Den Israelske eksporten har økt 13 400 ganger siden Israel ble etablert I 1948, ifølge tall som Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI) offentliggjorde tidligere denne måneden i forbindelse med den israelske nasjonaldagen.  Eksporten i Israels første leveår var på 6 millioner dollar, og er i dag på 80,5 milliarder dollar, skriver Ynet News. Ifølge de statistiske tallene har diamanteksporten vokst 3 190 ganger, fra 2,8 millioner dollar i 1948 til 8,9 milliarder i 2010. I starten eksporterte Israel mest sitrusfrukter og diamanter, og hadde en liten industriell eksport. I dag er den største komponenten i den israelske eksporten innen den teknologiske industrien, som elektronikk, programvare og datastyrte systemer, kommunikasjon og medisinsk utstyr. Ifølge Export and International Cooperation Institute nådde eksporten av varer og tjenester innen høyteknologi-industri, inkludert tjenester innen forskning og utvikling, 28,5 milliarder dollar i 2010, og står for 35 prosent av Israels totale eksport. Landbrukseksport, som nådde 1,3 milliarder dollar i 2010, står kun for 2 prosent av Israels eksport i våre dager. En IEICI analyse viser at markedene i Nord Amerika og Europa har fungert som viktigste reisemål for eksport av varer siden statens opprettelse. Til tross for det: Mens eksporten av varer til Europa i begynnelsen av 1950 og frem til 1960 utgjorde rundt 70 prosent av den israelske eksporten, utgjør eksporten til Europa i dag bare 32 prosent. Eksporten til Asia, på den annen side, utgjorde bare 1 % av Israels eksport i 1950, mens 24 % av varene i dag blir eksportert der. Israel undertegnet sin første handelsavtale med Ungarn, i Budapest 12. januar 1949. Ungarn forpliktet seg til å levere oksekjøtt, korn, maskiner og tungt industrielt utstyr til Israel, mens Israel forpliktet seg til å levere Ungarn maling, kjemikalier, tråder, sitrusfrukter og proteser. I dag er Ungarn nede på 37.plass som handelspartner med Israel. EICI spår en 7 % økning i eksporten av varer og tjenester i 2011, slik at eksporten vil nå ca. 86 milliarder dollar. "Fra et land med appelsineksport i sine første år, har Israel blitt et utviklet land i produksjon og eksport”, sier IEICI styreleder Ami Erel. "Utviklingen av eksporten over tid krever betydelige investeringer i utdanning og forskning og innsats for å fortsette å heve nivået på innovasjon."

Den Israelske eksporten har økt 13 400 ganger siden Israel ble etablert I 1948, ifølge tall som Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI) offentliggjorde tidligere denne måneden i forbindelse med den israelske nasjonaldagen.  Eksporten i Israels første leveår var på 6 millioner dollar, og er i dag på 80,5 milliarder dollar, skriver Ynet News. Ifølge de statistiske tallene har diamanteksporten vokst 3 190 ganger, fra 2,8 millioner dollar i 1948 til 8,9 milliarder i 2010.

I starten eksporterte Israel mest sitrusfrukter og diamanter, og hadde en liten industriell eksport. I dag er den største komponenten i den israelske eksporten innen den teknologiske industrien, som elektronikk, programvare og datastyrte systemer, kommunikasjon og medisinsk utstyr.

Ifølge Export and International Cooperation Institute nådde eksporten av varer og tjenester innen høyteknologi-industri, inkludert tjenester innen forskning og utvikling, 28,5 milliarder dollar i 2010, og står for 35 prosent av Israels totale eksport. Landbrukseksport, som nådde 1,3 milliarder dollar i 2010, står kun for 2 prosent av Israels eksport i våre dager.

En IEICI analyse viser at markedene i Nord Amerika og Europa har fungert som viktigste reisemål for eksport av varer siden statens opprettelse. Til tross for det: Mens eksporten av varer til Europa i begynnelsen av 1950 og frem til 1960 utgjorde rundt 70 prosent av den israelske eksporten, utgjør eksporten til Europa i dag bare 32 prosent. Eksporten til Asia, på den annen side, utgjorde bare 1 % av Israels eksport i 1950, mens 24 % av varene i dag blir eksportert der.

Israel undertegnet sin første handelsavtale med Ungarn, i Budapest 12. januar 1949. Ungarn forpliktet seg til å levere oksekjøtt, korn, maskiner og tungt industrielt utstyr til Israel, mens Israel forpliktet seg til å levere Ungarn maling, kjemikalier, tråder, sitrusfrukter og proteser. I dag er Ungarn nede på 37.plass som handelspartner med Israel.

EICI spår en 7 % økning i eksporten av varer og tjenester i 2011, slik at eksporten vil nå ca. 86 milliarder dollar. “Fra et land med appelsineksport i sine første år, har Israel blitt et utviklet land i produksjon og eksport”, sier IEICI styreleder Ami Erel. “Utviklingen av eksporten over tid krever betydelige investeringer i utdanning og forskning og innsats for å fortsette å heve nivået på innovasjon.”