Ved årsskiftet mellom 2010 og 2011 nærmer Israels befolkning seg 7,7 millioner. Helt nøyaktig utgjør landets innbyggertall 7 695 000, skal vi tro den siste oversikten til det israelske statistiske sentralbyrået. 75,4 prosent av befolkninger er jøder, 20,4 prosent arabere og 4,2 prosent tilhører andre etniske grupper. Det betyr at Israel har en palestinskarabisk befolkningsgruppe på 1,573 millioner mennesker, mens 5,8 millioner jøder bor i Israel, rundt halvparten av verdens jødiske befolkning. Statistikken viser at den israelske befolkningen har økt med 143 000 i løpet av 2010, omtrent i den samme takten som de siste ti årene. Israel har tatt imot 16 000 immigranter, inkludert 6000 israelere som ble født i utlandet med israelske foreldre og som flyttet til Israel for første gang. 4000 i tillegg flyttet til Israel som en del av familiegjenforening. 11 000 israelere som har bodd utenfor landets grenser lengre enn ett år er tatt ut av statistikken. .

Ved årsskiftet mellom 2010 og 2011 nærmer Israels befolkning seg 7,7 millioner. Helt nøyaktig utgjør landets innbyggertall 7 695 000, skal vi tro den siste oversikten til det israelske statistiske sentralbyrået. 75,4 prosent av befolkninger er jøder, 20,4 prosent arabere og 4,2 prosent tilhører andre etniske grupper. Det betyr at Israel har en palestinskarabisk befolkningsgruppe på 1,573 millioner mennesker, mens 5,8 millioner jøder bor i Israel, rundt halvparten av verdens jødiske befolkning.

Statistikken viser at den israelske befolkningen har økt med 143 000 i løpet av 2010, omtrent i den samme takten som de siste ti årene. Israel har tatt imot 16 000 immigranter, inkludert 6000 israelere som ble født i utlandet med israelske foreldre og som flyttet til Israel for første gang. 4000 i tillegg flyttet til Israel som en del av familiegjenforening. 11 000 israelere som har bodd utenfor landets grenser lengre enn ett år er tatt ut av statistikken.
.