Det er vanskelig å få tak i melk i enkelte områder som i dag styres av de palestinske myndighetene. Det ønsker noen palestinere og israelere å gjøre noe med. De har gått sammen om å etablere en melkefarm i Hebron, skriver Ynet News. Initiativet kommer fra en privat palestiner som har bedt om hjelp fra Kibbutz Afkim, som har erfaringer med å bygge opp melkefarmer både i Kina og Vietnam. Nå vil kibbutzens firma, SAE Afkim Company, samarbeide med lokale palestinske krefter og gjøre det samme på Vestbredden. I følge dr. Ismail Jubrani, som er en av melkefarmens eiere, er det bedre og billigere for palestinerne at melken blir produsert på Vestbredden, enn at den blir importert fra Israel. “Vi henvendte oss til Kibbutz Afikim fordi den israelske melkeproduksjonen er nummer en i verden i kvalitet, og vi er glade for å kunne bruke kunnskapen og moderniseringen til våre naboer til å øke mengden melk i de palestinske områdene,” sier han til Ynet News. Et av problemene de palestinske melkeprodusentene har hatt, og som de nå håper å få hjelp til å løse, har vært å utnytte melkepotensialet fullt ut. Det israelske firmaet bruker et datastyrt system utviklet i Kibbutz Afikim, som nå vil kunne bli brukt av palestinerne. I følge Jubrani kan også det israelske utstyret bidra til å bedre den naturlige reproduksjonen av melkekyr, slik at det ikke blir nødvendig med import av kyr utenfra.

Det er vanskelig å få tak i melk i enkelte områder som i dag styres av de palestinske myndighetene. Det ønsker noen palestinere og israelere å gjøre noe med. De har gått sammen om å etablere en melkefarm i Hebron, skriver Ynet News. Initiativet kommer fra en privat palestiner som har bedt om hjelp fra Kibbutz Afkim, som har erfaringer med å bygge opp melkefarmer både i Kina og Vietnam. Nå vil kibbutzens firma, SAE Afkim Company, samarbeide med lokale palestinske krefter og gjøre det samme på Vestbredden.

I følge dr. Ismail Jubrani, som er en av melkefarmens eiere, er det bedre og billigere for palestinerne at melken blir produsert på Vestbredden, enn at den blir importert fra Israel. “Vi henvendte oss til Kibbutz Afikim fordi den israelske melkeproduksjonen er nummer en i verden i kvalitet, og vi er glade for å kunne bruke kunnskapen og moderniseringen til våre naboer til å øke mengden melk i de palestinske områdene,” sier han til Ynet News.

Et av problemene de palestinske melkeprodusentene har hatt, og som de nå håper å få hjelp til å løse, har vært å utnytte melkepotensialet fullt ut. Det israelske firmaet bruker et datastyrt system utviklet i Kibbutz Afikim, som nå vil kunne bli brukt av palestinerne. I følge Jubrani kan også det israelske utstyret bidra til å bedre den naturlige reproduksjonen av melkekyr, slik at det ikke blir nødvendig med import av kyr utenfra.