Den israelske regjeringen har besluttet at den nye nasjonale politiskolen i Beit Shemesh ikke bare skal bygges av private firma, men også finansieres og driftes privat. Anbudsrunden er nylig ferdig og endte med en knapp seier til en samarbeidsgruppe bestående av to firma, et firma eid av Shari Arison, kalt Shikun og Binui (tidligere Bolig og Bygg), og G4S Israel. Shari Arison (født 1957) er en israelsk-amerikansk forretningskvinne og en av Israels rikeste borgere. Hun har store eierinteresser i flere virksomheter. Den største blant dem er Bank Hapoalim. Ifølge Forbes er hun den rikeste kvinnen i Midtøsten, og den eneste kvinnen som rangeres blant de 20 rikeste personene i regionen. G4S Israel er en av Israels ledende leverandører av sikkerhetsløsninger og omfattende sikkerhet. Konsernet leverer avanserte sikkerhetstjenester, sikkerhetssystemer, identifikasjon og kontrollsystemer og patruljere call center-tjenester. Konsernet er et israelsk datterselskap av den internasjonale sikkerhetstjenestegiganten G4S, og kan derfor etter eget utsagn kombinere sin forståelse og kjennskap til lokale forhold og behov med global tilnærming og den nyeste teknologi i det internasjonale selskapet. Den hardeste konkurransen til den vinnene gruppen kom fra Africa Israel og Elbit Systems, skriver Haaretz. Rangeringen var basert både på prisen og kvaliteten på forslagene. De to budene ble rangert på linje i kvalitet, men det vinnende forslaget var 5 til 10 millioner shekel billigere på et prosjekt som er ventet å koste rundt 2 milliarder når det realiseres. Det vinnende prosjektet involverer opplæringsfirmaet John Bryce, og har en byggeflate på 60 000 kvadratmeter. Det skal bygges i den vestlige industrielle sonen Beit Shemesh. Kostnaden til konstruksjonen er beregnet til mellom 500 til 600 millioner shekel. Kontrakten på prosjektet, inkludert byggeperiode, er på 25 år, skriver Haaretz.

Den israelske regjeringen har besluttet at den nye nasjonale politiskolen i Beit Shemesh ikke bare skal bygges av private firma, men også finansieres og driftes privat. Anbudsrunden er nylig ferdig og endte med en knapp seier til en samarbeidsgruppe bestående av to firma, et firma eid av Shari Arison, kalt Shikun og Binui (tidligere Bolig og Bygg), og G4S Israel.

Shari Arison (født 1957) er en israelsk-amerikansk forretningskvinne og en av Israels rikeste borgere. Hun har store eierinteresser i flere virksomheter. Den største blant dem er Bank Hapoalim. Ifølge Forbes er hun den rikeste kvinnen i Midtøsten, og den eneste kvinnen som rangeres blant de 20 rikeste personene i regionen.

G4S Israel er en av Israels ledende leverandører av sikkerhetsløsninger og omfattende sikkerhet. Konsernet leverer avanserte sikkerhetstjenester, sikkerhetssystemer, identifikasjon og kontrollsystemer og patruljere call center-tjenester. Konsernet er et israelsk datterselskap av den internasjonale sikkerhetstjenestegiganten G4S, og kan derfor etter eget utsagn kombinere sin forståelse og kjennskap til lokale forhold og behov med global tilnærming og den nyeste teknologi i det internasjonale selskapet.

Den hardeste konkurransen til den vinnene gruppen kom fra Africa Israel og Elbit Systems, skriver Haaretz. Rangeringen var basert både på prisen og kvaliteten på forslagene. De to budene ble rangert på linje i kvalitet, men det vinnende forslaget var 5 til 10 millioner shekel billigere på et prosjekt som er ventet å koste rundt 2 milliarder når det realiseres.

Det vinnende prosjektet involverer opplæringsfirmaet John Bryce, og har en byggeflate på 60 000 kvadratmeter. Det skal bygges i den vestlige industrielle sonen Beit Shemesh. Kostnaden til konstruksjonen er beregnet til mellom 500 til 600 millioner shekel. Kontrakten på prosjektet, inkludert byggeperiode, er på 25 år, skriver Haaretz.