18 prosent færre israelere ble arbeidsledige i fjor sammenliknet med året før, og arbeidsledigheten sank med 14,5 prosent melder det nasjonale forsikringsselskapet. Direktøren i National Insurance Institute, Esther Dominissini, sier til Ynet News at det kraftige fallet i arbeidsledigheten er en klar indikasjon på at finanskrisen er over. Hun mener det er håp om ytterligere bedring av arbeidsledighetstallene i månedene fremover. Nedgangen i antall nye krav på arbeidsledighetspenger begynte i andre halvår 2009 - fra 19 000 nye krav i juni til 13 500 i desember 2010. ”Det bør bemerkes at mange nye krav ble fremmet av arbeidsledige som krevde sine dagpenger for første gang, og at det er tilfeller der disse menneskene mottok godtgjørelse kun for en måned før de returnerte til arbeidsmarkedet,” forklarer direktøren. httpv://www.youtube.com/watch?v=fgQKAeyWetU

18 prosent færre israelere ble arbeidsledige i fjor sammenliknet med året før, og arbeidsledigheten sank med 14,5 prosent melder det nasjonale forsikringsselskapet. Direktøren i National Insurance Institute, Esther Dominissini, sier til Ynet News at det kraftige fallet i arbeidsledigheten er en klar indikasjon på at finanskrisen er over. Hun mener det er håp om ytterligere bedring av arbeidsledighetstallene i månedene fremover.

Nedgangen i antall nye krav på arbeidsledighetspenger begynte i andre halvår 2009 – fra 19 000 nye krav i juni til 13 500 i desember 2010. ”Det bør bemerkes at mange nye krav ble fremmet av arbeidsledige som krevde sine dagpenger for første gang, og at det er tilfeller der disse menneskene mottok godtgjørelse kun for en måned før de returnerte til arbeidsmarkedet,” forklarer direktøren.