Better Place, som selger elektriske biler og systemer for å lade opp bilene, har avduket sin første batteridrevne oppladningsstasjon, en viktig milepæl i selskapets planlagte utrulling av verdens første landsomfattende batteriladings rutenett, skriver Forbes. Ladestasjonen ble demonstrert onsdag i Kiryat Ekron. Biler kjørte inn på toppen av et glidende panel som åpnet seg og avslørte en dyp grop. Fra undersiden erstattet en robotarm tomme batterier med fulladede batterier. Better Place sier prosessen tar omtrent fem minutter - raskere enn å fylle opp på en bensinstasjon. Administrerende direktør Shai Agassi siertil Forbes at 40 stasjoner skal bygges over hele Israel i år. Better Place er i ferd med å bygge et nettverk av ladestasjoner i markeder over hele verden, og begynner med Israel og Danmark. Samarbeidspartneren, Renault produserer bilene, som skal selges i Israel innen utgangen av 2011.

Better Place, som selger elektriske biler og systemer for å lade opp bilene, har avduket sin første batteridrevne oppladningsstasjon, en viktig milepæl i selskapets planlagte utrulling av verdens første landsomfattende batteriladings rutenett, skriver Forbes. Ladestasjonen ble demonstrert onsdag i Kiryat Ekron. Biler kjørte inn på toppen av et glidende panel som åpnet seg og avslørte en dyp grop. Fra undersiden erstattet en robotarm tomme batterier med fulladede batterier. Better Place sier prosessen tar omtrent fem minutter – raskere enn å fylle opp på en bensinstasjon.

Administrerende direktør Shai Agassi siertil Forbes at 40 stasjoner skal bygges over hele Israel i år.

Better Place er i ferd med å bygge et nettverk av ladestasjoner i markeder over hele verden, og begynner med Israel og Danmark. Samarbeidspartneren, Renault produserer bilene, som skal selges i Israel innen utgangen av 2011.