Den kinesiske handelsministeren besøkte Israel forrige uke, der signerte handelsministeren, Chen Deming en intensjonsavtale for å fremme handel og samarbeid, skriver Ynet News. I en tale til et publikum i Jerusalem, sendte Deming et klart budskap: Kina beveger seg fremover, og Israel er ansett som en potensiell partner som effektivt kan samarbeide med den regionale supermakten. Kina vil legge på bordet et investeringsfond og åpne landets store hjemmemarked, og Israel vil bidra med sin kunnskap og innovasjon, skriver avisen. Mange tiltak har vært rettet mot dette målet, inkludert etablering av en grønn handelspark i Kina sammen med Israel, etableringen av plattformer for gjennomføring av israelske teknologier i Kina, samarbeid innen vann og jordbruk, delegasjoner, seminarer, etablering av et gjensidig høyteknologifond og mer.  Handelen mellom Israel og Kina nådde en verdi på 6,8 milliarder dollar i 2010, en økning på 49 % sammenliknet med 2009. Til tross for de oppmuntrende tallene sier ekspertene at Israels potensiale for eksport til Kina fortsatt langt fra er realisert. Kina er Israels nest største handelspartner, men Israels eksport til Kina utgjorde likevel kun 0,13 prosent av Kinas totale import, når diamanter holdes utenfor. Det er med andre ord mye å gå på. Et eksempel på israelsk forretningsmuligheter i Kina er bilindustrien. Kina har over 30 bilprodusenter og forsøker å bryte ut av sitt hjemmemarked og bli en betydelig aktør i den globale arena. I dag er bilmarkedet styrt av de vanlige modellene: Toyota, Hyundai, Ford osv ". Kina prøver å skape sin egen nisje ved å gå inn i markedet for alternative drivstoffkjøretøyer som for eksempel elektriske biler, det er der Israel kommer inn, skriver Ynet News. Israelske selskaper som Nanergy, ETV Motors og CellEra kan bli involvert i Kinas innsats for å redusere disse bilenes batteridimensjoner og forlenge deres reiseavstander. Dette samarbeidsprosjektet kan en dag bli verdens ledende teknologi på området, skriver avisen. Den kinesiske handelsministeren, Chen Deming, som forrige uke besøkte Israel, tilhører Kinas nye generasjonen av økonomiske ledere. Han ble født i 1949 - året Mao Tse-Tung kom til makten - men sluttet seg først til kommunistpartiet i 1974, da Kina allerede var i gang med økonomiske reformer. Den kinesiske ministeren tok sin doktorgrad i administrasjon og har en ekstra grad i økonomi. Hans akademiske og faglige fremgang demonstrerer Kinas forvandling i de siste tiårene fra en ideologi-drevet regime til et meritokrati, skriver Ynet News.

Den kinesiske handelsministeren besøkte Israel forrige uke, der signerte handelsministeren, Chen Deming en intensjonsavtale for å fremme handel og samarbeid, skriver Ynet News. I en tale til et publikum i Jerusalem, sendte Deming et klart budskap: Kina beveger seg fremover, og Israel er ansett som en potensiell partner som effektivt kan samarbeide med den regionale supermakten. Kina vil legge på bordet et investeringsfond og åpne landets store hjemmemarked, og Israel vil bidra med sin kunnskap og innovasjon, skriver avisen.

Mange tiltak har vært rettet mot dette målet, inkludert etablering av en grønn handelspark i Kina sammen med Israel, etableringen av plattformer for gjennomføring av israelske teknologier i Kina, samarbeid innen vann og jordbruk, delegasjoner, seminarer, etablering av et gjensidig høyteknologifond og mer.

 Handelen mellom Israel og Kina nådde en verdi på 6,8 milliarder dollar i 2010, en økning på 49 % sammenliknet med 2009. Til tross for de oppmuntrende tallene sier ekspertene at Israels potensiale for eksport til Kina fortsatt langt fra er realisert. Kina er Israels nest største handelspartner, men Israels eksport til Kina utgjorde likevel kun 0,13 prosent av Kinas totale import, når diamanter holdes utenfor. Det er med andre ord mye å gå på.

Et eksempel på israelsk forretningsmuligheter i Kina er bilindustrien. Kina har over 30 bilprodusenter og forsøker å bryte ut av sitt hjemmemarked og bli en betydelig aktør i den globale arena.

I dag er bilmarkedet styrt av de vanlige modellene: Toyota, Hyundai, Ford osv “. Kina prøver å skape sin egen nisje ved å gå inn i markedet for alternative drivstoffkjøretøyer som for eksempel elektriske biler, det er der Israel kommer inn, skriver Ynet News. Israelske selskaper som Nanergy, ETV Motors og CellEra kan bli involvert i Kinas innsats for å redusere disse bilenes batteridimensjoner og forlenge deres reiseavstander. Dette samarbeidsprosjektet kan en dag bli verdens ledende teknologi på området, skriver avisen.

Den kinesiske handelsministeren, Chen Deming, som forrige uke besøkte Israel, tilhører Kinas nye generasjonen av økonomiske ledere. Han ble født i 1949 – året Mao Tse-Tung kom til makten – men sluttet seg først til kommunistpartiet i 1974, da Kina allerede var i gang med økonomiske reformer. Den kinesiske ministeren tok sin doktorgrad i administrasjon og har en ekstra grad i økonomi. Hans akademiske og faglige fremgang demonstrerer Kinas forvandling i de siste tiårene fra en ideologi-drevet regime til et meritokrati, skriver Ynet News.