Arbeidsledigheten I Israel er synkende, og er nå nede på 6,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på en hel prosent siden samme tidsrom i fjor. Lønningene gikk opp 1 prosent i fjor, for vanlige arbeidsfolk, mens direktørsjiktet gjorde et hopp på hele 10 prosent i sine lederlønninger. “Vi nærmer oss den laveste arbeidsledigheten Israel har hatt noensinne,” sier landets finansminister(bildet) til Ynet News. Ifølge det israelske statistiske sentralbyrået er den laveste arbeidsledigheten i Israels historie på 5,9 prosent, et resultat som ble nådd for ca. tre år siden, før finanskrisen. Finansminister Yuval Steinitz har med andre ord sine ord i behold. Arbeidsledigheten falt med 0,1 % i februar. Det er nå 180 000 arbeidsledige i Israel.  Ifølge Statistisk Sentralbyrås tall har arbeidsledigheten i Israel falt siden november 2010 med 0,4 %, noe som gir 12.000 færre arbeidsledige i dag. I juli 2009 var arbeidsledigheten i Israel fortsatt 7,7 %, skriver Ynet News.   Det er personer med de høyeste lønningene som økonomisk har tjent mest på den økonomiske veksten i landet det siste tiåret, viser tall fra en rapport utarbeidet av Adva Center, med tittelen “Informasjon om likhet og sosial rettferdighet”. Rapporten viser at den nasjonale inntekten økte med 33 % i det siste tiåret. Arbeiderne bedret deres økonomiske situasjon med 24 prosent, mens arbeidsgivernes inntekter vokste med 44 prosent.

Arbeidsledigheten I Israel er synkende, og er nå nede på 6,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på en hel prosent siden samme tidsrom i fjor. Lønningene gikk opp 1 prosent i fjor, for vanlige arbeidsfolk, mens direktørsjiktet gjorde et hopp på hele 10 prosent i sine lederlønninger. “Vi nærmer oss den laveste arbeidsledigheten Israel har hatt noensinne,” sier landets finansminister(bildet) til Ynet News.

Ifølge det israelske statistiske sentralbyrået er den laveste arbeidsledigheten i Israels historie på 5,9 prosent, et resultat som ble nådd for ca. tre år siden, før finanskrisen. Finansminister Yuval Steinitz har med andre ord sine ord i behold.

Arbeidsledigheten falt med 0,1 % i februar. Det er nå 180 000 arbeidsledige i Israel.  Ifølge Statistisk Sentralbyrås tall har arbeidsledigheten i Israel falt siden november 2010 med 0,4 %, noe som gir 12.000 færre arbeidsledige i dag. I juli 2009 var arbeidsledigheten i Israel fortsatt 7,7 %, skriver Ynet News.
 
Det er personer med de høyeste lønningene som økonomisk har tjent mest på den økonomiske veksten i landet det siste tiåret, viser tall fra en rapport utarbeidet av Adva Center, med tittelen “Informasjon om likhet og sosial rettferdighet”. Rapporten viser at den nasjonale inntekten økte med 33 % i det siste tiåret. Arbeiderne bedret deres økonomiske situasjon med 24 prosent, mens arbeidsgivernes inntekter vokste med 44 prosent.