Et indisk-israelsk landbrukssenter ble innviet i forrige uke i Haryana State, nord for den indiske hovedstaden Delhi. Rundt 3000 bønder fra Haryana deltok på seremonien, sammen med den indiske landbruksministeren Sharad Pawar, Haryana guvernør Bhupinder Singh og Israels ambassadør til India Mark Sofer, skriver Ynet News. Landbrukssenteret er laget for å lære lokale bønder moderne jordbruksmetoder, inkludert høsting av vintergrønnsaker som tomater og paprika, bruk av veksthus og avansert landbruksutstyr, og å bytte til mer avansert vanningsanlegg. Initiativet er en del av en serie av landbruksprosjekter over hele India som ble lansert etter at en landbrukssamarbeidsavtale ble inngått mellom Israel og India i 2007. I henhold til avtalen vil Israel levere kunnskap og India vil finansiere prosjekter som vil hjelpe bønder å gjøre overgangen til moderne landbruk enklere. Selvmord er blitt stadig vanligere blant indiske bønder, som bor under svært vanskelige forhold. Prosjektet i Haryana har som mål å øke mengden av avlinger, med håp om at det vil hjelpe bøndene til å tjene til en anstendig levestandard til tross for deres relativt små jordbruksarealer. Det er totalt planlagt å bygge seks landbrukssentre over hele landet, og den indiske regjeringen har lovet å investere et minimum av 1 million dollar i hvert, for en periode på tre år. "Vårt primære mål er humanitært,” sier landbruksattaché ved den israelske ambassaden i Delhi, Dr. Avri Bar Zur til Ynet News. "Det er også diplomatiske og økonomiske interesser, og et ønske om å styrke handelen med landbruksvarer mellom landene" bemerker han, men understreket at ”først av alt er vår oppgave å hjelpe indiske bønder ut av deres vanskelige situasjon. Dette er enkle og hardt arbeidende folk, og vi ønsker å hjelpe dem med et ærlig levebrød. Vi handler ut fra genuin respekt for det som allerede er på bakken og den rurale indiske kulturen.” I tillegg til å finansiere prosjektet velger den indiske regjeringen også bøndene som skal delta i programmet, og er ansvarlig for å sponse 80 % av kostnadene til det utstyret bøndene kjøper etter at de har gjennomgått opplæringen. ”Mye av dette utstyret - som inkluderer veksthus, slanger, og vanningsanlegg - er produsert av israelske selskaper som er representert i India på ulike måter," forteller Bar Zur. Han anslår at kjøp av israelsk utstyr av indiske bønder vil nå titalls millioner av dollar over de neste par årene. For øyeblikket er levekårene i distriktene der gårdene ligger ikke egnet for varig opphold av israelske instruktører. Derfor vil lærere og instruktører - alle israelere - ikke bo i India, men vil i stedet reise korte turer frem og tilbake. Under innvielsesseremonien av senteret talte den indiske landbruksministeren om et fortsatt samarbeid mellom de to landene for å bedre det indiske landbruket. "Det bør ikke tas for gitt," sier Ben Zur, "India anser ikke seg selv som en tredje verden nasjon som er i behov av bistand, og har en dyp følelse av stolthet”, sier han. «Jeg har besøkt Israel fire ganger og fått inntrykk av at Israel er langt utviklet på en rekke områder, særlig i alt som har å gjøre med riktig bruk av vann. Vi er begge engelsktalende land, slik at kommunikasjonen er enkel. Jeg synes at israelerne lett setter seg inn i tenkningen til andre folkeslag og kulturer," sier lederen for landbrukssentrene i det indiske landbruksdepartementet, Dr. Arjun Saini.

Et indisk-israelsk landbrukssenter ble innviet i forrige uke i Haryana State, nord for den indiske hovedstaden Delhi. Rundt 3000 bønder fra Haryana deltok på seremonien, sammen med den indiske landbruksministeren Sharad Pawar, Haryana guvernør Bhupinder Singh og Israels ambassadør til India Mark Sofer, skriver Ynet News. Landbrukssenteret er laget for å lære lokale bønder moderne jordbruksmetoder, inkludert høsting av vintergrønnsaker som tomater og paprika, bruk av veksthus og avansert landbruksutstyr, og å bytte til mer avansert vanningsanlegg.

Initiativet er en del av en serie av landbruksprosjekter over hele India som ble lansert etter at en landbrukssamarbeidsavtale ble inngått mellom Israel og India i 2007. I henhold til avtalen vil Israel levere kunnskap og India vil finansiere prosjekter som vil hjelpe bønder å gjøre overgangen til moderne landbruk enklere.

Selvmord er blitt stadig vanligere blant indiske bønder, som bor under svært vanskelige forhold. Prosjektet i Haryana har som mål å øke mengden av avlinger, med håp om at det vil hjelpe bøndene til å tjene til en anstendig levestandard til tross for deres relativt små jordbruksarealer. Det er totalt planlagt å bygge seks landbrukssentre over hele landet, og den indiske regjeringen har lovet å investere et minimum av 1 million dollar i hvert, for en periode på tre år.

“Vårt primære mål er humanitært,” sier landbruksattaché ved den israelske ambassaden i Delhi, Dr. Avri Bar Zur til Ynet News.
“Det er også diplomatiske og økonomiske interesser, og et ønske om å styrke handelen med landbruksvarer mellom landene” bemerker han, men understreket at ”først av alt er vår oppgave å hjelpe indiske bønder ut av deres vanskelige situasjon. Dette er enkle og hardt arbeidende folk, og vi ønsker å hjelpe dem med et ærlig levebrød. Vi handler ut fra genuin respekt for det som allerede er på bakken og den rurale indiske kulturen.”

I tillegg til å finansiere prosjektet velger den indiske regjeringen også bøndene som skal delta i programmet, og er ansvarlig for å sponse 80 % av kostnadene til det utstyret bøndene kjøper etter at de har gjennomgått opplæringen. ”Mye av dette utstyret – som inkluderer veksthus, slanger, og vanningsanlegg – er produsert av israelske selskaper som er representert i India på ulike måter,” forteller Bar Zur. Han anslår at kjøp av israelsk utstyr av indiske bønder vil nå titalls millioner av dollar over de neste par årene.

For øyeblikket er levekårene i distriktene der gårdene ligger ikke egnet for varig opphold av israelske instruktører. Derfor vil lærere og instruktører – alle israelere – ikke bo i India, men vil i stedet reise korte turer frem og tilbake.
Under innvielsesseremonien av senteret talte den indiske landbruksministeren om et fortsatt samarbeid mellom de to landene for å bedre det indiske landbruket. “Det bør ikke tas for gitt,” sier Ben Zur, “India anser ikke seg selv som en tredje verden nasjon som er i behov av bistand, og har en dyp følelse av stolthet”, sier han.
«Jeg har besøkt Israel fire ganger og fått inntrykk av at Israel er langt utviklet på en rekke områder, særlig i alt som har å gjøre med riktig bruk av vann. Vi er begge engelsktalende land, slik at kommunikasjonen er enkel. Jeg synes at israelerne lett setter seg inn i tenkningen til andre folkeslag og kulturer,” sier lederen for landbrukssentrene i det indiske landbruksdepartementet, Dr. Arjun Saini.