Jordskjelvet i Japan vil neppe få alvorlige følger for Israels økonomi.  Eksporten til Japan utgjorde kun 1,1 prosent av Israels totale eksportverdi i 2010, i alt 656 millioner dollar. Handelen med Japan har likevel vært oppadgående, og eksporten til landet steg med 27 prosent i februar, mens Israels samlede eksport steg med 12 prosent. Den israelske importen fra Japan var i fjor på 1,78 milliarder dollar, eller 3 prosent av den totale importen, og tre ganger mer enn det Israel eksporterte til Japan. Eksporten til Japan har imidlertid vokst i et mye raskere tempo enn importen, selv om den samlede tallene var mindre. Israel importerte for 5,3 milliarder dollar i februar, hvorav for 59 millioner dollar fra Japan.  Verdien av de varene og tjenestene som ble eksportert fra Israel i februar var på 4,7 milliarder dollar. Det totale volumet av Israels internasjonal handel vokste med 19 % i 2010 sammenlignet med 2009, hovedsakelig på grunn av den globale økonomiske oppturen

Jordskjelvet i Japan vil neppe få alvorlige følger for Israels økonomi.  Eksporten til Japan utgjorde kun 1,1 prosent av Israels totale eksportverdi i 2010, i alt 656 millioner dollar. Handelen med Japan har likevel vært oppadgående, og eksporten til landet steg med 27 prosent i februar, mens Israels samlede eksport steg med 12 prosent. Den israelske importen fra Japan var i fjor på 1,78 milliarder dollar, eller 3 prosent av den totale importen, og tre ganger mer enn det Israel eksporterte til Japan.

Eksporten til Japan har imidlertid vokst i et mye raskere tempo enn importen, selv om den samlede tallene var mindre.
Israel importerte for 5,3 milliarder dollar i februar, hvorav for 59 millioner dollar fra Japan.  Verdien av de varene og tjenestene som ble eksportert fra Israel i februar var på 4,7 milliarder dollar.

Det totale volumet av Israels internasjonal handel vokste med 19 % i 2010 sammenlignet med 2009, hovedsakelig på grunn av den globale økonomiske oppturen