2010 var et aktivt år for Norsk Israelsk Handelskammer, med mange spennende møtearrangementer og hjelp til firmaer som ønsker kontakt med samarbeidspartnere i Israel. Det fremgår av organisasjonenes årsberetning som ble fremlagt under årsmøtet onsdag kveld. Det er sendt ut nyhetsbrev til medlemmene med jevne mellomrom, og nettsiden har hatt flere daglige besøk enn antall medlemmer i handelskammeret, noe som nok er uvanlig på nettsider til organisasjoner. Handelskammerets første møte i 2010 ble for øvrig beæret med besøk fra ungdommer fra Blitz-miljøet, som satt en ekstra piff på møtet ved å sperre inngangsdøren til møtelokalet i protest mot at det under møtet ble presentert israelske viner, som de trodde kom fra Hebron-distriktet. Det var imidlertid viner fra Yarden, the Golan Hights Winerey, som ble presentert på en utmerket måte av Christian Riviere fra importfirmaet Amka a/s, etter at politiet hadde fått fjernet demonstrantene. Møtedeltakerne fikk prøvesmakt den israelske kvalitetsvinen. Under det samme møtet presenterte også investor Odd Hyttedalen sine erfaringer fra deltagelsen på vannteknologi-messen i Tel Aviv i november 2009. Det ga nyttige tips og informasjoner om fremgangsmåten ved å etablere samarbeid med israelske bedrifter. Sommerfesten på Hennie Onstad Kunstsenter hadde stor oppslutning. Aviad Ivri fra den israelske ambassaden var gjest og redegjorde kort for den politiske situasjonen i Midt-Østen, og en av Handelskammerets ferskeste medlemmer, tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg, satt Israels situasjon inn i et bredere perspektiv med fremvekst av islamsk fundamentalisme. Det har vært en årlig foreteelse at medlemmene av Norsk Israelsk Handelskammer har vært invitert til et uformelt selskap hos den israelske ambassadøren. Det var også tilfelle i 2010, og ga medlemmene anledning til private samtaler både med ambassadør Michael Eligal, førstesekretær Aviad Ivri og lederen for handelsavdelingen, Joseph Akermann. En rekke spesielt inviterte gjester, som utenlandske ambassadører og norske politikere, var også til stede under arrangementet.

2010 var et aktivt år for Norsk Israelsk Handelskammer, med mange spennende møtearrangementer og hjelp til firmaer som ønsker kontakt med samarbeidspartnere i Israel. Det fremgår av organisasjonenes årsberetning som ble fremlagt under årsmøtet onsdag kveld. Det er sendt ut nyhetsbrev til medlemmene med jevne mellomrom, og nettsiden har hatt flere daglige besøk enn antall medlemmer i handelskammeret, noe som nok er uvanlig på nettsider til organisasjoner.

Handelskammerets første møte i 2010 ble for øvrig beæret med besøk fra ungdommer fra Blitz-miljøet, som satt en ekstra piff på møtet ved å sperre inngangsdøren til møtelokalet i protest mot at det under møtet ble presentert israelske viner, som de trodde kom fra Hebron-distriktet. Det var imidlertid viner fra Yarden, the Golan Hights Winerey, som ble presentert på en utmerket måte av Christian Riviere fra importfirmaet Amka a/s, etter at politiet hadde fått fjernet demonstrantene. Møtedeltakerne fikk prøvesmakt den israelske kvalitetsvinen.

Under det samme møtet presenterte også investor Odd Hyttedalen sine erfaringer fra deltagelsen på vannteknologi-messen i Tel Aviv i november 2009. Det ga nyttige tips og informasjoner om fremgangsmåten ved å etablere samarbeid med israelske bedrifter.

Sommerfesten på Hennie Onstad Kunstsenter hadde stor oppslutning. Aviad Ivri fra den israelske ambassaden var gjest og redegjorde kort for den politiske situasjonen i Midt-Østen, og en av Handelskammerets ferskeste medlemmer, tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg, satt Israels situasjon inn i et bredere perspektiv med fremvekst av islamsk fundamentalisme.

Det har vært en årlig foreteelse at medlemmene av Norsk Israelsk Handelskammer har vært invitert til et uformelt selskap hos den israelske ambassadøren. Det var også tilfelle i 2010, og ga medlemmene anledning til private samtaler både med ambassadør Michael Eligal, førstesekretær Aviad Ivri og lederen for handelsavdelingen, Joseph Akermann. En rekke spesielt inviterte gjester, som utenlandske ambassadører og norske politikere, var også til stede under arrangementet.