Det nederlandske utenriksdepartementet planlegger å stoppe overføringen av flere millioner euro til nederlandske og palestinske organisasjoner som boikotter Israel og som ikke anerkjenner Israels eksistens, melder telegrambyrået UPI.  Det er en rapport fra det nederlandske “Senter for informasjon og dokumentasjon om Israel” som nå får den nederlandske utenriksministeren til å reagere. Rapporten avslører at den nederlandske regjeringen over en femårsperiode har betalt minst 10 millioner euro til organisasjoner som støtter boikott av israelske varer, skriver Jerusalem Post søndag. Nederlands utenriksminister, Uri Rosenthal, har iverksatt reformer for å stoppe lokale veldedighetsorganisasjoner fra å gi støtte til boikottaksjoner mot Israel. I forrige måned lovet han “Senter for informasjon og dokumentasjon om Israel” at det ville bli intervenert mot organisasjoner som opptrer mot nederlandsk politikk.  Nå takker utenriksministeren organisasjonen for å ha avslørt at den nederlandske regjeringen uten å være klar over det indirekte støtter Israelboikott og motarbeider Israels eksistens ved å gi pengestøtte til frivillige palestinske organisasjoner i de palestinske områdene som både arbeider for å boikotte Israel og som ikke støtter Israels eksistens.  “Senter for informasjon og dokumentasjon om Israel” har laget en navneliste over slike organisasjoner, noe som vil forenkle regjeringens arbeid med å stanse pengeoverføringene.

Det nederlandske utenriksdepartementet planlegger å stoppe overføringen av flere millioner euro til nederlandske og palestinske organisasjoner som boikotter Israel og som ikke anerkjenner Israels eksistens, melder telegrambyrået UPI.  Det er en rapport fra det nederlandske “Senter for informasjon og dokumentasjon om Israel” som nå får den nederlandske utenriksministeren til å reagere. Rapporten avslører at den nederlandske regjeringen over en femårsperiode har betalt minst 10 millioner euro til organisasjoner som støtter boikott av israelske varer, skriver Jerusalem Post søndag.

Nederlands utenriksminister, Uri Rosenthal, har iverksatt reformer for å stoppe lokale veldedighetsorganisasjoner fra å gi støtte til boikottaksjoner mot Israel. I forrige måned lovet han “Senter for informasjon og dokumentasjon om Israel” at det ville bli intervenert mot organisasjoner som opptrer mot nederlandsk politikk. 

Nå takker utenriksministeren organisasjonen for å ha avslørt at den nederlandske regjeringen uten å være klar over det indirekte støtter Israelboikott og motarbeider Israels eksistens ved å gi pengestøtte til frivillige palestinske organisasjoner i de palestinske områdene som både arbeider for å boikotte Israel og som ikke støtter Israels eksistens. 

“Senter for informasjon og dokumentasjon om Israel” har laget en navneliste over slike organisasjoner, noe som vil forenkle regjeringens arbeid med å stanse pengeoverføringene.