Ben-Gurion Universitetet i Negev (BGU) er rangert som 46te grønneste campus i verden, ifølge en undersøkelse gjennomført av Green Metric, en organisasjon som sammenligner universitetene på deres grad av engasjement for miljøutdanning og gjennomføring av bærekraftig politikk. Tusenvis av institusjoner og foreninger over hele verden er vurdert av organisasjonen som har laget en liste over de 200 beste miljøinstitusjonene. BGU er det eneste universitetet i Israel som er med på den eksklusive listen, skriver Israel21c. “Ben-Gurion universitetets administrasjon og øvrige ansatte har tatt på seg ansvaret for offentlig miljøarbeid”, sier professor Dan Blumberg, som er universitets visepresident og rektor for utvikling- og forskningsavdelingen. “Universitetet er svært aktivt på dette feltet”, sier han. Miljøtenkninger følger med på alle nivåer av universitetets aktiviteter, og det drives aktivt forskningsarbeid og undervisning om grønn virksomhet. Universitetet har også et sosialt engasjement i det israelske samfunnet. Green Metrics rangering av universitetene i forhold til miljøinnsats ble etablert i april 2010- Rangeringen tar hensyn til om universitetene har mye grøntområder, deres forbruk av elektrisitet, avfallshåndtering, så vel som politikk, handlinger og kommunikasjon knyttet til bærekraft. Organisasjonen håper at rangeringen vil bidra til å fremme bevissthet i institusjoner for høyere utdanning av verdien av å få på plass retningslinjer og systemer som vil ha en positiv innvirkning på global oppvarming og klimaendringer, særlig de som bidrar til å redusere karbonutslipp gjennom effektiv bruk av energi  og alternative former for transport.

Ben-Gurion Universitetet i Negev (BGU) er rangert som 46te grønneste campus i verden, ifølge en undersøkelse gjennomført av Green Metric, en organisasjon som sammenligner universitetene på deres grad av engasjement for miljøutdanning og gjennomføring av bærekraftig politikk. Tusenvis av institusjoner og foreninger over hele verden er vurdert av organisasjonen som har laget en liste over de 200 beste miljøinstitusjonene. BGU er det eneste universitetet i Israel som er med på den eksklusive listen, skriver Israel21c.

“Ben-Gurion universitetets administrasjon og øvrige ansatte har tatt på seg ansvaret for offentlig miljøarbeid”, sier professor Dan Blumberg, som er universitets visepresident og rektor for utvikling- og forskningsavdelingen. “Universitetet er svært aktivt på dette feltet”, sier han. Miljøtenkninger følger med på alle nivåer av universitetets aktiviteter, og det drives aktivt forskningsarbeid og undervisning om grønn virksomhet. Universitetet har også et sosialt engasjement i det israelske samfunnet.

Green Metrics rangering av universitetene i forhold til miljøinnsats ble etablert i april 2010- Rangeringen tar hensyn til om universitetene har mye grøntområder, deres forbruk av elektrisitet, avfallshåndtering, så vel som politikk, handlinger og kommunikasjon knyttet til bærekraft. Organisasjonen håper at rangeringen vil bidra til å fremme bevissthet i institusjoner for høyere utdanning av verdien av å få på plass retningslinjer og systemer som vil ha en positiv innvirkning på global oppvarming og klimaendringer, særlig de som bidrar til å redusere karbonutslipp gjennom effektiv bruk av energi  og alternative former for transport.