Fedme er ikke bare knyttet til mengden mat spist eller til fysisk aktivitet, men også når du spiser, ifølge en ny studie ved Ohio State University i samarbeid med professor Abraham Haim ved Universitetet i Haifa. Timing synes derfor å være nøkkelen til å gå ned i vekt, etter at det er oppdaget at kunstig lys om natten (LAN) kan føre til fedme, skriver Israel21c. "Vi har allerede funnet ut at det er en sammenheng mellom kunstig lys og kreft. Nå har vi avdekket flere negative effekter av eksponering for lys om natten, sier Haim, som leder Senter for tverrfaglig kronobiologisk forskning ved University of Haifa. "Vår studie viser at det å se TV på kvelden kan føre til fedme, ikke bare på grunn av inaktivitet og overspising, men også fordi det forstyrrer kroppens naturlige daglige syklus,” sier professor Haim. Fedme er et økende problem i både industrialiserte og utviklingsland. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det globalt mer enn en milliard overvektige voksne, og minst 300 millioner av dem er klinisk overvektige, skriver Israel21c. Tidligere er det lagt vekt på faktorer som dårlige matvaner og manglende fysisk aktivitet for å forklare det økende fedmeproblemet rundt om i verden. Men forskere har nylig begynt å finne en sammenheng mellom vektøkning og forstyrret døgnrytmesykluser - som er regulert av den biologiske klokken som for eksempel styres av soloppgang og solnedgang. Ifølge Haim forstyrrer kroppens kontinuerlige eksponering for høye nivåer av lys den biologiske klokken, og dermed skader reguleringen av kroppens celler, vev, organer og systemer. Forskerne i denne studien hadde som oppgave å undersøke hvordan forstyrrelser i kroppens biologiske system påvirker fedme i industrialiserte land. Resultatene ble publisert i nettmagasinet ”Proceedings of National Academy of Science”. Denne studien sammenligner tre grupper av lab mus. En ble utsatt for en "vanlig dag" med 16 lystimer og åtte timer med mørke. Den andre gruppen var i kontinuerlig lys i 24 timer og den tredje gruppen fikk vanlig lys i 16 timer etterfulgt av åtte timer med dempet lys. De tre gruppene ble plassert i disse forholdene i løpet av åtte uker, og fikk like mengder av mat. Forskerne observerte at det ikke var noen forskjell i mengden av mat som alle musene spiste, eller i omfanget av fysisk aktivitet. Laboratorietester viste en drastisk redusert glukosetoleranse i de musene som ble eksponert for kunstig lys. Forsøket viste også en større kroppsmasse på de musene som ble eksponert for det kunstige lyset. Et annet funn, noe som førte til den andre fasen av studien, viste en signifikant forskjell mellom gruppene i sin timing for å spise: Mus eksponert for dempet lys spiste 55 % av maten sin under "natten," mens de som opplevde "vanlige dager "spiste bare 36,5 % av deres mat om natten. Dette fikk forskerne til å se om dette var årsaken til den markerte forskjellen i kroppsmassen. Haim forklarer at studien styrker tidligere funn av andre forskere som viser at eksponering for kunstig lys forstyrrer produksjonen av melatonin - et hormon som produseres i pinealkjertelen i hjernen under mørke forhold på kvelden. Denne forstyrrelsen fører til endringer i kroppens sykliske funksjoner og er det som forårsaker at musene spiser på unormale tider.

Fedme er ikke bare knyttet til mengden mat spist eller til fysisk aktivitet, men også når du spiser, ifølge en ny studie ved Ohio State University i samarbeid med professor Abraham Haim ved Universitetet i Haifa. Timing synes derfor å være nøkkelen til å gå ned i vekt, etter at det er oppdaget at kunstig lys om natten (LAN) kan føre til fedme, skriver Israel21c. “Vi har allerede funnet ut at det er en sammenheng mellom kunstig lys og kreft. Nå har vi avdekket flere negative effekter av eksponering for lys om natten, sier Haim, som leder Senter for tverrfaglig kronobiologisk forskning ved University of Haifa.

“Vår studie viser at det å se TV på kvelden kan føre til fedme, ikke bare på grunn av inaktivitet og overspising, men også fordi det forstyrrer kroppens naturlige daglige syklus,” sier professor Haim.

Fedme er et økende problem i både industrialiserte og utviklingsland. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det globalt mer enn en milliard overvektige voksne, og minst 300 millioner av dem er klinisk overvektige, skriver Israel21c.

Tidligere er det lagt vekt på faktorer som dårlige matvaner og manglende fysisk aktivitet for å forklare det økende fedmeproblemet rundt om i verden. Men forskere har nylig begynt å finne en sammenheng mellom vektøkning og forstyrret døgnrytmesykluser – som er regulert av den biologiske klokken som for eksempel styres av soloppgang og solnedgang.

Ifølge Haim forstyrrer kroppens kontinuerlige eksponering for høye nivåer av lys den biologiske klokken, og dermed skader reguleringen av kroppens celler, vev, organer og systemer.

Forskerne i denne studien hadde som oppgave å undersøke hvordan forstyrrelser i kroppens biologiske system påvirker fedme i industrialiserte land. Resultatene ble publisert i nettmagasinet ”Proceedings of National Academy of Science”.

Denne studien sammenligner tre grupper av lab mus. En ble utsatt for en “vanlig dag” med 16 lystimer og åtte timer med mørke. Den andre gruppen var i kontinuerlig lys i 24 timer og den tredje gruppen fikk vanlig lys i 16 timer etterfulgt av åtte timer med dempet lys. De tre gruppene ble plassert i disse forholdene i løpet av åtte uker, og fikk like mengder av mat.

Forskerne observerte at det ikke var noen forskjell i mengden av mat som alle musene spiste, eller i omfanget av fysisk aktivitet. Laboratorietester viste en drastisk redusert glukosetoleranse i de musene som ble eksponert for kunstig lys. Forsøket viste også en større kroppsmasse på de musene som ble eksponert for det kunstige lyset.

Et annet funn, noe som førte til den andre fasen av studien, viste en signifikant forskjell mellom gruppene i sin timing for å spise: Mus eksponert for dempet lys spiste 55 % av maten sin under “natten,” mens de som opplevde “vanlige dager “spiste bare 36,5 % av deres mat om natten. Dette fikk forskerne til å se om dette var årsaken til den markerte forskjellen i kroppsmassen.

Haim forklarer at studien styrker tidligere funn av andre forskere som viser at eksponering for kunstig lys forstyrrer produksjonen av melatonin – et hormon som produseres i pinealkjertelen i hjernen under mørke forhold på kvelden. Denne forstyrrelsen fører til endringer i kroppens sykliske funksjoner og er det som forårsaker at musene spiser på unormale tider.