I helgen så vi den polske statsministeren Donald Tusk under VM på ski i Holmenkollen, sammen med Jens Stoltenberg. Han kom til Norge direkte fra Israel, der han torsdag hadde møte med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Under konsultasjonene mellom de to land deltok flere statsråder. Det viktigste temaet var samarbeid om vannteknologi. Innenfor rammen av møtet ble det signert flere avtaler av israelske ministere og deres polske kolleger. Blant disse var en felles erklæring om samarbeid om vannforsyning og bærekraftig energiteknologi, signert av Israels viseutenriksminister Danny Ayalon og den polske miljøvernminister Bernard Blaszczyk, skriver Israel National News.   Felleserklæringen legger vekt på planlegging, forsvaret, utvikling og mobilitet av vannkilder og bærekraftig energi, med vekt på bilaterale samarbeid til beste for innbyggerne i begge land.  Samarbeidet er først og fremst rettet mot å fremme investeringer, utveksling av teknologi, økt dialog og utveksling av informasjon, og etablering av standardiseringer, skriver avisen. Samarbeidet vil være i form av rotasjon av spesialister - både fagfolk og teknikere - og vil omfatte gjensidig læringsturer, felles prosjekter og forskning, kurs, utstillinger og workshops. I tillegg vil samarbeidet mellom private enheter økes. Ved avslutningen av møtene, kom Netanyahu med en uttalelse der han takket Tusk for sitt lands vennskap. “Som statsminister har jeg det store privilegium å telle deg med som en personlig venn, og Polen er også er en ekte venn av Israel”, sa Netanyahu. "Vi har nytte av denne muligheten til å utvide samarbeidet mellom oss ved å registrere samarbeidsavtaler innen forsvar, helse, miljø, vann og energi, kultur, og på en rekke andre områder”, sa Netanyahu. "Dette inkluderer også anerkjennelse av den tragedien som rammet det jødiske folk på polsk jord, og din og din regjerings oppriktige forsøk på å minnes og gi mening til disse hendelsene. Vi setter pris på det, og vi setter pris på den åpne, oppriktige og rettferdige holdning, noe som ytterligere forsterker vennskapet mellom oss. " Netanyahu bemerket at «jødisk historie og polsk historie vil for alltid bli forbundet med hverandre. Kapitlene av våre tidligere - både triumfer og tragedier - kan ikke omskrives. Men fremtiden er opp til oss, og jeg har ingen tvil om at begge av oss er opptatt av å sikre at vår felles framtid er preget av sikkerhet, håp, velstand og fred. Jeg ser frem til å jobbe med deg, både som statsminister i Israel med statsministeren i Polen, men også som statsminister i Israel med EU-representanten, når du leder Europa i løpet av dette kritiske året. "

I helgen så vi den polske statsministeren Donald Tusk under VM på ski i Holmenkollen, sammen med Jens Stoltenberg. Han kom til Norge direkte fra Israel, der han torsdag hadde møte med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Under konsultasjonene mellom de to land deltok flere statsråder. Det viktigste temaet var samarbeid om vannteknologi. Innenfor rammen av møtet ble det signert flere avtaler av israelske ministere og deres polske kolleger.

Blant disse var en felles erklæring om samarbeid om vannforsyning og bærekraftig energiteknologi, signert av Israels viseutenriksminister Danny Ayalon og den polske miljøvernminister Bernard Blaszczyk, skriver Israel National News.
 
Felleserklæringen legger vekt på planlegging, forsvaret, utvikling og mobilitet av vannkilder og bærekraftig energi, med vekt på bilaterale samarbeid til beste for innbyggerne i begge land. 

Samarbeidet er først og fremst rettet mot å fremme investeringer, utveksling av teknologi, økt dialog og utveksling av informasjon, og etablering av standardiseringer, skriver avisen.

Samarbeidet vil være i form av rotasjon av spesialister – både fagfolk og teknikere – og vil omfatte gjensidig læringsturer, felles prosjekter og forskning, kurs, utstillinger og workshops. I tillegg vil samarbeidet mellom private enheter økes.

Ved avslutningen av møtene, kom Netanyahu med en uttalelse der han takket Tusk for sitt lands vennskap. “Som statsminister har jeg det store privilegium å telle deg med som en personlig venn, og Polen er også er en ekte venn av Israel”, sa Netanyahu.

“Vi har nytte av denne muligheten til å utvide samarbeidet mellom oss ved å registrere samarbeidsavtaler innen forsvar, helse, miljø, vann og energi, kultur, og på en rekke andre områder”, sa Netanyahu. “Dette inkluderer også anerkjennelse av den tragedien som rammet det jødiske folk på polsk jord, og din og din regjerings oppriktige forsøk på å minnes og gi mening til disse hendelsene. Vi setter pris på det, og vi setter pris på den åpne, oppriktige og rettferdige holdning, noe som ytterligere forsterker vennskapet mellom oss. ”

Netanyahu bemerket at «jødisk historie og polsk historie vil for alltid bli forbundet med hverandre. Kapitlene av våre tidligere – både triumfer og tragedier – kan ikke omskrives. Men fremtiden er opp til oss, og jeg har ingen tvil om at begge av oss er opptatt av å sikre at vår felles framtid er preget av sikkerhet, håp, velstand og fred. Jeg ser frem til å jobbe med deg, både som statsminister i Israel med statsministeren i Polen, men også som statsminister i Israel med EU-representanten, når du leder Europa i løpet av dette kritiske året. “