38 Nobelprisvinnere har underskrevet en erklæring som fordømmer internasjonale forsøk på å boikotte israelske akademiske institusjoner og forskningssentre, skriver Midt Østen-korrespondenten til avisen Norge i Dag, Richard Oestermann. ”Akademisk og kulturell boikott, frihetsberøvelser og sanksjoner i universitetsverdenen er motstridende mot prinsippene om akademisk og vitenskapelig frihet og motstridende mot prinsippene om ytringsfrihet og forskning,” skriver nobelprisvinnerne.  ”I stedet for å fremme fred, kan den virke stikk motsatt i forsoningsdynamikken som fører til fred,” mener de 38 underskriverne.  ”Vi underskrevne Nobelprisvinnere appellerer til studenter, fakultetskolleger og universitetsembetsmenn om å beseire og fordømme oppfordringer og kampanjer om boikott, frihetsberøvelser og sanksjoner mot israelske akademikere, akademiske institusjoner og universitetsbaserte sentre og institutter for utdannelse og forskning,” heter det blant annet i erklæringen, som fortsetter: ”Vi, og mange som oss, har viet oss til å forbedre menneskelige forhold ved å utføre et ofte vanskelig og stort arbeid for å forstå kompliserte og tilsynelatende uløselige fenomen. Vi mener at universitetet skal tjene som et åpent, tolerant, respektfullt og samarbeidende samfunn, som er opptatt av å løse kompliserte problemer.” Organisasjonen "Forskere for Fred," som tok initiativet til å få samlet inn underskriftene, er et "gressrotnettverk” som omfatter 60 000 fakultetsmedlemmer og forskere på 4000 universiteter. Deres initiativ tar sikte på å skape fred i Midtøsten og arbeider mot en verden hvor Israel kan ha sikre grenser og fredsavtaler med alle deres naboer, skriver Norge i Dag. VG: Nobelprisvinnere diskuterte atomvåpen

38 Nobelprisvinnere har underskrevet en erklæring som fordømmer internasjonale forsøk på å boikotte israelske akademiske institusjoner og forskningssentre, skriver Midt Østen-korrespondenten til avisen Norge i Dag, Richard Oestermann. ”Akademisk og kulturell boikott, frihetsberøvelser og sanksjoner i universitetsverdenen er motstridende mot prinsippene om akademisk og vitenskapelig frihet og motstridende mot prinsippene om ytringsfrihet og forskning,” skriver nobelprisvinnerne.

 ”I stedet for å fremme fred, kan den virke stikk motsatt i forsoningsdynamikken som fører til fred,” mener de 38 underskriverne. 
”Vi underskrevne Nobelprisvinnere appellerer til studenter, fakultetskolleger og universitetsembetsmenn om å beseire og fordømme oppfordringer og kampanjer om boikott, frihetsberøvelser og sanksjoner mot israelske akademikere, akademiske institusjoner og universitetsbaserte sentre og institutter for utdannelse og forskning,” heter det blant annet i erklæringen, som fortsetter:

”Vi, og mange som oss, har viet oss til å forbedre menneskelige forhold ved å utføre et ofte vanskelig og stort arbeid for å forstå kompliserte og tilsynelatende uløselige fenomen. Vi mener at universitetet skal tjene som et åpent, tolerant, respektfullt og samarbeidende samfunn, som er opptatt av å løse kompliserte problemer.”

Organisasjonen “Forskere for Fred,” som tok initiativet til å få samlet inn underskriftene, er et “gressrotnettverk” som omfatter 60 000 fakultetsmedlemmer og forskere på 4000 universiteter. Deres initiativ tar sikte på å skape fred i Midtøsten og arbeider mot en verden hvor Israel kan ha sikre grenser og fredsavtaler med alle deres naboer, skriver Norge i Dag.

VG: Nobelprisvinnere diskuterte atomvåpen