Naturgass kan nå leveres til havneområdet i Haifa. Det betyr at fabrikkene langs bukten vil kunne bruke naturgass for å dekke deres energibehov i stedet for skitnere fossilt brensel, opplyser det israelske infrastrukturdepartementet, ifølge Haaretz. Det skjer etter en utsettelse på et par måneder, og vil på sikt resultere i at innbyggerne i Haifa kan se frem til en bedring av luftkvaliteten i byen, skriver avisen. Buktas største naturgassforbruker vil være Haifas oljeraffineri, som skal bruke gass til sitt kraftbehov. Selskapet forventer at overgangen vil spare det for utgifter på 130 millioner dollar årlig, fordi naturgass er billigere enn de andre brenslene det for tiden bruker. Departementets beslutning betyr at et 67 kilometer langt gassrør mellom et kraftverk nær Elyakim og Haifas Shemen Beach, nå vil bli tilsluttet distribusjonsnettet til Natural Gas Lines, som allerede inkluderer gassledninger på 420 kilometer, skriver Haaretz. Det vil spare fabrikkene i området for hundrevis av millioner shekel årlig, sier en talsmann for Natural Gas Lines. “Når gassen kommer i løpet av de neste dagene vil beboerne i Haifas strand- og havneområde gå inn i en periode med renere luft og bedre luftkvalitet,” sier Israels infrastrukturminister Uzi Landau.

Naturgass kan nå leveres til havneområdet i Haifa. Det betyr at fabrikkene langs bukten vil kunne bruke naturgass for å dekke deres energibehov i stedet for skitnere fossilt brensel, opplyser det israelske infrastrukturdepartementet, ifølge Haaretz. Det skjer etter en utsettelse på et par måneder, og vil på sikt resultere i at innbyggerne i Haifa kan se frem til en bedring av luftkvaliteten i byen, skriver avisen. Buktas største naturgassforbruker vil være Haifas oljeraffineri, som skal bruke gass til sitt kraftbehov. Selskapet forventer at overgangen vil spare det for utgifter på 130 millioner dollar årlig, fordi naturgass er billigere enn de andre brenslene det for tiden bruker.

Departementets beslutning betyr at et 67 kilometer langt gassrør mellom et kraftverk nær Elyakim og Haifas Shemen Beach, nå vil bli tilsluttet distribusjonsnettet til Natural Gas Lines, som allerede inkluderer gassledninger på 420 kilometer, skriver Haaretz. Det vil spare fabrikkene i området for hundrevis av millioner shekel årlig, sier en talsmann for Natural Gas Lines.

“Når gassen kommer i løpet av de neste dagene vil beboerne i Haifas strand- og havneområde gå inn i en periode med renere luft og bedre luftkvalitet,” sier Israels infrastrukturminister Uzi Landau.