Internasjonale eksperter diskuterer nå hva det store naturgassfunnet utenfor kysten av Israel vil bety for Israels fremtid. Det er noe uenighet om hvor lett det vil bli å utvinne og å eksportere i fremtiden, men alle er enige om en ting: Funnet gir Israel energistabilitet for uoverskuelig fremtid. For et land som stadig er truet av fiendtlige naboer er det viktig. Amir Kahanovich, en makroøkonom hos firmaet Clal Finance sier til Washington Post at gassfunnet er estimert å ha en verdi på 95 milliarder dollar. ”Et land som forsyner seg selv med en stor del av sin energi er mer økonomisk stabilt og mindre følsom for svingninger i energiprisene,” sier han. Israel kan se frem til langsiktig energisikkerhet etter oppdagelsen av det stor offshore gassfeltet, men hindringer ligger i eksport av produksjonen, sier eksperter Washington Post har pratet med. Brenda Shaffer er energiekspert ved Universitetet i Haifa. Også hun vektlegger at gassen fra Leviathan først og fremst vil gi Israel, som alltid har vært avhengig av import, langsiktig energisikkerhet. Nettstedet Green Prophet påpeker at Israel i dag får hele 71 prosent av sitt energibehov dekket gjennom import av russisk kull. ”Ikke bare får Israel nå erstatning for disse risikable utenlandske kullforsyningene ved å bytte til naturgass, men ved å gjøre det, kan Israel nå enkelt og økonomisk bytte nesten tre firedeler av dagens strømportefølje til en portefølje med mindre enn halvparten av karbonkostnadene”, påpeker nettstedet.

Internasjonale eksperter diskuterer nå hva det store naturgassfunnet utenfor kysten av Israel vil bety for Israels fremtid. Det er noe uenighet om hvor lett det vil bli å utvinne og å eksportere i fremtiden, men alle er enige om en ting: Funnet gir Israel energistabilitet for uoverskuelig fremtid. For et land som stadig er truet av fiendtlige naboer er det viktig.

Amir Kahanovich, en makroøkonom hos firmaet Clal Finance sier til Washington Post at gassfunnet er estimert å ha en verdi på 95 milliarder dollar. ”Et land som forsyner seg selv med en stor del av sin energi er mer økonomisk stabilt og mindre følsom for svingninger i energiprisene,” sier han.

Israel kan se frem til langsiktig energisikkerhet etter oppdagelsen av det stor offshore gassfeltet, men hindringer ligger i eksport av produksjonen, sier eksperter Washington Post har pratet med. Brenda Shaffer er energiekspert ved Universitetet i Haifa. Også hun vektlegger at gassen fra Leviathan først og fremst vil gi Israel, som alltid har vært avhengig av import, langsiktig energisikkerhet.

Nettstedet Green Prophet påpeker at Israel i dag får hele 71 prosent av sitt energibehov dekket gjennom import av russisk kull. ”Ikke bare får Israel nå erstatning for disse risikable utenlandske kullforsyningene ved å bytte til naturgass, men ved å gjøre det, kan Israel nå enkelt og økonomisk bytte nesten tre firedeler av dagens strømportefølje til en portefølje med mindre enn halvparten av karbonkostnadene”, påpeker nettstedet.