Israel kjøper i dag deler av sin naturgass fra et anlegg i Egypt. Gassledningen fra dette anlegget ble ødelagt av opprørere med støtte fra Hamas i forbindelse med uroen i forrige måned, og Israel fikk problemer med gassforsyningen. Snart vil dette problemet være løst. Oljefirmaet Delek, som er hovedaksjonær og eier av Tamar-feltet utenfor kysten av Haifa, der det er funnet store naturgassforekomster, sier at det vil bli levert naturgass fra dette feltet allerede i 2013. “Naturgass fra Tamar-feltet vil som planlagt bli levert til Israel i 2013 til tross for usikkerheten skapt av regjeringens skatteforslag. Vi vil dekke hele behovet for naturgass i Israel,” uttalte selskapets administrerende direktør, den israelske milliardæren Yitzha Tshuva, under en pressekonferanse onsdag i forrige uke, i følge telegrambyrået Reuters. Funnene av naturgass i to større olje- og naturgassfelt i det østlige Middelhavet vil på sikt kunne dekke Israels behov for olje- og gass i flere tiår fremover, og vil gjøre Israel til en energieksportør. Men det har vært tvil om Deleks evne til å oppfylle målene etter den fastsatte timeplanen, etter at det oppstod uenighet mellom oljeselskapene og det israelske finansdepartementet som ønsket å øke statens andel av overskuddet fra naturgassen gjennom en skatteøkning for oljeselskapene. Regjeringens skatteforslag ble støttet i Knesset forrige mandag, men må vedtas under en ny avstemning senere før skatteloven for oljeselskapene er endelig vedtatt. Den private energisektoren

Israel kjøper i dag deler av sin naturgass fra et anlegg i Egypt. Gassledningen fra dette anlegget ble ødelagt av opprørere med støtte fra Hamas i forbindelse med uroen i forrige måned, og Israel fikk problemer med gassforsyningen. Snart vil dette problemet være løst. Oljefirmaet Delek, som er hovedaksjonær og eier av Tamar-feltet utenfor kysten av Haifa, der det er funnet store naturgassforekomster, sier at det vil bli levert naturgass fra dette feltet allerede i 2013.

“Naturgass fra Tamar-feltet vil som planlagt bli levert til Israel i 2013 til tross for usikkerheten skapt av regjeringens skatteforslag. Vi vil dekke hele behovet for naturgass i Israel,” uttalte selskapets administrerende direktør, den israelske milliardæren Yitzha Tshuva, under en pressekonferanse onsdag i forrige uke, i følge telegrambyrået Reuters.

Funnene av naturgass i to større olje- og naturgassfelt i det østlige Middelhavet vil på sikt kunne dekke Israels behov for olje- og gass i flere tiår fremover, og vil gjøre Israel til en energieksportør. Men det har vært tvil om Deleks evne til å oppfylle målene etter den fastsatte timeplanen, etter at det oppstod uenighet mellom oljeselskapene og det israelske finansdepartementet som ønsket å øke statens andel av overskuddet fra naturgassen gjennom en skatteøkning for oljeselskapene. Regjeringens skatteforslag ble støttet i Knesset forrige mandag, men må vedtas under en ny avstemning senere før skatteloven for oljeselskapene er endelig vedtatt. Den private energisektoren