Israel er en venn i nøden på grunn av sin dyrekjøpte erfaring. Dette vet ikke Israel-kritikerne å sette pris på, mener den italienske journalisten Giulio Meotti. Han er journalist i den italienske avisen Il Fogli og er forfatter av boken "The New Shoah - The Untold Story of Israel's Victims of Terrorism". Meotti peker i en artikkel i Yedioth Aharonoth på den harde virkeligheten Israel har måttet forholde seg til, som er årsaken til at de har kunnet tilby slik avgjørende ekspertise i nødens stund. Hans synspunkter er referert på nettsiden Miff.no: "I 1999 opplevde Tyrkia et stort jordskjelv som tok livet av 17.000 mennesker. Israel var tilstede med medisinsk hjelp. Da World Trade Senter og Pentagon ble rammet i USA høsten to år senere, var patologer tilstede på Ground Zero sammen med amerikanske kolleger. Ni år senere, i 2010, ble Haitis hovedstad Port-au-Prince rammet av et katastrofalt jordskjelv som tok livet av 316.000 mennesker og gjorde én million hjemløse. Israel sendte en imponerende mengde med utstyr og personell til landet og var først ute med å opprette feltsykehus. En av de første fødslene i byen etter jordskjelvet fant sted i teltene til den israelske hæren. En takknemlig mor kalte sin sønn for Israel. Ellers bidro IDF med å identifisere de omkomne og sårede. Når Japan nå ble rammet av en serie ulykker, var Israel også her først ute med å etablere feltsykehus for å assistere i en av landets hardest rammede byer. Men denne godheten og lojaliteten Israel har vist overfor sine allierte i nødens stund har aldri fått den oppmerksomheten den fortjener, understreker Giulio Meotti. Han er journalist i den italienske avisen Il Fogli og er forfatter av boken "The New Shoah - The Untold Story of Israel's Victims of Terrorism". Meotti peker i en artikkel i Yedioth Aharonoth på den harde virkeligheten Israel har måttet forholde seg til, som er årsaken til at de har kunnet tilby slik avgjørende ekspertise i nødens stund. Israel har i hele sin korte historie som moderne stat stått overfor trusler, terror og krig. Derfor pågår det mye forskning og utvikling for å hjelpe dem som blir rammet og støtte dem på veien tilbake til et normalt liv. Et godt eksempel er fra den andre intifadaens tid. Den israelske legen David Applebaum fant opp en metode for å behandle sårede mennesker som transporteres til akuttavdelingen etter et terrorangrep. Da han var på besøk i New York viste han hvordan det er mulig å behandle "44 sårede mennesker på 28 minutter". Dette skal ha skjedd etter et angrep i Jerusalem. Siden reiste han tilbake til Israel. Han tok med seg datteren sin Nava ut på Cafe Hillel for å feire bryllupet som skulle finne sted dagen etter. Begge ble drept av en selvmordsbomber som sprengte seg selv i luften. Nå har Applebaums metoder blitt kopiert rundt om i hele verden, forklarer Meotti. Men Israels godhet blir ignorert, særlig når det gjelder vitenskapelige og medisinske oppdagelser. Israel er av de ledende land i verden når det gjelder registrerte medisinske patenter i USA per innbygger. Når det gjelder oppdagelser i kreftforskningen er Israel så å si verdensledende. Dessuten har leger i det lille landet funnet opp en vaksine som forhindrer utviklingen av juvenil diabetes. Israelere har oppdaget et gen som har sammenheng med posttraumatisk stress, de har utviklet medisiner som bekjemper Alzheimers, kreft, Parkinson, multiple sclerosis og annet. Også når det gjelder å finne løsninger for klimaet er Israel et foregangsland. Både når det kommer til kampen mot ørkenspredningen og i kampen mot vannmangel. - Boikotterne og de som hater Israel skader sine egne interesser, fordi den jødiske staten er et lys som tjener menneskeheten, mener den italienske journalisten.

