Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, kunne glede seg over å presentere gode tall for samhandelen mellom Norge og Israel da han i går kveld innledet under handelskammerets årsmøte. Eksporttallene har ikke vært bedre siden midten av 90-tallet, og viste en økning i 2010 på 11,2 prosent i forhold til 2009. Også importen fra Israel økte i fjor, med 6,1 prosent. Den samlede verdien av eksport og import med Israel var på litt over 1,2 milliarder kroner. Abrahamsen kunne også opplyse om at det norske pensjonsfondets investeringer i israelske selskap ligger stabilt høyt på hele 950 millioner dollar. Han refererte til en kommentar i avisen DagenMagazinet fra økonomiprofessor Olaf H. Grytten, som sier at tallene “viser at boikott av israelske varer ikke har noe grunnlag i det norske folk.” For Norsk Israelsk Handelskammer var det en gledelig konklusjon.  Handelskammerets leder fremholdt under møtet at det er en viktig oppgave for organisasjonen å ta del i debatten om boikott av Israelske varer, dersom den dukker opp. Andre viktige oppgaver for handelskammeret i året som kommer vil være å øke samhandelen med Israel ytterligere, både økonomisk og kulturelt, å bidra til at den bilaterale avtalen om forskning og utvikling som det arbeides med omsider kan signeres, verve flere medlemmer til foreningen, samt å gjøre Norsk Israelsk Handelskammer mer synlig i det offentlige rom, fremhold lederen. Siden verving av nye medlemmer vil bli en prioritert oppgave dette året, vedtok årsmøtet å innføre en ordning med tildeling av æresmedlemskap til alle som verver mer enn 25 nye medlemmer. Det ble også vedtatt å opprette en årlig pris til den personen, eller organisasjonen, som i løpet av året har gjort mest for å oppfylle foreningens hovedmål om å bedre det kulturelle og økonomiske samkvemmet mellom Norge og Israel. Under årsmøtet ble Rolf Solås, Willy David Ekre og Bente I. B. Stadheim valgt til de tre ledige styreplassene. Lederen stod ikke på valg. Bente I. B. Stadheim tok gjenvalg. De to andre har ikke tidligere vært medlemmer av styret, selv om begge har vært svært aktive medlemmer i mange år. Ekre var blant annet med på å utarbeide nye vedtekter for foreningen i fjor, og har vært brukt som revisor i mange år. Rolf Solås er daglig leder i Fokus Sabra a/s, med tilholdssted i Kristiansand, kjent for mangeårig virke i turisttransport til og fra Israel.

Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, kunne glede seg over å presentere gode tall for samhandelen mellom Norge og Israel da han i går kveld innledet under handelskammerets årsmøte. Eksporttallene har ikke vært bedre siden midten av 90-tallet, og viste en økning i 2010 på 11,2 prosent i forhold til 2009. Også importen fra Israel økte i fjor, med 6,1 prosent. Den samlede verdien av eksport og import med Israel var på litt over 1,2 milliarder kroner.

Abrahamsen kunne også opplyse om at det norske pensjonsfondets investeringer i israelske selskap ligger stabilt høyt på hele 950 millioner dollar. Han refererte til en kommentar i avisen DagenMagazinet fra økonomiprofessor Olaf H. Grytten, som sier at tallene “viser at boikott av israelske varer ikke har noe grunnlag i det norske folk.” For Norsk Israelsk Handelskammer var det en gledelig konklusjon.  Handelskammerets leder fremholdt under møtet at det er en viktig oppgave for organisasjonen å ta del i debatten om boikott av Israelske varer, dersom den dukker opp.

Andre viktige oppgaver for handelskammeret i året som kommer vil være å øke samhandelen med Israel ytterligere, både økonomisk og kulturelt, å bidra til at den bilaterale avtalen om forskning og utvikling som det arbeides med omsider kan signeres, verve flere medlemmer til foreningen, samt å gjøre Norsk Israelsk Handelskammer mer synlig i det offentlige rom, fremhold lederen.

Siden verving av nye medlemmer vil bli en prioritert oppgave dette året, vedtok årsmøtet å innføre en ordning med tildeling av æresmedlemskap til alle som verver mer enn 25 nye medlemmer. Det ble også vedtatt å opprette en årlig pris til den personen, eller organisasjonen, som i løpet av året har gjort mest for å oppfylle foreningens hovedmål om å bedre det kulturelle og økonomiske samkvemmet mellom Norge og Israel.

Under årsmøtet ble Rolf Solås, Willy David Ekre og Bente I. B. Stadheim valgt til de tre ledige styreplassene. Lederen stod ikke på valg. Bente I. B. Stadheim tok gjenvalg. De to andre har ikke tidligere vært medlemmer av styret, selv om begge har vært svært aktive medlemmer i mange år. Ekre var blant annet med på å utarbeide nye vedtekter for foreningen i fjor, og har vært brukt som revisor i mange år. Rolf Solås er daglig leder i Fokus Sabra a/s, med tilholdssted i Kristiansand, kjent for mangeårig virke i turisttransport til og fra Israel.