Fredag bør du sløyfe frokosten hjemme og frigjøre et par arbeidstimer, dersom du har muligheter for det. Frokosten bør du i stedet innta på Cafe Christiania, der organisasjonen Civita inviterer til frokostmøte om den nye strategiske situasjonen i Midt-Østen med blant annet Avital Leibovich som foredragsholder. Hun er oberstløytnant og sjefstalsperson for det israelske forsvaret (IDF). “Ny virkelighet i Midtøsten: Utsikter til mer eller mindre sikkerhet, fred og demokrati?” er tittelen på frokostmøtet som starter kl. 08.00 og avsluttes kl. 09.30. Utenom Avital Leibocich deltar religionsviter Hanne Eggen Røislien, forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)og Cecilie Hellestveit, som er folkerettsjurist og forsker ved International Law and Policy Institute (ILPI) på frokostmøtet. Cafe Christiania holder til i Nedre Vollgate 19, og har inngang i Stortingsgaten. Frokosten blir servert fra kl. 07.45. Arrangørene lover at det blir adgang til å stille spørsmål. Påmeldingen skjer på Civitas hjemmeside. Civita er ifølge deres egen presentasjon en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita har som formål å formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer, skriver organisasjonen på hjemmesiden.  Civita vektlegger det idébaserte og prinsipielle perspektivet i samfunnsdebatten, og skal som en selvstendig og proaktiv aktør fremme, ikke bare forklare, betydningen av frihet, personlig ansvar og markedsøkonomi. Formålet er å arbeide for økt oppslutning om markedsøkonomien og dens betydning for velferd, frihet og demokrati, og å arbeide for å gi personlig ansvar og det sivile samfunn en viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Arbeidet skjer gjennom forskning og utredning, publisering, seminarer, konferanser og generell opplysningsvirksomhet.

Fredag bør du sløyfe frokosten hjemme og frigjøre et par arbeidstimer, dersom du har muligheter for det. Frokosten bør du i stedet innta på Cafe Christiania, der organisasjonen Civita inviterer til frokostmøte om den nye strategiske situasjonen i Midt-Østen med blant annet Avital Leibovich som foredragsholder. Hun er oberstløytnant og sjefstalsperson for det israelske forsvaret (IDF). “Ny virkelighet i Midtøsten: Utsikter til mer eller mindre sikkerhet, fred og demokrati?” er tittelen på frokostmøtet som starter kl. 08.00 og avsluttes kl. 09.30. Utenom Avital Leibocich deltar religionsviter Hanne Eggen Røislien, forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)og Cecilie Hellestveit, som er folkerettsjurist og forsker ved International Law and Policy Institute (ILPI) på frokostmøtet.

Cafe Christiania holder til i Nedre Vollgate 19, og har inngang i Stortingsgaten. Frokosten blir servert fra kl. 07.45. Arrangørene lover at det blir adgang til å stille spørsmål. Påmeldingen skjer på Civitas hjemmeside.

Civita er ifølge deres egen presentasjon en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita har som formål å formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer, skriver organisasjonen på hjemmesiden. 

Civita vektlegger det idébaserte og prinsipielle perspektivet i samfunnsdebatten, og skal som en selvstendig og proaktiv aktør fremme, ikke bare forklare, betydningen av frihet, personlig ansvar og markedsøkonomi.

Formålet er å arbeide for økt oppslutning om markedsøkonomien og dens betydning for velferd, frihet og demokrati, og å arbeide for å gi personlig ansvar og det sivile samfunn en viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Arbeidet skjer gjennom forskning og utredning, publisering, seminarer, konferanser og generell opplysningsvirksomhet.