Norge importerte varer fra Israel for 653 millioner kroner i år 2010. Dette er en økning på 6,2 prosent i forhold til 2009. Importen fra Israel økte mer enn den totale økningen i vareimport fra utlandet. Denne økningen var på 5,4 prosent, skriver Miff.no. Importtallene fra Israel i 2010 er de beste i historien, med unntak fra toppåret 2008, før den internasjonale finanskrisen slo inn for alvor. Også eksporten fra Norge til Israel øker, fra 530 millioner kroner i 2009 til 589 millioner kroner i 2010. Dette er det høyeste nivået siden 2001. På midten av 1990-tallet eksporterte Norge til Israel for rundt 900 millioner kroner i året. De siste årene har importen variert mellom 400 og 600 millioner kroner.

Norge importerte varer fra Israel for 653 millioner kroner i år 2010. Dette er en økning på 6,2 prosent i forhold til 2009. Importen fra Israel økte mer enn den totale økningen i vareimport fra utlandet. Denne økningen var på 5,4 prosent, skriver Miff.no. Importtallene fra Israel i 2010 er de beste i historien, med unntak fra toppåret 2008, før den internasjonale finanskrisen slo inn for alvor.

Også eksporten fra Norge til Israel øker, fra 530 millioner kroner i 2009 til 589 millioner kroner i 2010. Dette er det høyeste nivået siden 2001. På midten av 1990-tallet eksporterte Norge til Israel for rundt 900 millioner kroner i året. De siste årene har importen variert mellom 400 og 600 millioner kroner.