Den israelske forskeren, Dr. Yosef Shiloh, har blitt valgt av American Association for Cancer Research (AACR) som årets vinner av den prestisjetunge Clowes Award. Professoren som jobber ved universitetet i Tel Aviv er den første israelske forskeren som vinner den ettertraktede premien, skriver Israel21c. Shiloh er kjent for sin forskning på ataksi telangiectasia (AT), en sjelden arvelig sykdom som rammer mange deler av kroppen og forårsaker alvorlig funksjonshemming. "Professor Shiloh er internasjonalt ledende på sitt felt og en ekstraordinær vitenskapsmann," skriver AACR direktør dr. Margaret Foti i begrunnelsen for å tildele ham prisen. "Hans arbeid har lansert en vitenskapelig revolusjon, og åpnet nye horisonter i forståelsen av hvordan levende celler oppfører seg i sammenheng med DNA-skader, som er blant de viktigste faktorene i kreft." American Association for Cancer Research regnes for å være den viktigste organisasjonen i verden når det gjelder arbeid med forebygging og helbredelse av kreft ved å fremme forskning, utdanning og samarbeid. Den israelske forskeren vil motta en et stipend på 10.000 dollar. Shiloh begynte å utforske AT i 1977, etter å ha møtt en familie fra Negev som har fire barn som led av sykdommen. I Israel har sykdommen først og fremst rammet folk med nordafrikansk opprinnelse, palestinere og bedouiner. Shilohs arbeid er fokusert på de mekanismer som gjør cellen i stand til å overvinne DNA skader forårsaket av ulike miljøfaktorer som stråling, kjemikalier i mat og miljøgifter. Denne skaden er vanlig i friske mennesker også, men den repareres av komplekse forsvarsmekanismer, som er avgjørende for å bevare celleliv og forebygge kreft. Disse forsvarsmekanismene er ikke aktivert hos AT pasienter. I løpet av sin forskerkarriere har Shiloh gjort flere funn som har bidratt til å forstå sykdommen, inkludert at han har oppdaget det defekte genet som forårsaker den. Dette muliggjorde påvisning av sykdommen i de tidlige stadiene av svangerskapet, og banet vei for en basisforståelse av sykdommen.  "Vårt store håp er at forståelsen av de komplekse forsvarsmekanismene vil muliggjøre nye måter å behandle sykdommen og andre sykdommer forårsaket av feil i vårt forsvar av DNA skader," sier Shilo. I et brev til Israels Cancer Research Fund, skriver Shiloh at han ofte blir spurt - selv av leger - hvorfor han har viet sin karriere til en slik sjelden genetisk lidelse. “Pasienter med sjeldne sykdommer bryr seg ikke om hyppigheten av sykdommen sin, det er DERES sykdom, det er deres liv og livene til deres familier som er ekstremt vanskelig Derfor krever det vår oppmerksomhet - og investeringer," skriver han.

Den israelske forskeren, Dr. Yosef Shiloh, har blitt valgt av American Association for Cancer Research (AACR) som årets vinner av den prestisjetunge Clowes Award. Professoren som jobber ved universitetet i Tel Aviv er den første israelske forskeren som vinner den ettertraktede premien, skriver Israel21c. Shiloh er kjent for sin forskning på ataksi telangiectasia (AT), en sjelden arvelig sykdom som rammer mange deler av kroppen og forårsaker alvorlig funksjonshemming.

“Professor Shiloh er internasjonalt ledende på sitt felt og en ekstraordinær vitenskapsmann,” skriver AACR direktør dr. Margaret Foti i begrunnelsen for å tildele ham prisen. “Hans arbeid har lansert en vitenskapelig revolusjon, og åpnet nye horisonter i forståelsen av hvordan levende celler oppfører seg i sammenheng med DNA-skader, som er blant de viktigste faktorene i kreft.”

American Association for Cancer Research regnes for å være den viktigste organisasjonen i verden når det gjelder arbeid med forebygging og helbredelse av kreft ved å fremme forskning, utdanning og samarbeid. Den israelske forskeren vil motta en et stipend på 10.000 dollar.

Shiloh begynte å utforske AT i 1977, etter å ha møtt en familie fra Negev som har fire barn som led av sykdommen. I Israel har sykdommen først og fremst rammet folk med nordafrikansk opprinnelse, palestinere og bedouiner.

Shilohs arbeid er fokusert på de mekanismer som gjør cellen i stand til å overvinne DNA skader forårsaket av ulike miljøfaktorer som stråling, kjemikalier i mat og miljøgifter. Denne skaden er vanlig i friske mennesker også, men den repareres av komplekse forsvarsmekanismer, som er avgjørende for å bevare celleliv og forebygge kreft. Disse forsvarsmekanismene er ikke aktivert hos AT pasienter.

I løpet av sin forskerkarriere har Shiloh gjort flere funn som har bidratt til å forstå sykdommen, inkludert at han har oppdaget det defekte genet som forårsaker den. Dette muliggjorde påvisning av sykdommen i de tidlige stadiene av svangerskapet, og banet vei for en basisforståelse av sykdommen. 

“Vårt store håp er at forståelsen av de komplekse forsvarsmekanismene vil muliggjøre nye måter å behandle sykdommen og andre sykdommer forårsaket av feil i vårt forsvar av DNA skader,” sier Shilo.

I et brev til Israels Cancer Research Fund, skriver Shiloh at han ofte blir spurt – selv av leger – hvorfor han har viet sin karriere til en slik sjelden genetisk lidelse. “Pasienter med sjeldne sykdommer bryr seg ikke om hyppigheten av sykdommen sin, det er DERES sykdom, det er deres liv og livene til deres familier som er ekstremt vanskelig Derfor krever det vår oppmerksomhet – og investeringer,” skriver han.