Israel planlegger en utvidelse av solar-generert strøm og forbereder seg på å bringe det første av mer enn 40 nye solenergianlegg på nettet denne sommeren, melder Associated Press. Arava Power bygger anleggene, inkludert Ketura Sun solenergifeltet i Israels glohete Negev-ørkenen, som vil begynne å levere strøm til noen tusen innbyggere i sommer. Israel er i ferd med å bli en verdensleder innen alternativ energi og har som mål å ha 10 prosent av sin elektrisitet generert av alternative metoder innen 2020, skriver telegrambyrået. For øyeblikket er Israel nesten utelukkende avhengig av å få sin energi fra importert kull og naturgass. Gasstilførselen fra Egypt er blitt mer usikker etter at Mubarak ble kastet, angrepet på rørledningen, og klager i Egypt over prisingen av eksporten. På litt sikt vil imidlertid Israel være selvberget på energi fra de nye gass- og oljefeltene utenfor kysten av Haifa. "Vårt mål er å grønne nettet så mye at Israel vil være den første store økonomien som vil forvandle seg fra karbon-basert til solar-basert energi," uttalte Aravas President Yosef Abramowitz fredag. Når det er tilkoblet vil det 20-acre (8 hektar)store Ketura Sun anlegget  produsere nesten 5 megawatt. Det er forventet å selge kraft til Israel Electric Company for 1,52 shekel per kilowattime i 20 år. Et 125-acre (50 hektar) stort anlegg som bygges i nærheten forventes å gi en tredel av elektrisiteten som trengs for å dekke hele behovet til feriebyen Eilat 50 km lengre sør. Israel har dusinvis av mindre solenergifelt, men de fleste er pilotprosjekter for å teste nye teknologier. Abramowitz sier selskapet har som mål å produsere 400 megawatt til en kostnad på 2 milliarder dollar. Se innslag om saken her.

Israel planlegger en utvidelse av solar-generert strøm og forbereder seg på å bringe det første av mer enn 40 nye solenergianlegg på nettet denne sommeren, melder Associated Press. Arava Power bygger anleggene, inkludert Ketura Sun solenergifeltet i Israels glohete Negev-ørkenen, som vil begynne å levere strøm til noen tusen innbyggere i sommer. Israel er i ferd med å bli en verdensleder innen alternativ energi og har som mål å ha 10 prosent av sin elektrisitet generert av alternative metoder innen 2020, skriver telegrambyrået.

For øyeblikket er Israel nesten utelukkende avhengig av å få sin energi fra importert kull og naturgass. Gasstilførselen fra Egypt er blitt mer usikker etter at Mubarak ble kastet, angrepet på rørledningen, og klager i Egypt over prisingen av eksporten. På litt sikt vil imidlertid Israel være selvberget på energi fra de nye gass- og oljefeltene utenfor kysten av Haifa.

“Vårt mål er å grønne nettet så mye at Israel vil være den første store økonomien som vil forvandle seg fra karbon-basert til solar-basert energi,” uttalte Aravas President Yosef Abramowitz fredag.

Når det er tilkoblet vil det 20-acre (8 hektar)store Ketura Sun anlegget  produsere nesten 5 megawatt. Det er forventet å selge kraft til Israel Electric Company for 1,52 shekel per kilowattime i 20 år. Et 125-acre (50 hektar) stort anlegg som bygges i nærheten forventes å gi en tredel av elektrisiteten som trengs for å dekke hele behovet til feriebyen Eilat 50 km lengre sør. Israel har dusinvis av mindre solenergifelt, men de fleste er pilotprosjekter for å teste nye teknologier.

Abramowitz sier selskapet har som mål å produsere 400 megawatt til en kostnad på 2 milliarder dollar.

Se innslag om saken her.