TV 2 bryter med god presseskikk, mener presidenten for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag R. Abrahamsen.  Han viser til at den kjente politikeren fra partiet Rødt, Mads Gilbert, fritt fikk legge frem sitt syn på norske investeringer i israelske bedrifter, og propagandere for boikott av Israel, under et lengre innslag på TV2s nyhetskanal, uten motforestillinger. ”Innslaget bryter etter min oppfatning med god presseskikk som tilsier at begge sider bør bli hørt i en sak”, mener presidenten. Han har sendt et brev til TV2 der han påpeker ensidigheten. ”Det vi ser er at denne typen utspill raskt får sentral plassering i mediene, mens de som har et mer nyansert syn på saken nesten aldri blir hørt i norske medier,” sier han. ”Gjentatte ganger har vi hørt utenriksminister Jonas Gahr Støre presisere at det ikke er offisiell norsk politikk å boikotte Israelske varer og produkter.  Han fremhever at det er kun gjennom videre dialog at man kan komme videre i fastlåste konflikter. Dette er et syn Norsk Israelsk Handelskammer deler,” legger han til. Abrahamsen minner om at våpenblokaden av Gaza ikke er en ensidig Israelsk blokade, men at den støttes av Egypt. ”Vi må selvsagt ha respekt for menneskers lidelse, og søke konstruktive løsninger på dette. Samtidig må vi huske at Hamas er å anse som en terroristorganisasjon med hovedformål å utslette staten Israel, noe som fremgår klart av deres Charter. Et annet bevis på dette er den økonomiske støtten som Hamas får fra regimet i Teheran. Israel er tross alt det eneste demokratiet i regionen som er bygget på vestlige demokratiske verdier”, sier han. Dag R. Abrahamsen mener at det er fornuftig av det norske pensjonsfondet å investere i israelske bedrifter. Pensjonsfondet plasserte i 2009 ca. 6 milliarder kroner i israelske selskap og forventes å øke investeringene i årene som kommer. Dette har sin årsak i at forskning og innovasjon blomstrer som aldri før i Israel. Videre har det sannsynligvis en sammenheng med at Israel satser tungt innen miljøteknologi som fornybar energi og Clean Tech, og at de har mange lovende produkter innen disse områdene,” sier han.

TV 2 bryter med god presseskikk, mener presidenten for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag R. Abrahamsen.  Han viser til at den kjente politikeren fra partiet Rødt, Mads Gilbert, fritt fikk legge frem sitt syn på norske investeringer i israelske bedrifter, og propagandere for boikott av Israel, under et lengre innslag på TV2s nyhetskanal, uten motforestillinger. ”Innslaget bryter etter min oppfatning med god presseskikk som tilsier at begge sider bør bli hørt i en sak”, mener presidenten. Han har sendt et brev til TV2 der han påpeker ensidigheten.

”Det vi ser er at denne typen utspill raskt får sentral plassering i mediene, mens de som har et mer nyansert syn på saken nesten aldri blir hørt i norske medier,” sier han. ”Gjentatte ganger har vi hørt utenriksminister Jonas Gahr Støre presisere at det ikke er offisiell norsk politikk å boikotte Israelske varer og produkter.  Han fremhever at det er kun gjennom videre dialog at man kan komme videre i fastlåste konflikter. Dette er et syn Norsk Israelsk Handelskammer deler,” legger han til.

Abrahamsen minner om at våpenblokaden av Gaza ikke er en ensidig Israelsk blokade, men at den støttes av Egypt. ”Vi må selvsagt ha respekt for menneskers lidelse, og søke konstruktive løsninger på dette. Samtidig må vi huske at Hamas er å anse som en terroristorganisasjon med hovedformål å utslette staten Israel, noe som fremgår klart av deres Charter. Et annet bevis på dette er den økonomiske støtten som Hamas får fra regimet i Teheran. Israel er tross alt det eneste demokratiet i regionen som er bygget på vestlige demokratiske verdier”, sier han.

Dag R. Abrahamsen mener at det er fornuftig av det norske pensjonsfondet å investere i israelske bedrifter. Pensjonsfondet plasserte i 2009 ca. 6 milliarder kroner i israelske selskap og forventes å øke investeringene i årene som kommer. Dette har sin årsak i at forskning og innovasjon blomstrer som aldri før i Israel. Videre har det sannsynligvis en sammenheng med at Israel satser tungt innen miljøteknologi som fornybar energi og Clean Tech, og at de har mange lovende produkter innen disse områdene,” sier han.