Midt i Dødehavet har et internasjonalt team av forskere drevet boring under havbunnen for å forske på klimaendringer og jordskjelv en halv million år tilbake i historien, skriver New York Times. Funnene tyder på at det som nå er midten av Dødehavet, som er en stor saltsjø, en gang var land. Vannstanden kom naturlig over lang tid. De foreløpige bevis og ledetråder som er funnet halvveis gjennom 40-dagers-prosjektet er mer enn teamet kunne ha håpet på. Forskerne forventet ikke å trekke opp et trefragment som var omtrent 400 000 år gammelt. Heller ikke hadde de forventer å komme over et lag av grus fra 50.000 til 100.000 år siden, skriver avisen. "Vi visste innsjøen gikk gjennom høye nivåer og lavere nivåer,” sier professor Zvi Ben-Avraham, en ledende Dødehavsekspert og drivkraften bak prosjektet, ”men vi visste ikke at det ble så lavt." Professor Ben-Avraham, medlem av Israels Academy of Sciences og sjef for Minerva Dead Sea Research Center ved Tel Aviv University, har vært en pådriver for en slik boring i 10 år. Tanken var å bore under havet og trekke ut en kontinuerlig geologisk kjerne som, når den ble analysert, kunne gi opplysninger av global betydning for kunnskap om naturlige prosesser og miljøendringer. Dødehavet er det største og dypeste bassenget i verden. Forskerne valgte å bore i midten, fordi de antok at sedimentet som hadde samlet det alltid hadde vært under vann, og ville være bedre bevart fordi det aldri har vært utsatt for atmosfæren. Den spesielle sammensetningen av Dødehavsvannet gir også unike muligheter for forskning. Et spesielt mineral funnet i innsjøen kan brukes for datering mye lengre tilbake i tid enn de mer vanlige radiokarbondateringsmetodene gjør, noe som gir forskerne en enestående innsikt i historien til de naturlige naturkreftene i regionen. International Continental Scientific Drilling Program, som er basert i Tyskland, er den eneste organisasjonen i verden i stand til å gjennomføre en slik operasjon. De spyttet i 2,5 millioner dollar sammen med Israel Academy of Sciences og humaniora. Det israelskledede prosjektet involverer 40 forskere fra Israel, Tyskland, Sveits, Norge, Japan og USA. Professor Ben-Avraham og hans prosjektleder, Michael Lazar, en marine geofysiker ved universitetet i Haifa, understreker at de også jobber i samarbeid med forskere fra Jordan og de palestinske selvstyremyndighetene, fordi både Israel, Jordan og Vestbredden grensen til Dødehavet, skriver New York Times.. httpv://www.youtube.com/watch?v=HZDf2CIMb1A

Midt i Dødehavet har et internasjonalt team av forskere drevet boring under havbunnen for å forske på klimaendringer og jordskjelv en halv million år tilbake i historien, skriver New York Times. Funnene tyder på at det som nå er midten av Dødehavet, som er en stor saltsjø, en gang var land. Vannstanden kom naturlig over lang tid. De foreløpige bevis og ledetråder som er funnet halvveis gjennom 40-dagers-prosjektet er mer enn teamet kunne ha håpet på. Forskerne forventet ikke å trekke opp et trefragment som var omtrent 400 000 år gammelt. Heller ikke hadde de forventer å komme over et lag av grus fra 50.000 til 100.000 år siden, skriver avisen.

“Vi visste innsjøen gikk gjennom høye nivåer og lavere nivåer,” sier professor Zvi Ben-Avraham, en ledende Dødehavsekspert og drivkraften bak prosjektet, ”men vi visste ikke at det ble så lavt.” Professor Ben-Avraham, medlem av Israels Academy of Sciences og sjef for Minerva Dead Sea Research Center ved Tel Aviv University, har vært en pådriver for en slik boring i 10 år.

Tanken var å bore under havet og trekke ut en kontinuerlig geologisk kjerne som, når den ble analysert, kunne gi opplysninger av global betydning for kunnskap om naturlige prosesser og miljøendringer.

Dødehavet er det største og dypeste bassenget i verden. Forskerne valgte å bore i midten, fordi de antok at sedimentet som hadde samlet det alltid hadde vært under vann, og ville være bedre bevart fordi det aldri har vært utsatt for atmosfæren.

Den spesielle sammensetningen av Dødehavsvannet gir også unike muligheter for forskning. Et spesielt mineral funnet i innsjøen kan brukes for datering mye lengre tilbake i tid enn de mer vanlige radiokarbondateringsmetodene gjør, noe som gir forskerne en enestående innsikt i historien til de naturlige naturkreftene i regionen.

International Continental Scientific Drilling Program, som er basert i Tyskland, er den eneste organisasjonen i verden i stand til å gjennomføre en slik operasjon. De spyttet i 2,5 millioner dollar sammen med Israel Academy of Sciences og humaniora.

Det israelskledede prosjektet involverer 40 forskere fra Israel, Tyskland, Sveits, Norge, Japan og USA. Professor Ben-Avraham og hans prosjektleder, Michael Lazar, en marine geofysiker ved universitetet i Haifa, understreker at de også jobber i samarbeid med forskere fra Jordan og de palestinske selvstyremyndighetene, fordi både Israel, Jordan og Vestbredden grensen til Dødehavet, skriver New York Times..