Er to gamle spikere som ble oppdaget under en utgraving i Jerusalem for 20 år siden de samme spikrene som ble brukt til å korsfeste Jesus med?  Arkeologen og filmskaperen Simcha Jacobovici mener ja, og har laget en film om det arkeologiske funnet som vil bli vist på History Channel i USA den 20. april og i Israel på Kanal 1 den 15. mai. I Israel Antiquities Authority er man ikke like sikker. Der mener man at  det ikke er vitenskapelig bevis for Jacobovici teori. Spikrene ble funnet i en grav fra det første århundre etter Kristus. Ifølge inskripsjonen på to av beinboksene i graven tilhørte den Kaifas-familien.  Kaifas var navnet på den jødiske ypperstepresten på tidspunktet for korsfestelsen av Jesus, ifølge Det nye testamente. Jacobovici sier i et telefonintervju med forretningsbladet Bloomberg at han ikke er hundre prosent sikker på at dette er de spikrene som ble banket inn i Jesus sine føtter og hender, men at det er svært sannsynlig. Han mener han har en god sak, sier han. Spikrene ble ikke fotografert på den tiden at de ble funnet, og det er ingen oversikt over hva som ble gjort med dem, ifølge dokumentaren. På rundt samme tid som utgravningene foregikk ble to gamle spikre fra Second Temple perioden levert til Tel Aviv Universitetets laboratorium, og har vært oppbevart der siden da. Disse to spikrene er bøyd, noe som kan være forenlig med at de brukt til korsfestelsen, ifølge dokumentaren. Jacobovici sier at spikrene som ble brukt i forbindelse med korsfestelser ble sett på som en kraftig talisman, som kunne beskytte bæreren i dette livet og etter livet, og ble derfor inkludert i gravene. “For Kaifas var korsfestelsen av Jesus en av de viktigste hendelsene i hans liv, og dette er en annen mulig grunn til at de ble inkludert i graven sin”, sier Jacobovici. Israel Antiquities Authority sier som svar at det ikke er vitenskapelig bevis for Jacobovici teori. Spikrer er ofte funnet i gamle gravgrotter fra denne perioden, og antas å ha blitt brukt til meisling av avdødes navn på sarkofagen, og det er ingen indikasjon på at de har andre betydninger, mener de israelske arkeologiske myndighetene. Dessuten mener de at graven kan ha tilhørt en annen familie enn familien til ypperstepresten, som kan ha hatt samme navn. "Det er ingen tvil om at den talentfulle regissøren Simcha Jacobovici har laget en interessant film, og i sentrum av den er en ekte arkeologisk gjenstand," sier Israel Antiquities Authority i en e-post melding til Bloomberg. “Men den tolkningen som presenteres er det ikke grunnlag for i funn eller i arkeologisk forskning.”

Er to gamle spikere som ble oppdaget under en utgraving i Jerusalem for 20 år siden de samme spikrene som ble brukt til å korsfeste Jesus med?  Arkeologen og filmskaperen Simcha Jacobovici mener ja, og har laget en film om det arkeologiske funnet som vil bli vist på History Channel i USA den 20. april og i Israel på Kanal 1 den 15. mai. I Israel Antiquities Authority er man ikke like sikker. Der mener man at  det ikke er vitenskapelig bevis for Jacobovici teori.

Spikrene ble funnet i en grav fra det første århundre etter Kristus. Ifølge inskripsjonen på to av beinboksene i graven tilhørte den Kaifas-familien.  Kaifas var navnet på den jødiske ypperstepresten på tidspunktet for korsfestelsen av Jesus, ifølge Det nye testamente.

Jacobovici sier i et telefonintervju med forretningsbladet Bloomberg at han ikke er hundre prosent sikker på at dette er de spikrene som ble banket inn i Jesus sine føtter og hender, men at det er svært sannsynlig. Han mener han har en god sak, sier han.

Spikrene ble ikke fotografert på den tiden at de ble funnet, og det er ingen oversikt over hva som ble gjort med dem, ifølge dokumentaren. På rundt samme tid som utgravningene foregikk ble to gamle spikre fra Second Temple perioden levert til Tel Aviv Universitetets laboratorium, og har vært oppbevart der siden da. Disse to spikrene er bøyd, noe som kan være forenlig med at de brukt til korsfestelsen, ifølge dokumentaren.

Jacobovici sier at spikrene som ble brukt i forbindelse med korsfestelser ble sett på som en kraftig talisman, som kunne beskytte bæreren i dette livet og etter livet, og ble derfor inkludert i gravene. “For Kaifas var korsfestelsen av Jesus en av de viktigste hendelsene i hans liv, og dette er en annen mulig grunn til at de ble inkludert i graven sin”, sier Jacobovici.

Israel Antiquities Authority sier som svar at det ikke er vitenskapelig bevis for Jacobovici teori. Spikrer er ofte funnet i gamle gravgrotter fra denne perioden, og antas å ha blitt brukt til meisling av avdødes navn på sarkofagen, og det er ingen indikasjon på at de har andre betydninger, mener de israelske arkeologiske myndighetene. Dessuten mener de at graven kan ha tilhørt en annen familie enn familien til ypperstepresten, som kan ha hatt samme navn.

“Det er ingen tvil om at den talentfulle regissøren Simcha Jacobovici har laget en interessant film, og i sentrum av den er en ekte arkeologisk gjenstand,” sier Israel Antiquities Authority i en e-post melding til Bloomberg. “Men den tolkningen som presenteres er det ikke grunnlag for i funn eller i arkeologisk forskning.”