”Bedrifter bør lage produkter som faktisk rydder opp i miljøet heller enn produkter som forurenser det”, sa leder av Akirov Institute for Business and Environment ved universitetet i Tel Aviv, Yehuda Kahane, da han onsdag holdt innlegg på den store 2021-konferansen i Jerusalem. Han la til at risikoen for miljøet også har økonomiske og forsvarsmessige implikasjoner av stor betydning, skriver Haaretz. "Israel er på etterskudd i verdens grønne revolusjon og er i ferd med å gå glipp av en enorm mulighet hvis det ikke gjøres en radikal endring i politikken," advarte han. Etter Kahanes mening bør miljøspørsmål gjøres om til en vekstmotor i israelsk økonomi. ”Den enestående vekst i verdens befolkning og den økende levealder har ført til større forbruk av energi og ressurser”, uttalte han. "Over de tre tapte tiår, har vi ikke gjort noe for å bedre situasjonen”, la han til. Kahane advarte om at farten på industrialiseringen i verden er på vei opp og at alle de resulterende endringene har ført til utvikling av produkter viss fulle effekt ennå ikke er kjent. Han viste eksempelvis til at mobiltelefonen ble tatt i bruk uten at man først hadde undersøkt virkningen av strålingen på brukerens helse. ”Global oppvarming er oppfattet som et miljøspørsmål”, sa Kahane, ”men effekten er enda mer utbredt enn mange tror - og forårsaker utryddelse av arter av dyr og planter, forstyrrer den økologiske balansen, som fører til bortfall av hele populasjoner og plasserer stress på marine algepopulasjoner som produserer halvparten av verdens oksygen”. "I de siste 40 årene har vi utarmet 80 % av verdens fiskefelt," påpekte han. ”Det er etiske problemer med å prøve å begrense verdens befolkningsvekst”, erkjente Kahane, ”og et fall i forbruket kan føre til en økonomisk krise - men våre karbonutslipp kan reduseres uten å påvirke produksjonen”, hevdet han. "Vi startet ut med en verden som var dårlig og ren, og vi er blitt en verden som er rik og skitten. Vi kan bli en rik og ren verden hvis vi bare finner den rette veien”, sa forskeren til sitt publikum i Jerusalem, og la til at kunsten er å oppnå vekst uten forurensning: ”Bærekraft innebærer forsvarlig forvaltning av ressursene i dagens generasjon, uten å skade det som blir igjen til neste generasjon. Det er ikke nok til å redusere det som er ille. Vi må også skape det som er bra fra begynnelsen”. Knyttet spesifikt til Israel, sa Kahane at mye kan oppnås i miljøspørsmål gjennom samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. Selv om staten kan oppmuntre til miljøbevissthet, kan den private sektor handle på egen hånd, påpekte han, og mente at mye positivt er kommet ut av den israelske pionerånden.

”Bedrifter bør lage produkter som faktisk rydder opp i miljøet heller enn produkter som forurenser det”, sa leder av Akirov Institute for Business and Environment ved universitetet i Tel Aviv, Yehuda Kahane, da han onsdag holdt innlegg på den store 2021-konferansen i Jerusalem. Han la til at risikoen for miljøet også har økonomiske og forsvarsmessige implikasjoner av stor betydning, skriver Haaretz.

“Israel er på etterskudd i verdens grønne revolusjon og er i ferd med å gå glipp av en enorm mulighet hvis det ikke gjøres en radikal endring i politikken,” advarte han. Etter Kahanes mening bør miljøspørsmål gjøres om til en vekstmotor i israelsk økonomi.

”Den enestående vekst i verdens befolkning og den økende levealder har ført til større forbruk av energi og ressurser”, uttalte han. “Over de tre tapte tiår, har vi ikke gjort noe for å bedre situasjonen”, la han til.

Kahane advarte om at farten på industrialiseringen i verden er på vei opp og at alle de resulterende endringene har ført til utvikling av produkter viss fulle effekt ennå ikke er kjent. Han viste eksempelvis til at mobiltelefonen ble tatt i bruk uten at man først hadde undersøkt virkningen av strålingen på brukerens helse.

”Global oppvarming er oppfattet som et miljøspørsmål”, sa Kahane, ”men effekten er enda mer utbredt enn mange tror – og forårsaker utryddelse av arter av dyr og planter, forstyrrer den økologiske balansen, som fører til bortfall av hele populasjoner og plasserer stress på marine algepopulasjoner som produserer halvparten av verdens oksygen”. “I de siste 40 årene har vi utarmet 80 % av verdens fiskefelt,” påpekte han.

”Det er etiske problemer med å prøve å begrense verdens befolkningsvekst”, erkjente Kahane, ”og et fall i forbruket kan føre til en økonomisk krise – men våre karbonutslipp kan reduseres uten å påvirke produksjonen”, hevdet han.

“Vi startet ut med en verden som var dårlig og ren, og vi er blitt en verden som er rik og skitten. Vi kan bli en rik og ren verden hvis vi bare finner den rette veien”, sa forskeren til sitt publikum i Jerusalem, og la til at kunsten er å oppnå vekst uten forurensning: ”Bærekraft innebærer forsvarlig forvaltning av ressursene i dagens generasjon, uten å skade det som blir igjen til neste generasjon. Det er ikke nok til å redusere det som er ille. Vi må også skape det som er bra fra begynnelsen”.

Knyttet spesifikt til Israel, sa Kahane at mye kan oppnås i miljøspørsmål gjennom samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. Selv om staten kan oppmuntre til miljøbevissthet, kan den private sektor handle på egen hånd, påpekte han, og mente at mye positivt er kommet ut av den israelske pionerånden.