Den israelske turistministeren Stas Misezhnikov samler idag de ulike grupperingene som har ansvaret for å ta seg av turiststrømmen til Israel i julen for å forberede en mest mulig fleksibel avvikling av juletrafikken. Israel forventer 90 000 turister i forbindelse med julen. Om lag en tredjedel av dem regner seg som pilegrimer, som forventes å besøke hellige steder og delta i messer i Betlehem og Nasaret, skriver The Nation.  2010 vil det bli satt ny turistrekord i Israel, med dobbelt så mange turister som i fjor. Det israelske turistdepartementet arbeider i samarbeid med lederne for de kristne samfunnene i Israel, det israelske politiet, ordførere, Coordination and Liaison Administration (DCO), de palestinske turistmyndighetene og andre relevante organer for å tilrettelegge for en rask og hyggelig reiseavvikling for det rekordstore antallet turister. På dagens møte vil det derfor blant annet delta ledere i kristne samfunn i Israel, ambassadører, representanter fra de ulike lokalsamfunn, representanter for den palestinske private turistnæringen og fra israelske pilegrimsorganisasjoner. Fordi det høye volumet av turister forventes å passere gjennom Ben-Gurion International Airport, og Allenby og Taba grenseoverganger, arbeider turistdepartementet i samarbeid med flyplassmyndighetene for å sikre en rask og komfortabel passasje for turister. Ekstra brosjyrer og forklarende stoff på ulike språk har blitt levert til turistkontorene i Jerusalem og Nasaret, samt Ben-Gurion International Airport og Rachel's Crossing, og flere ansatte vil bemanne disse kontorene i ferieperioden på to uker. I tillegg vil departementet for turisme arrangere gratis transport for pilegrimer fra Jerusalem til Betlehem. Skyttelbussene vil går hver hele time fra Mar Elias-klosteret til fødselskirken, hver halve time fra julaften fredag 24.desember ved middagstid til første juledag rundt samme tid. Turistene loves sågar at de vil bli ønsket velkommen av ansatte ved turistdepartementet som vil dele ut søtsaker, i julens ånd. Turistministeren har allerede kontaktet ordførerne i Jerusalem og Nasaret for å få disse med på å sikre pene juledekorasjoner i ryddige gater, slik at turister og besøkende kan føle seg velkomne og nyte julestemningen. ”Det kristne fellesskapet, i sine ulike valører med hundrevis av millioner av troende, representerer en av de sentrale ankere for innkommende turisme til Israel. Turistdepartementet arbeider med kristne miljøer i Israel og rundt om i verden gjennom hele året for å øke samarbeidet med opinionsdannere, ledere og de troende som representerer en bro for fred og anledning til å fremme pilegrimsreise til Det hellige land,"sier turistminister  Stas Misezhnikov. Ifølge anslag fra turistdepartementet ventes  2.4 millioner kristne turister - halvparten av dem pilegrimer - å besøke Israel innen utgangen av 2010, en dobling i forhold til 2009. De fleste pilegrimer besøker Betlehem, Klagemuren, og kristne steder i Jerusalem som gravkirken, Via Dolorosa og  Oljeberget, samt Kapernaum.

Den israelske turistministeren Stas Misezhnikov samler idag de ulike grupperingene som har ansvaret for å ta seg av turiststrømmen til Israel i julen for å forberede en mest mulig fleksibel avvikling av juletrafikken. Israel forventer 90 000 turister i forbindelse med julen. Om lag en tredjedel av dem regner seg som pilegrimer, som forventes å besøke hellige steder og delta i messer i Betlehem og Nasaret, skriver The Nation.  2010 vil det bli satt ny turistrekord i Israel, med dobbelt så mange turister som i fjor.

Det israelske turistdepartementet arbeider i samarbeid med lederne for de kristne samfunnene i Israel, det israelske politiet, ordførere, Coordination and Liaison Administration (DCO), de palestinske turistmyndighetene og andre relevante organer for å tilrettelegge for en rask og hyggelig reiseavvikling for det rekordstore antallet turister. På dagens møte vil det derfor blant annet delta ledere i kristne samfunn i Israel, ambassadører, representanter fra de ulike lokalsamfunn, representanter for den palestinske private turistnæringen og fra israelske pilegrimsorganisasjoner.

Fordi det høye volumet av turister forventes å passere gjennom Ben-Gurion International Airport, og Allenby og Taba grenseoverganger, arbeider turistdepartementet i samarbeid med flyplassmyndighetene for å sikre en rask og komfortabel passasje for turister. Ekstra brosjyrer og forklarende stoff på ulike språk har blitt levert til turistkontorene i Jerusalem og Nasaret, samt Ben-Gurion International Airport og Rachel’s Crossing, og flere ansatte vil bemanne disse kontorene i ferieperioden på to uker.

I tillegg vil departementet for turisme arrangere gratis transport for pilegrimer fra Jerusalem til Betlehem. Skyttelbussene vil går hver hele time fra Mar Elias-klosteret til fødselskirken, hver halve time fra julaften fredag 24.desember ved middagstid til første juledag rundt samme tid. Turistene loves sågar at de vil bli ønsket velkommen av ansatte ved turistdepartementet som vil dele ut søtsaker, i julens ånd.

Turistministeren har allerede kontaktet ordførerne i Jerusalem og Nasaret for å få disse med på å sikre pene juledekorasjoner i ryddige gater, slik at turister og besøkende kan føle seg velkomne og nyte julestemningen.
”Det kristne fellesskapet, i sine ulike valører med hundrevis av millioner av troende, representerer en av de sentrale ankere for innkommende turisme til Israel. Turistdepartementet arbeider med kristne miljøer i Israel og rundt om i verden gjennom hele året for å øke samarbeidet med opinionsdannere, ledere og de troende som representerer en bro for fred og anledning til å fremme pilegrimsreise til Det hellige land,”sier turistminister  Stas Misezhnikov.

Ifølge anslag fra turistdepartementet ventes  2.4 millioner kristne turister – halvparten av dem pilegrimer – å besøke Israel innen utgangen av 2010, en dobling i forhold til 2009. De fleste pilegrimer besøker Betlehem, Klagemuren, og kristne steder i Jerusalem som gravkirken, Via Dolorosa og  Oljeberget, samt Kapernaum.