby Bahar, til Israel21c at “det vil være den mest avanserte teknologien tilgjengelig”. “Investeringen er øremerket for oppgradering av teknologien, og ikke for en utvidelse av eksisterende fabrikasjonsanlegg”, understreket han. Bahar bemerker at Intel også har gjort nye investeringer i USA og har brukt 500 millioner dollar på å gjenåpne en fabrikk i Irland. “Intel bestemte seg for å investere her fordi det er formålstjenlig”, sier han, “fordi vi har en god plattform for Israel og Intel.” For tiden produserer Intel prosessorer som kjører mer enn 80 prosent av verdens personlige datamaskiner. Hvis du eier en PC, er sjansene store for at en del av den ble produsert i eller utviklet i Israel. Kjernevirksomheten i Israel er prosessorer som kjører den sentrale processing units (CPU) i PCer. “Når vi har å gjøre med avansert teknologi, må vi ansette dyktige folk. Folk som jobber her har svært høye ferdigheter, utdanning og erfaring”, sa Koby Bahar til Israel21c. i forbindelse med offentliggjøringen av Intels satsing på 22-nanometer chips. Nå er det altså mye som taler for at oppgraderingen til 15-nanometerteknologi også vil foregå i Israel.

Intel Corp planlegger en utvidelse av sitt chip-anlegg i det sørlige Israel, og søker et offentlig tilskudd for en del av finansieringen, opplyser det israelske Nærings -og Handelsdepartementet i følge Ynet News. Departementet sier at chipmaker-bedrifter planlegger en 4.8 milliarder dollar dyr ekspansjon og teknologioppgradering for å produsere wafere med 15-nanometerteknologi på sitt Fab 28 chipanlegg i Israels sørlige by Kiryat Gat. Departementet opplyser at Intel har bedt regjeringen om en uspesifisert bevilgning, og israelske medier mener beløpet er på et sted mellom 500 millioner 960 millioner dollar, siden Intel vanligvis spør etter 12-20 prosent av sine planlagte investeringer.

Intel vil ifølge det israelske Nærings- og Handelsdepartementet ansette 1300 nye medarbeidere i det nye anlegget. Dermed vil den samlede arbeidsstyrken økes til 4400.

En Intel talsmann i Israel bekrefter at selskapet har søkt om et støttebeløp, men han sier at dette ikke betyr at Intel nødvendigvis vil gå videre med oppgradering og utvidelse. Nærings- og handelsminister Shalom Simhon sier i en uttalelse at departementet vil vurdere Intels anmodning. Han legger til at søknaden var en tillitserklæring fra Intel til selskapets Israel-operasjoner og at han håper det vil bety utvidelse av deres virksomhet og investeringer.

Verdens største chipmaker åpnet sin 3.5 milliarder dollar Fab 28 chipfabrikk i 2008, og produserer prosessorer med 45-nanometerkretser.

Kiryat Gat-anlegget er allerede oppgradert til å bli Intels andre over hele verden til å produsere mindre nestegenerasjons 22-nanometer chips til en kostnad på 2,7 milliarder dollar. Den første vil plasseres i USA. Oppgraderingen til å satse på 22-nanometerchips ble offentliggjort i februar dette året.

Selv om Intel ikke vil gå i detalj om hva den nye teknologien vil bety for vår hverdag, fortalte Intel Israels talsmann, Koby Bahar, til Israel21c at “det vil være den mest avanserte teknologien tilgjengelig”. “Investeringen er øremerket for oppgradering av teknologien, og ikke for en utvidelse av eksisterende fabrikasjonsanlegg”, understreket han. Bahar bemerker at Intel også har gjort nye investeringer i USA og har brukt 500 millioner dollar på å gjenåpne en fabrikk i Irland.

“Intel bestemte seg for å investere her fordi det er formålstjenlig”, sier han, “fordi vi har en god plattform for Israel og Intel.”

For tiden produserer Intel prosessorer som kjører mer enn 80 prosent av verdens personlige datamaskiner. Hvis du eier en PC, er sjansene store for at en del av den ble produsert i eller utviklet i Israel. Kjernevirksomheten i Israel er prosessorer som kjører den sentrale processing units (CPU) i PCer. “Når vi har å gjøre med avansert teknologi, må vi ansette dyktige folk. Folk som jobber her har svært høye ferdigheter, utdanning og erfaring”, sa Koby Bahar til Israel21c. i forbindelse med offentliggjøringen av Intels satsing på 22-nanometer chips. Nå er det altså mye som taler for at oppgraderingen til 15-nanometerteknologi også vil foregå i Israel.