Israel er en venn i nøden på grunn av sin dyrekjøpte erfaring. Dette vet ikke Israel-kritikerne å sette pris på, mener den italienske journalisten Giulio Meotti. Han er journalist i den italienske avisen Il Fogli og er forfatter av boken “The New Shoah – The Untold Story of Israel’s Victims of Terrorism”. Meotti peker i en artikkel i Yedioth Aharonoth på den harde virkeligheten Israel har måttet forholde seg til, som er årsaken til at de har kunnet tilby slik avgjørende ekspertise i nødens stund. Hans synspunkter er referert på nettsiden Miff.no:

“I 1999 opplevde Tyrkia et stort jordskjelv som tok livet av 17.000 mennesker. Israel var tilstede med medisinsk hjelp. Da World Trade Senter og Pentagon ble rammet i USA høsten to år senere, var patologer tilstede på Ground Zero sammen med amerikanske kolleger.

Ni år senere, i 2010, ble Haitis hovedstad Port-au-Prince rammet av et katastrofalt jordskjelv som tok livet av 316.000 mennesker og gjorde én million hjemløse. Israel sendte en imponerende mengde med utstyr og personell til landet og var først ute med å opprette feltsykehus. En av de første fødslene i byen etter jordskjelvet fant sted i teltene til den israelske hæren. En takknemlig mor kalte sin sønn for Israel. Ellers bidro IDF med å identifisere de omkomne og sårede.

Når Japan nå ble rammet av en serie ulykker, var Israel også her først ute med å etablere feltsykehus for å assistere i en av landets hardest rammede byer.

Men denne godheten og lojaliteten Israel har vist overfor sine allierte i nødens stund har aldri fått den oppmerksomheten den fortjener, understreker Giulio Meotti. Han er journalist i den italienske avisen Il Fogli og er forfatter av boken “The New Shoah – The Untold Story of Israel’s Victims of Terrorism”.

Meotti peker i en artikkel i Yedioth Aharonoth på den harde virkeligheten Israel har måttet forholde seg til, som er årsaken til at de har kunnet tilby slik avgjørende ekspertise i nødens stund.

Israel har i hele sin korte historie som moderne stat stått overfor trusler, terror og krig. Derfor pågår det mye forskning og utvikling for å hjelpe dem som blir rammet og støtte dem på veien tilbake til et normalt liv.

Et godt eksempel er fra den andre intifadaens tid. Den israelske legen David Applebaum fant opp en metode for å behandle sårede mennesker som transporteres til akuttavdelingen etter et terrorangrep. Da han var på besøk i New York viste han hvordan det er mulig å behandle “44 sårede mennesker på 28 minutter”. Dette skal ha skjedd etter et angrep i Jerusalem.

Siden reiste han tilbake til Israel. Han tok med seg datteren sin Nava ut på Cafe Hillel for å feire bryllupet som skulle finne sted dagen etter. Begge ble drept av en selvmordsbomber som sprengte seg selv i luften. Nå har Applebaums metoder blitt kopiert rundt om i hele verden, forklarer Meotti.

Men Israels godhet blir ignorert, særlig når det gjelder vitenskapelige og medisinske oppdagelser.

Israel er av de ledende land i verden når det gjelder registrerte medisinske patenter i USA per innbygger. Når det gjelder oppdagelser i kreftforskningen er Israel så å si verdensledende. Dessuten har leger i det lille landet funnet opp en vaksine som forhindrer utviklingen av juvenil diabetes. Israelere har oppdaget et gen som har sammenheng med posttraumatisk stress, de har utviklet medisiner som bekjemper Alzheimers, kreft, Parkinson, multiple sclerosis og annet.

Også når det gjelder å finne løsninger for klimaet er Israel et foregangsland. Både når det kommer til kampen mot ørkenspredningen og i kampen mot vannmangel.

– Boikotterne og de som hater Israel skader sine egne interesser, fordi den jødiske staten er et lys som tjener menneskeheten, mener den italienske journalisten.