Forrige uke la det internasjonale pengefondet (IMF) frem sin endelige rapport om den israelske økonomien for 2010, og konkluderer med at Israel kom godt gjennom den globale finanskrisen, men at landet nå står overfor tre viktige utfordringer. Den lille og åpne økonomi må finne en måte å opprettholde veksten i lys av fortsatt global usikkerhet, en fortsatt styrking av shekelen kan være problematisk for eksporten, og boligmarkedet er i fare for overoppheting, skriver Live Trading News. Da markeder over hele verden begynte å svekkes etter sammenbruddet av Lehman Brothers i New York i 2008, ble det vanskeligere tider også på Tel Aviv-børsen. Men da det ble klart at de store israelske bankene hadde begrenset eksponering i krasjet i det amerikanske boligmarkedet, roet situasjonen seg. Representanter fra de israelske bankene sa at det var kunnskapen om risikoen i boligmarkedene som holdt dem tilbake fra å ta på seg for mye risiko. En av de mest kontroversielle beslutningene til til Bank of Israel, under styring av Stanley Fisher, er kjøp av dollar for å holde dollarverdiene oppe i forhold til shekel. Det har vært upopulært blant enkelte av selskapene i den israelske eksportsektoren, som har sett verdien av eksporten faller. Men samtidig har det gjort det lettere å selge israelske varer i utlandet. Israels inntreden i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i september 2010, der Israel ble det 33. medlem, var et tegn på godkjennelse for den israelske økonomien, skriver Live Trading News.

Forrige uke la det internasjonale pengefondet (IMF) frem sin endelige rapport om den israelske økonomien for 2010, og konkluderer med at Israel kom godt gjennom den globale finanskrisen, men at landet nå står overfor tre viktige utfordringer. Den lille og åpne økonomi må finne en måte å opprettholde veksten i lys av fortsatt global usikkerhet, en fortsatt styrking av shekelen kan være problematisk for eksporten, og boligmarkedet er i fare for overoppheting, skriver Live Trading News.

Da markeder over hele verden begynte å svekkes etter sammenbruddet av Lehman Brothers i New York i 2008, ble det vanskeligere tider også på Tel Aviv-børsen. Men da det ble klart at de store israelske bankene hadde begrenset eksponering i krasjet i det amerikanske boligmarkedet, roet situasjonen seg. Representanter fra de israelske bankene sa at det var kunnskapen om risikoen i boligmarkedene som holdt dem tilbake fra å ta på seg for mye risiko.

En av de mest kontroversielle beslutningene til til Bank of Israel, under styring av Stanley Fisher, er kjøp av dollar for å holde dollarverdiene oppe i forhold til shekel. Det har vært upopulært blant enkelte av selskapene i den israelske eksportsektoren, som har sett verdien av eksporten faller. Men samtidig har det gjort det lettere å selge israelske varer i utlandet.

Israels inntreden i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i september 2010, der Israel ble det 33. medlem, var et tegn på godkjennelse for den israelske økonomien, skriver Live Trading News.