Israel er en av verdens pionerer i å utvikle nasjonal infrastruktur for elektriske biler, takket være firmaet Better Place. Til nå er det etablert 1000 stasjoner der bilene kan lades rundt i landet. Foreløpig har landet kun et lite antall elektriske biler, men Better Place forventer at 2011 skal bli denne teknologiens gjennombruddsår, skriver Haaretz. Men det gjenstår fremdeles noen problemer som må løses dersom prosjektet viser seg å bli alt for populært. Marc Coroler, Schneider Electric's senior visepresident for Sentral- og Øst-Europa, advarer om at Israels strømnett ikke er klar til å støtte biler på toppen av alt annet. En elektrisk bil bruker like mye strøm som en husholdning, så hvis alle har elektriske biler, vil landets strømforbruk bli doblet. "Nettverket er ikke forberedt på det,” sier Coroler. Åpenbart vil en overgang til elbiler nødvendiggjøre mye mer strøm - og også kunne kreve et mer avansert elektrisk nettverk, skriver Haaretz.. ”Store investeringer er nødvendig for å møte kravene som stilles av elektriske biler”, forklarer Coroler, hvis selskap utvikler teknologi for å hjelpe denne prosessen. ”Israel Electric Corporation er klar over dette. Elektrisitetsselskapet forventer at elbiler vil oppnå en betydelig markedsandel i nær framtid, er det forbereder sitt rutenett for å møte fremtidige krav”, sier en representant for selskapet til avisen. I 2008 utarbeidet Israel Electric Corporation en rapport på Infrastrukturdepartementets befaling, der det ble sett på ulike alternativer for energibehov for elektriske biler i fremtiden. Rapporten forventet 20 000 elbiler innen 2011, 200.000 elbiler innen 2015, og 2 millioner elbiler innen 2020. Israel Electric Corporation konkluderte med at dagens infrastruktur og produksjonskapasitet kan håndtere de to første prognosene. Men hvis eierne av 2 millioner elektriske biler skal lade sine elbiler vil det trenges en økt kraftproduksjon på 20 prosent, samt en oppgradering av infrastrukturen som samlet er beregnet til å koste ca 4,6 milliarder dollar. Uansett har miljøvernforkjempere over hele verden all grunn til å juble over Israel.

Israel er en av verdens pionerer i å utvikle nasjonal infrastruktur for elektriske biler, takket være firmaet Better Place. Til nå er det etablert 1000 stasjoner der bilene kan lades rundt i landet. Foreløpig har landet kun et lite antall elektriske biler, men Better Place forventer at 2011 skal bli denne teknologiens gjennombruddsår, skriver Haaretz. Men det gjenstår fremdeles noen problemer som må løses dersom prosjektet viser seg å bli alt for populært.

Marc Coroler, Schneider Electric’s senior visepresident for Sentral- og Øst-Europa, advarer om at Israels strømnett ikke er klar til å støtte biler på toppen av alt annet. En elektrisk bil bruker like mye strøm som en husholdning, så hvis alle har elektriske biler, vil landets strømforbruk bli doblet.

“Nettverket er ikke forberedt på det,” sier Coroler. Åpenbart vil en overgang til elbiler nødvendiggjøre mye mer strøm – og også kunne kreve et mer avansert elektrisk nettverk, skriver Haaretz.. ”Store investeringer er nødvendig for å møte kravene som stilles av elektriske biler”, forklarer Coroler, hvis selskap utvikler teknologi for å hjelpe denne prosessen.

”Israel Electric Corporation er klar over dette. Elektrisitetsselskapet forventer at elbiler vil oppnå en betydelig markedsandel i nær framtid, er det forbereder sitt rutenett for å møte fremtidige krav”, sier en representant for selskapet til avisen.

I 2008 utarbeidet Israel Electric Corporation en rapport på Infrastrukturdepartementets befaling, der det ble sett på ulike alternativer for energibehov for elektriske biler i fremtiden. Rapporten forventet 20 000 elbiler innen 2011, 200.000 elbiler innen 2015, og 2 millioner elbiler innen 2020. Israel Electric Corporation konkluderte med at dagens infrastruktur og produksjonskapasitet kan håndtere de to første prognosene. Men hvis eierne av 2 millioner elektriske biler skal lade sine elbiler vil det trenges en økt kraftproduksjon på 20 prosent, samt en oppgradering av infrastrukturen som samlet er beregnet til å koste ca 4,6 milliarder dollar.

Uansett har miljøvernforkjempere over hele verden all grunn til å juble over Israel.